MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   MESLEKİ ETİK
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
3 1201317 2,00 / 0,00 2,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Şaban İNAM
Koordinator E-mail sinam selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yrd.Doç.Dr.Şaban İNAM
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Etiğin evrensel boyutunun öneminin kavranılması, mühendislik etiğinin ve Harita Mühendisliğinin mesleki sorumluluğu ve etik ilkelerinin öğrenilmesi ve bunlara dayanarak mesleki ikilemlerin irdelenmesi, sorgulanması ve değerlendirilmesi yeteneğinin kazandırılması amaçlanır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
10 10 60 0 20 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım, soru-cevap, tartışma
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Giriş, Etik Kavramı
2 Etiğin Hedefi ve Amaçları
3 Eğitim ve Etik
4 Etik Gerekçelendirme ve Temellendirmeler
5 Etik ve Kurumlar
6 Mühendislikte Dürüstlük
7 Mühendislik Sorumluluğu
8 Anlaşmazlıkların Çözümüne Etik Yaklaşımlar
9 Sürdürülebilir Mühendislik
10 Ara Sınav
11 Yönetimde Etik ilkeler
12 Yönetimde Etik Dışı Davranışlar
13 Mühendislik Etiği İlkeleri, Etik Senaryolar
14 Mühendislik Etiği ilkeleri, Etik Senaryolar
15 Genel Konu Tekrarı
16 Genel Konu Tekrarı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 4
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 16
Final : 1 20
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Bu ders ile öğrencinin disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerilerini geliştirmesi, mesleki ve etik sorumluluk bilincinin geliştirilmesi, yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin bilincinin geliştirilmesi kazanımları sağlanacaktır. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20