MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   MATEMATİK 1
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 1201101 4,00 / 2,00 7,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü
Koordinator E-mail
Öğretim Elemanı
Yrd.Doç.Dr. Yücel Çenesiz
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Kalkülüs'ün yöntemlerini, uygulamalarını ve matematiksel düşünme yollarını tanımak kavramları alıştırma ve örneklerle geliştirmek ve teoriyi okunabilir bir lisanla açığa çıkarmak matematiksel fikirleri düşünebilmek ve iletebilmek fiziksel ve matematiksel konular hakkında özellikle türev ve integral üzerine kurgulayarak doğru ve mantıklı bir yolla düşünebilmek
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
100 0 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
-Sözlü anlatım -Örnek problem çözümü -Ödev -Quiz
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 1.2 Doğrular, Çemberler ve Paraboller, 1.3 Fonksiyonlar ve Grafikleri, 1.4 Fonksiyonları Tanımlamak Matematik Modeller Thomas, G.B., Weir, M.D., Hass, J., Giordano, F.R., 2005. Thomas' Calculus, 11. baskı, Pearson Education Inc., Çeviren: Recep Korkmaz, Türkiye'de basım Beta Basım A.Ş., 2010. ISBN 978-605-377-213-2
2 1.5 Fonksiyonları Birleştirmek Grafikleri Kaydırmak ve Ölçeklemek, 1.6 Trigonometrik Fonksiyonlar Thomas, G.B., Weir, M.D., Hass, J., Giordano, F.R., 2005. Thomas' Calculus, 11. baskı, Pearson Education Inc., Çeviren: Recep Korkmaz, Türkiye'de basım Beta Basım A.Ş., 2010. ISBN 978-605-377-213-2
3 2.1 Değişim Oranları ve Limitler, 2.2 Limit Kurallarını Kullanarak Limitler Hesaplamak, 2.3 Bir Limitin Kesin Tanımı Thomas, G.B., Weir, M.D., Hass, J., Giordano, F.R., 2005. Thomas' Calculus, 11. baskı, Pearson Education Inc., Çeviren: Recep Korkmaz, Türkiye'de basım Beta Basım A.Ş., 2010. ISBN 978-605-377-213-2
4 2.4 Tek Taraflı Limitler ve Sonsuzda Limitler, 2.5 Sonsuz Limitler ve Dikey Asimptotlar, 2.6 Süreklilik, 2.7 Teğetler ve Türevler Thomas, G.B., Weir, M.D., Hass, J., Giordano, F.R., 2005. Thomas' Calculus, 11. baskı, Pearson Education Inc., Çeviren: Recep Korkmaz, Türkiye'de basım Beta Basım A.Ş., 2010. ISBN 978-605-377-213-2
5 3.1 Bir Fonksiyon Olarak Türev, 3.2 Türev Alma Kuralları, 3.3 Bir Değişim Oranı Olarak Türev, 3.4 Trigonometrik Fonksiyonların Türevleri Thomas, G.B., Weir, M.D., Hass, J., Giordano, F.R., 2005. Thomas' Calculus, 11. baskı, Pearson Education Inc., Çeviren: Recep Korkmaz, Türkiye'de basım Beta Basım A.Ş., 2010. ISBN 978-605-377-213-2
6 3.5 Zincir Kuralı ve Parametrik Denklemler, 3.6 Kapalı Türetme, 3.7 İlişkili Oranlar, 3.8 Linearizasyon ve Diferansiyeller Thomas, G.B., Weir, M.D., Hass, J., Giordano, F.R., 2005. Thomas' Calculus, 11. baskı, Pearson Education Inc., Çeviren: Recep Korkmaz, Türkiye'de basım Beta Basım A.Ş., 2010. ISBN 978-605-377-213-2
7 4.1 Fonksiyonların Ekstremum Değerleri, 4.2 Ortalama Değer Teoremi, 4.3 Monoton Fonksiyonlar ve Birinci Türev Testi Thomas, G.B., Weir, M.D., Hass, J., Giordano, F.R., 2005. Thomas' Calculus, 11. baskı, Pearson Education Inc., Çeviren: Recep Korkmaz, Türkiye'de basım Beta Basım A.Ş., 2010. ISBN 978-605-377-213-2
8 4.4 Konkavlık ve Eğri Çizimi, 4.5 Uygulamalı Optimizasyon Problemleri, 4.8 Ters Türevler 4.6 Belirsiz Şekiller ve L'Hopital Kuralı Thomas, G.B., Weir, M.D., Hass, J., Giordano, F.R., 2005. Thomas' Calculus, 11. baskı, Pearson Education Inc., Çeviren: Recep Korkmaz, Türkiye'de basım Beta Basım A.Ş., 2010. ISBN 978-605-377-213-2
9 5.2 Toplam Notasyonu ve Sonlu Toplamların Limitleri, 5.3 Belirli İntegral, 5.4 Analizin Temel Teoremi Thomas, G.B., Weir, M.D., Hass, J., Giordano, F.R., 2005. Thomas' Calculus, 11. baskı, Pearson Education Inc., Çeviren: Recep Korkmaz, Türkiye'de basım Beta Basım A.Ş., 2010. ISBN 978-605-377-213-2
10 5.5 Belirsiz İntegraller ve Dönüşüm Kuralı, 5.6 Değişken Dönüşümü ve Eğriler Arasındaki Alan Thomas, G.B., Weir, M.D., Hass, J., Giordano, F.R., 2005. Thomas' Calculus, 11. baskı, Pearson Education Inc., Çeviren: Recep Korkmaz, Türkiye'de basım Beta Basım A.Ş., 2010. ISBN 978-605-377-213-2
11 6.1 Dilimleyerek Hacim Bulmak ve Bir Eksen Etrafında Dönme, 6.2 Silindirik Kabuklarla Hacim Bulmak 6.3 Düzlem Eğrilerin Uzunlukları Thomas, G.B., Weir, M.D., Hass, J., Giordano, F.R., 2005. Thomas' Calculus, 11. baskı, Pearson Education Inc., Çeviren: Recep Korkmaz, Türkiye'de basım Beta Basım A.Ş., 2010. ISBN 978-605-377-213-2
12 7.1 Ters Fonksiyonlar ve Türevleri, 7.2 Doğal Logaritmalar, 7.3 Üstel Fonksiyon, 7.4 ax ve logax, 7.7 Ters Trigonometrik Fonksiyonlar, 7.8 Hiperbolik Fonksiyonlar Thomas, G.B., Weir, M.D., Hass, J., Giordano, F.R., 2005. Thomas' Calculus, 11. baskı, Pearson Education Inc., Çeviren: Recep Korkmaz, Türkiye'de basım Beta Basım A.Ş., 2010. ISBN 978-605-377-213-2
13 8.1 Temel İntegrasyon Formülleri, 8.2 Kısmi İntegrasyon, 8.3 Rasyonel Fonksiyonların Kısmi Kesirlerle İntegrasyonu Thomas, G.B., Weir, M.D., Hass, J., Giordano, F.R., 2005. Thomas' Calculus, 11. baskı, Pearson Education Inc., Çeviren: Recep Korkmaz, Türkiye'de basım Beta Basım A.Ş., 2010. ISBN 978-605-377-213-2
14 8.4 Trigonometrik İntegraller, 8.5 Trigonometrik Dönüşümler, 8.8 Genelleştirilmiş İntegraller Thomas, G.B., Weir, M.D., Hass, J., Giordano, F.R., 2005. Thomas' Calculus, 11. baskı, Pearson Education Inc., Çeviren: Recep Korkmaz, Türkiye'de basım Beta Basım A.Ş., 2010. ISBN 978-605-377-213-2
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 6
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 6
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 0 0
Küçük Sınavlar : 0 0
Ara Sınav : 1 20
Final : 1 22
DERSİN AKTS KREDİSİ 7
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Alanda başarıyla çözülebilen örnekler ve problemler Fiziki alanlara uyarlama yapabilme teknolojinin matematiğe entegrasyonu çok değişkenli, bütünleşik ve detaylı kalkülüs bilgisi projeler ve örnek porblemler üzerine iyi bir bilgi birikimi akıcı bir çizgide türev ve integrasyon tekniklerinin devamlılığının sağlanması. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20