MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   ZEMİN MEKANİĞİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
4 1201411 3,00 / 0,00 4,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Atila DEMİRÖZ
Koordinator E-mail ademiroz selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
, Yrd. Doç. Dr. Atila DEMİRÖZ
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı İnşaat Mühendisliği yapılarının üzerinde yer aldığı zeminlerle ilgili zemin mekaniği temel kavramlarının öğretilmesi
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
10 90 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Düz anlatım ve sunum tekniklerinin birlikte kullanımı, soru-cevap, tartışma, problem çözme, ödev hazırlama ve laboratuar deneylerinin gösterilmesi
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Dersin Önemi ve Genel Bilgiler, Zeminlerin Oluşumu Temel Zemin Mekaniği (Prof. Dr. Bayram Ali UZUNER)
2 Zeminlerin Fiziksel Özellikleri Temel Zemin Mekaniği (Prof. Dr. Bayram Ali UZUNER)
3 Zeminlerin Fiziksel Özellikleri (Problem Çözümü, 1. Kısa süreli sınavın yapılması ve 1 Nolu Ödevin verilmesi) Temel Zemin Mekaniği (Prof. Dr. Bayram Ali UZUNER)
4 Zeminlerin Sınıflandırılması Temel Zemin Mekaniği (Prof. Dr. Bayram Ali UZUNER)
5 Zeminlerin Sınıflandırılması (Problem Çözümü, 2. Kısa süreli sınavın yapılması ve 1 Nolu Ödevin teslimi) Temel Zemin Mekaniği (Prof. Dr. Bayram Ali UZUNER)
6 Laboratuar Uygulaması (Zeminlerin Fiziksel Özellikleri ve Sınıflandırılması) Temel Zemin Mekaniği (Prof. Dr. Bayram Ali UZUNER)
7 Zemin Suyu, Zeminde Gerilmeler Temel Zemin Mekaniği (Prof. Dr. Bayram Ali UZUNER)
8 Zeminlerin Geçirimliliği Temel Zemin Mekaniği (Prof. Dr. Bayram Ali UZUNER)
9 Zeminlerin Geçirimliliği (Problem çözümü ve laboratuar uygulaması) Temel Zemin Mekaniği (Prof. Dr. Bayram Ali UZUNER)
10 ARASINAV
11 Zeminlerin Kompaksiyonu Temel Zemin Mekaniği (Prof. Dr. Bayram Ali UZUNER)
12 Zeminlerin Kayma Direnci Temel Zemin Mekaniği (Prof. Dr. Bayram Ali UZUNER)
13 Laboratuar Uygulaması (Zeminlerin Kompaksiyonu ve Kayma Direnci) Temel Zemin Mekaniği (Prof. Dr. Bayram Ali UZUNER)
14 Problem Çözümü ve 2 Nolu Ödevin Verilmesi (Zeminlerin Kompaksiyonu ve Kayma Direnci) Temel Zemin Mekaniği (Prof. Dr. Bayram Ali UZUNER)
15 Çevre Geotekniği , 3. Kısa süreli sınavın yapılması ve 2 Nolu Ödevin teslimi Temel Zemin Mekaniği (Prof. Dr. Bayram Ali UZUNER)
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 3 4
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 2 4
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 2 10
Küçük Sınavlar : 2 2
Ara Sınav : 1 2
Final : 1 2
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. Zemin yapısını tanır, bileşenlerini öğretir. 4
D.Ö.Ç. 2 2. Zeminlerde temel fiziksel özellikleri ve belirleme yöntemlerini öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 3 3. Zemin türlerinin görsel olarak ve /veya laboratuvar deneyleri ile belirlenmesini öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 4 4. Zemin Suyunun türlerini, özelliklerini ve zeminle birlikte davranışı konusunda analiz ve yorum yapma esaslarını öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 5 5. Zeminlerde kompaksiyonu, arazide yapılan sıkıştırma yöntemlerini ve kontrolünü öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 6 6. Zeminlerde kırılma mekaniğini, gerilme-deformasyon davranışını ve kayma mukavemeti parametrelerini öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 7 7. Geoteknik tasarımlar için gerekli olan zemin mekaniği parametrelerini tanımaya başlar. 4
D.Ö.Ç. 8 8. Zemin Mekaniği ve Temel İnşaatı dersleri için gerekli olan altyapıyı ve bilgiyi kazanır. 4
D.Ö.Ç. 9 9. Temel bilimler ve temel mühendislik bilgilerinin zemin mekaniğinde uygulanmasını öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 10 10. Mukavemet, Malzeme ve Akışkanlar Mekaniği gibi mesleki derslerle zemin mekaniği arasındaki ilişkileri öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 11 11. Zemin etütleri, Geoteknik incelemelerin amacı, kapsamı ve aşamaları, sondaj çalışmaları, örnek alma, arazi deneyleri 4
D.Ö.Ç. 12 12. Çevre geotekniğinin tarihçesini, atık türlerini, atıkların oluşumunu, katı atıklarla ilgili standartlar ve yasal düzenlemeleri öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 13 13. Geoteknik mühendisliği açısından saha seçimi ve tasarım ilkelerini öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 14 14. Mevcut katı atık depolama sahalarının İyileştirmesi ve uygulamadan örnekler. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20