MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   EKOLOJİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 1201211 2,00 / 0,00 4,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Şükrü Dursun
Koordinator E-mail sdursun selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Prof. Dr. Şükrü Dursun
Yardımcı Öğretim Elemanları
Arş. Gör. Z. Cansu Ayturan
Dersin Amacı Doğal Çevreyi oluşturan Ekolojik ortamların tanıtımı, ekosistemlerin sınıflandırılması, çevre kirliliği ile ekolojik faktörler arasındaki ilişkilerin irdelenmesi, ekolojik denge ve biyo çeşitliliğin oluşumu, Küresel ısınmanın neden olduğu iklimsel değişiklikler.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
70 30 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Sözlü anlatım, Arazi incelemesi, ödev çalışması, ara sınav ve final sınavı
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Ekoloji ve ekosistemler: Ekoloji ve ekosistemlerin tanımı Çevre Bilimleri ve Ekoloji, BERKES, F., KIŞLALIOĞLU, M., 1990, Remzi Kitapevi-İSTANBUL
2 Ekolojik çevrimler Çevre Bilimleri ve Ekoloji, BERKES, F., KIŞLALIOĞLU, M., 1990, Remzi Kitapevi-İSTANBUL
3 Ekolojide sistemler ve modeller Çevre Bilimleri ve Ekoloji, BERKES, F., KIŞLALIOĞLU, M., 1990, Remzi Kitapevi-İSTANBUL
4 Temel ve yapay ekosistemler Çevre Bilimleri ve Ekoloji, BERKES, F., KIŞLALIOĞLU, M., 1990, Remzi Kitapevi-İSTANBUL
5 Doğal kaynakların korunumu Çevre Bilimleri ve Ekoloji, BERKES, F., KIŞLALIOĞLU, M., 1990, Remzi Kitapevi-İSTANBUL
6 Ekoloji ve çevre kirliliği Çevre Bilimleri ve Ekoloji, BERKES, F., KIŞLALIOĞLU, M., 1990, Remzi Kitapevi-İSTANBUL
7 Sera etkisi: Sera etkisini oluşturan fiziksel ve kimyasal prosesler Çevre Bilimleri ve Ekoloji, BERKES, F., KIŞLALIOĞLU, M., 1990, Remzi Kitapevi-İSTANBUL
8 Ara Sınavı Çevre Bilimleri ve Ekoloji, BERKES, F., KIŞLALIOĞLU, M., 1990, Remzi Kitapevi-İSTANBUL
9 Dünya iklim sözleşmesi ve küresel ısınma: Küresel ısınmayı azaltmaya yönelik senaryolar Çevre Bilimleri ve Ekoloji, BERKES, F., KIŞLALIOĞLU, M., 1990, Remzi Kitapevi-İSTANBUL
10 Enerji kullanımı: Enerji kullanımının sera etkisi üzerinde yarattığı sonuçlar Çevre Bilimleri ve Ekoloji, BERKES, F., KIŞLALIOĞLU, M., 1990, Remzi Kitapevi-İSTANBUL
11 Ozon tabakası: Ozon tabakasının tahribatına yol açan fiziksel ve kimyasal prosesler Çevre Bilimleri ve Ekoloji, BERKES, F., KIŞLALIOĞLU, M., 1990, Remzi Kitapevi-İSTANBUL
12 Ozon parçalanması: Ozon parçalanmasının etkileri ve alınacak tedbirler Çevre Bilimleri ve Ekoloji, BERKES, F., KIŞLALIOĞLU, M., 1990, Remzi Kitapevi-İSTANBUL
13 Ormanlar: Tropik ormanların ortadan kaldırılması, bunun iklim üzerine etkisi ve orman tahribatının çevreye etkileri Çevre Bilimleri ve Ekoloji, BERKES, F., KIŞLALIOĞLU, M., 1990, Remzi Kitapevi-İSTANBUL
14 Küresel Isınma: İklimsel Değişikliklerin Ekolojik Denge ve Bio-Çeşitlilik üzerine etkileri Çevre Bilimleri ve Ekoloji, BERKES, F., KIŞLALIOĞLU, M., 1990, Remzi Kitapevi-İSTANBUL
15 Çevrede ekolojik değerlendirmeler Çevre Bilimleri ve Ekoloji, BERKES, F., KIŞLALIOĞLU, M., 1990, Remzi Kitapevi-İSTANBUL
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   1 60 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 5 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 10
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 30
Final : 1 40
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Doğal Çevrenin esas kendisi olan ekolojik ortam, bu ortamda oluşan ekosistemler, ekolojik faktörler ile çevre kirliliği arasındaki ilişkilerin sera etkisi ve ozon tabakasının tahribatı sonucunda oluşan küresel ısınmanın etkilerinin irdelenmesi. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20