MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   AKIŞKANLAR MEKANİĞİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
3 1201307 4,00 / 0,00 6,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Selim Doğan
Koordinator E-mail sdogan selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Dr. Selim Doğan
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Akışkanların temel fiziksel özelliklerini ve mühendislik uygulamalarındaki yerini ve önemini tanımlamak, Akışkanlarla ilgili mühendislik problemlerinin analizinde kullanılan yöntemleri açıklamak ve tasarlamak.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
30 70 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders haftada iki saat teorik iki saat örnek problem çözümü olarak işlenmekte öğrenciler dönem başında ders içeriği ve sınav sistemi hakkında bilgilendirilmekte ve bu bilgileri ders içeren tanıtım broşürü dağıtılmaktadır.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 GİRİŞ: Akışkanın tanımı, Akışkanlar mekaniğinin mühendislikteki yeri, Akışkanlar mekaniğinin kapsamı, Analiz metotlarının tanıtımı, Ders içeriği hakkında bilgilendirme.
2 TEMEL KAVRAMLAR: Birim sistemi, özellikleri ve önemi, Akışkanların fiziksel özellikleri.
3 TEMEL KAVRAMLAR: Akışkanın fiziksel özellikleri, Viskozite, sıkışabilirlik, yüzey gerilimi, Newtoniyen ve Newtoniyen olmayan akışkanlar.
4 HİDROSTATİK: Basıncın tanımı, kullanılması, Bir noktadaki basınç, basıncın derinlikle değişimi, manometre, paskal prensibi.
5 HİDROSTATİK: Düzlemsel yüzeylere etki eden basınç, itki merkezi, eğimli yüzeylere etki eden basınç.
6 HİDROSTATİK: Silindirik yüzeylere etki eden basınç, hidrostatik kaldırma, su yüzeyinde yüzen cisimler, rölatif olarak sükunette bulunan cisimler.
7 AKIŞKANLARIN KİNEMATİK: Akım çizgisi, zamanla değişen ve zamanla değişmeyen akımlar.
8 AKIŞKANLARIN KİNEMATİK: Akım borusu, bir boyutlu, iki boyutlu ve üç boyutlu akımlar.
9 HİDRODİNAMİK: Bir boyutlu akımların temel denklemleri, süreklilik denklemi, enerji denklemi, impuls momentum denklemi, ortalama akım hızı.
10 HİDRODİNAMİK: Bir boyutlu akımların temel denklemleri, süreklilik denklemi, enerji denklemi, impuls momentum denklemi, ortalama akım hızı.
11 HİDRODİNAMİK: Süreklilik denklemi, Bernoulli (enerji) denklemi, impuls momentum denklemi uygulamaları.
12 HİDRODİNAMİK: Süreklilik denklemi, Bernoulli (enerji) denklemi, impuls momentum denklemi pratikteki uygulamaları.
13 Laminer akım, Türbülanslı akım , Reynolds sayısı.
14 Genel tekrar ve sınava hazırlık.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : 3 30 - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 70 - -
Final   - - 1 100
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 12 4
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 12 6
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : 3 12
Ara Sınav : 1 12
Final : 1 12
DERSİN AKTS KREDİSİ 6
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Akışkanın temel özelliklerinin anlaşılması 4
D.Ö.Ç. 2 Akışkan hareketinin ve temas halinde oldukları yüzey ile kuvvet ve enerji etkileşimlerinin analizinde kullanılan metotların araştırılması 3
D.Ö.Ç. 3 Geliştirilmesi ve tasarımda kullanımının öğrenilmesi 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20