MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
3 1201316 2,00 / 1,00 4,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Şükrü Dursun
Koordinator E-mail sdursun selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Prof. Dr. Sukru Dursun
Yardımcı Öğretim Elemanları
Arş. Gör. Zeynep Cansu Öztürk
Dersin Amacı Çevrenin önemli kısımları olan toprak, su,hava ve gıdanın mikrobiyolojik kirlenmesinde, katı, sıvı, gaz, zehirli ve zararlı atıkların arıtım ve gideriminde görev alan mikroorganizmaların büyüme tanımlaması, sınıflandırılması, gelişme şartları , beslenme ve büyüme kinetikleri ile ilgili temel bilgiler sunmak.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
40 30 0 0 0 30 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Sözlü anlatım, Labratuvar çalışması, Araştırma, Ara sınavlar ve Final sınavı
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Giriş: Mikrobiyolojinin tanımı ve kaynakları, Çevre Mühendisliğindeki yeri ve önemi Çevre Mikrobiyolojisi Ders Notları, Sukru Dursun, 1997, S.Ü. Müh-Mim Fak. Çevre Müh. Böl. Yayınları, Kampüs-KONYA
2 Çevrenin Genel Mikrobiyolojik Yapısı: Bakteriler, cyanobakteriler, mantarlar, algler, protozoa ve virüsler Çevre Mikrobiyolojisi Ders Notları, Sukru Dursun, 1997, S.Ü. Müh-Mim Fak. Çevre Müh. Böl. Yayınları, Kampüs-KONYA
3 Çevre Mikroorganizmalarının Ekolojisi: Mikroorganizmaların gelişimini etkileyen çevre şartları Çevre Mikrobiyolojisi Ders Notları, Sukru Dursun, 1997, S.Ü. Müh-Mim Fak. Çevre Müh. Böl. Yayınları, Kampüs-KONYA
4 Çevre Mikroorganizmalarının Biyokimyası: organik ve inorganik atıkların aerobik ve anaerobik mikrobiyal parçalanması. Çevre Mikrobiyolojisi Ders Notları, Sukru Dursun, 1997, S.Ü. Müh-Mim Fak. Çevre Müh. Böl. Yayınları, Kampüs-KONYA
5 Laboratuar Uygulamaları: Çevre Mikroorganizmalarının mikroskobik incelenmesi, basit ve gram boyama, preparat hazırlanması, mikrobiyolojik teşhisi Çevre Mikrobiyolojisi Ders Notları, Sukru Dursun, 1997, S.Ü. Müh-Mim Fak. Çevre Müh. Böl. Yayınları, Kampüs-KONYA
6 Çevre Mikroorganizmalarının Kontrolü: Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik kontrol teknikleri, sterilizasyon Çevre Mikrobiyolojisi Ders Notları, Sukru Dursun, 1997, S.Ü. Müh-Mim Fak. Çevre Müh. Böl. Yayınları, Kampüs-KONYA
7 Çevre Mikroorganizmalarının arıtımda kullanımı: Mikroorganizmaların katı,sıvı, gaz atıkların arıtılmasında kullanımı Çevre Mikrobiyolojisi Ders Notları, Sukru Dursun, 1997, S.Ü. Müh-Mim Fak. Çevre Müh. Böl. Yayınları, Kampüs-KONYA
8 Ara sınavı Çevre Mikrobiyolojisi Ders Notları, Sukru Dursun, 1997, S.Ü. Müh-Mim Fak. Çevre Müh. Böl. Yayınları, Kampüs-KONYA
9 Atıklardan Mikrobiyolojik Azot Giderimi: Nitrifikasyon, Amonifikasyon, Denitrifikasyon Çevre Mikrobiyolojisi Ders Notları, Sukru Dursun, 1997, S.Ü. Müh-Mim Fak. Çevre Müh. Böl. Yayınları, Kampüs-KONYA
10 Atıklardan Mikrobiyolojik Fosfor Giderimi: Phosphotrip prosesi, Bardenpho prosesi Çevre Mikrobiyolojisi Ders Notları, Sukru Dursun, 1997, S.Ü. Müh-Mim Fak. Çevre Müh. Böl. Yayınları, Kampüs-KONYA
11 Atıklardan Mikrobiyolojik Kükürt Giderimi: Aerobik Kükürt Döngüsü, Aneorobik Kükürt Döngüsü Çevre Mikrobiyolojisi Ders Notları, Sukru Dursun, 1997, S.Ü. Müh-Mim Fak. Çevre Müh. Böl. Yayınları, Kampüs-KONYA
12 Katı Atıkların Mikrobiyolojisi: Biyoprosesler, Kompostlaştırma, Katı atıkların ağır metallerden arındırılması Çevre Mikrobiyolojisi Ders Notları, Sukru Dursun, 1997, S.Ü. Müh-Mim Fak. Çevre Müh. Böl. Yayınları, Kampüs-KONYA
13 Tehlikeli ve Zararlı Atıkların Mikrobiyolojisi: Zararlı atıkların mikrobiyal dönüşümleri, Ağır metal iyonlarının mikrobiyal dönüşümü Çevre Mikrobiyolojisi Ders Notları, Sukru Dursun, 1997, S.Ü. Müh-Mim Fak. Çevre Müh. Böl. Yayınları, Kampüs-KONYA
14 Anaerobik Arıtma Mikrobiyolojisi: Anaerobik Proses ve Reaktörleri, Biyofilm Anaerobik Reaktörler Çevre Mikrobiyolojisi Ders Notları, Sukru Dursun, 1997, S.Ü. Müh-Mim Fak. Çevre Müh. Böl. Yayınları, Kampüs-KONYA
15 Biyoteknolojik yöntemler Çevre Mikrobiyolojisi Ders Notları, Sukru Dursun, 1997, S.Ü. Müh-Mim Fak. Çevre Müh. Böl. Yayınları, Kampüs-KONYA
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   1 40
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 10 4
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 4
Küçük Sınavlar : 6 3
Ara Sınav : 1 15
Final : 1 15
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Özellikle katı, sıvı, gaz zehirli ve zararlı atıkların mikrobiyolojik arıtılmasında, atıklardan mikrobiyolojik olarak N,P, ağır metal giderimlerde, aerobik ve anaerobik araştırmada görev alan mikroorganizmaların etkilerinin tartışılması, mikrobiyolojik kirlenme koşullarının irdelenmesi 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20