MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
 
 Adı Soyadı: DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ MERVE SOĞANCIOĞLU
Fakülte Adı:  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEVRE BİLİMLERİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  ÇEVRE BİLİMLERİ
E-Mail :  merves selcuk.edu.tr
Telefon : 0 332 223 86 98
Adres : Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, G Blok, G436, Selçuklu, Konya
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü2011 

  Akademik Yayınlar:

1.ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 • Sogancioglu M., Yel E. “Plastic Wastes and Recycling Practices atthe EU Member States”, InternationalJournal on Latest Trands in Electronics and Electrical Engineering,3,2011.

 • Sogancioglu M., E. Yel, U.S. Yilmaz, “Utilization of AndesiteProcessing Wastewater Treatment Sludge As Additive in Concrete Mix”  Journal of Construction and BuildingMaterial, 46, 150-155, 2013.

 • Sogancioglu M., Yel E. “AqueousCr(VI) Adsorption to Sludge using a Marble Processing Wastewater TreatmentMethod”, Journal of ResidualsScience & Technology,  4,137-141, 2014.

 • Sogancioglu M., Yel E., Aksoy S., Unal V. E., “Enhancement of ConcreteProperties by Waste Physicochemical Treatment Sludge of Travertine ProcessingWastewater”, Journal of Cleaner Production, 112, Part 1, 20, 575-580,2016.

 • Sogancioglu M., Yel E., Tartar F., Iskender N.C., “Co-pyrolysis ofOlive Pomace with Plastic Wastes and Characterization of Pyrolysis Products” ,International Journal of Biological, Biomolecular, Agricultural, Food and BiotechnologicalEngineering, 10, 412-415, 2016.

 • Yel E., Aslanov T., Sogancioglu M., Kocaman S., Ahmetli G.,“Production of Biocomposites Using Chars Obtained by Co-pyrolysis of OlivePomace with Plastic Wastes”, International Journal ofBiological, Biomolecular, Agricultural, Food and Biotechnological Engineering ,199-202, 2016.

 • Sogancioglu M., Yel E., Ahmetli G.”Investigation of the Effect of Polystyrene (PS) Waste Washing Process andPyrolysis Temperature on (PS) Pyrolysis Product Quality” Energy Procedia, 118,189-194, 2017.

 • Sogancioglu M., Ahmetli G., Yel E., “AComparative Study on Waste Plastics Pyrolysis Liquid Products Quantity andEnergy Recovery Potential” Energy Procedia, 118, 221-226, 2017.

 • Sogancioglu M., Yel E., Yucel A., Ahmetli G.” Productionof Epoxy Composite from the Pyrolysis Char of Washed PET wastes ” EnergyProcedia, 118, 216-220, 2017.

 • SoganciogluM., Yel E., Ahmetli G.”Pyrolysis of waste high density polyethylene (HDPE) and low densitypolyethylene (LDPE) plastics and production of epoxy composites with theirpyrolysis chars” Journal of Cleaner Production, 165, 369-381, 2017.


 • 2. ULUSLARARASI BİLDİRİLER


 • Aygun A.,Kucukcongar S., Gok S., Sogancioglu M.,Yel E., Kucukhemek M., “Bulking and Foaming Filamentous In Modified BardenphoProcess During Hot Season”, 2nd International Conference on Chemical,Environmental and Biological Sciences (ICCEBS'2013), March-2013, Dubai UAE.

  Sogancioglu M., Yel E. “Plastic Wastesand Recycling Practices at the EU Member States”, International Conference on Medical, Chemical and Environmental Issues(ICCMEI’ 2013), November-2013, Dubai, UAE.

  Yel E.,Kucukcongar S., Gok Z., Sogancioglu M.,Aygun A., Kucukhemek M., “Identification of Winter Bulking and GoamingFilaments in The Konya Wastewater Treatment Plant” Solid Waste, Water and Wastewater  Congress, May-2013, İstanbul, Turkey.

  Sogancioglu M., Yel E., Ozlu F.,Demirhan Z. “Treatment of Waste HDPE Plastics Washing Wastewater WithCoagulation-Flocculation Process”, International Conference on Environment andSustainable Development, December-2014, Lahore, Pakistan.

  Sogancioglu M., Yel E. “AqueousCr(VI) Adsorption by Sulfonated Waste Polysyterene Plastics (PSS)”, International Conference on Recycling andReuse İstanbul, Turkey, June-2014.

  Sogancioglu M., Yel E.“Aqueous Cr(VI) Adsorption by Marble Sludge (MS)”, The Fourth EuropeanConference on Sludge Management (ECSM 2014), May-2014, Izmir, Turkey.

  Sogancioglu M, KeskinU.S., Yel E. “The Role of Water In Recycling The Physicochemical TreatmentSludge As Concrete Admixture”, The International Conference on Civil andEnvironmental Engineering (ICOCEE, 2015), Conference Book, 625-633, May-2015,Cappadocia, Turkey.

  Iskender N.C., Sogancioglu M., Yel E., Yilmaz N. “Removal of Oil-Grease from Dairy Industry Wastewater Using an AdsorbentObtained from Waste Material”, The International Conference on Civil andEnvironmental Engineering (ICOCEE, 2015), Conference Book, 625-633, May-2015,Cappadocia, Turkey.

  Yucel A., Sogancioglu M., Yel A., Ahmetli G., “Evaluation of Poly(ethyleneterephtalate) Waste Char in Epoxy based Composites”, International Conferenceon Sustainable Agriculture and Environment (ICSAE, 2015), September-2015,Konya, Turkey.

  Sogancioglu M., Yel E., Ahmetli G., “Pyrolysisof Waste Poylethylene Plastics and Investigation of the Fuel Potential ofPyrolysis Oil Products” 8th International Exergy, Energy andEnvironment Symposium (IEEES-8), May 1-4, 2016, Antalya, Turkey.

  Sogancioglu M., Yel E., Ahmetli G., “Pyrolysis of Washed Waste HDPE Plastics and Production ofEpoxy Composite from the Pyrolysis Char” 8th InternationalExergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-8), May 1-4, 2016, Antalya,Turkey.

  Sogancioglu M., Yel E., Tartar F., Iskender N.C., “Co-pyrolysis ofOlive Pomace with Plastic Wastes and Characterization of Pyrolysis Products” 18th InternationalConference on Biobased Materials and Composites (ICBMC 2016), Pages 2050-2052,April 25-26, Paris, France.

  Yel E., Aslanov T., Sogancioglu M., Kocaman S., Ahmetli G.,“Production of Biocomposites Using Chars Obtained by Co-pyrolysis of OlivePomace with Plastic Wastes” 18th International Conference on Biobased Materials and Composites (ICBMC2016), April 25-26, Paris, France.

  Sogancioglu M., Yel E., AhmetliG., “A TGA-based KineticModeling Study of Raw Polyethylene Terephthalate (PET)  Wastes and Pyrolysis Char”, 3rd International Conference onRecycling and Reuse 2016 (RR2016), September 28-30, 2016, İstanbul, Turkey.

  Sogancioglu M., Yel E., Ahmetli G., “Productionof Epoxy Composite From the Pyrolysis Char of Washed LDPE Wastes” 3rd International Conference onRecycling and Reuse 2016 (R&R2016), September 28-30, 2016, İstanbul,Turkey.

  Sogancioglu M., Ozdemir N.C., Yel E., Ahmetli G., “Effects ofPre-Washing on Waste PET Pyrolysis and Use of Sulphonated Polystyrene (SPS) inPhhysico-Chemical Treatment of Waste PET Washing Wastewater”  2nd IWA Regional International Symposium onWater, Wastewater and Environment (IWA2017), March, 2017, İzmir, Turkey.

  Ozdemir N.C., Sogancioglu M., Yel E., “Waste LDPE andHDPE Washing Wastewaters PhysicochemicalTreatability with Sulphonated SPS” 2nd IWA Regional International Symposium on Water, Wastewater andEnvironment (IWA2017), March, 2017, İzmir, Turkey.

  Sogancioglu M., Yucel A., Yel E. Ahmetli G., “Production of EpoxyComposite From the Pyrolysis Char of Washed PET Wastes”, 2nd InternationalConference on Advances on Clean Energy Research, ICACER 2017, 7-9 April 2017,Berlin, Germany.

   Sogancioglu M., Yel E. Ahmetli G., “Investigation of the Effect ofPolystyrene (PS) Waste Washing Process and Pyrolysis Temperature on (PS)Pyrolysis Product Quality”, 2nd International Conference on Advances on CleanEnergy Research, ICACER 2017, 7-9 April 2017, Berlin, Germany.

  Sogancioglu M., Ahmetli G., Yel E., “A Comparative Study on WastePlastics Pyrolysis Liquid Products Quantity and Energy Recovery Potential” 2ndInternational Conference on Advances on Clean Energy Research, ICACER 2017, 7-9 April 2017, Berlin, Germany.


  Sogancioglu M., Yel E. Ahmetli G., “Fuel Potential of UnwashedWaste Polypropylene Pyrolysis Products”, XIII.Congress of Ecology andEnvironment With International Participation, 12-15 September 2017, Edirne, Turkey.

  Yel E., Sogancioglu M.,Ahmetli G., “Production of Epoxy Composite Material From Washed Waste PPPyrolysis Char”, XIII.Congress of Ecology and Environment With InternationalParticipation, 12-15 September 2017, Edirne, Turkey.


 • 3.ULUSAL BİLDİRİLER

 • Soğancıoglu, M., Yel E., Yılmaz Ü.S. “Andezit İşleme AtıksuyuFizikokimyasal Çamuru Katkılı Betonlardan Suya Kireç Çözünmesi”, 4. Ulusal KatıAtık Yönetimi Kongresi, Ekim 2012, Antalya.

  Soğancıoglu, M., Yel E. “Betonlarda Atık Mineral Katkı KullanımındaKompozit Bileşiminin Belirlenmesinde Optimizasyon Uygulaması”, 4. Ulusal KatıAtık Yönetimi Kongresi, Ekim 2012, Antalya.

  Soğancıoglu, M., Doğan, S. “Metal İşleme Endüstrisi AtıklarınınÇevresel Etkilerinin Araştırılması”  11.Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Ekim 2015, Bursa.

  Acar, S., Günay, H., Soğancıoğlu,M., Yel, E. “İçme Suyu Kaogülasyonunda Koagülant Madde Türü ve Dozunun SudaKalıntı Metal Bırakma Potansiyeli” 1. Ulusal Çevre Mühendisliği ÖğrencileriSempozyumu (UÇMÖS-16), 30-31 Mayıs 2016, Konya.

  Ilgaz, H., Sarıkaya, A.B., Yılmaz, S., Soğancıoğlu, M., Yel, E. “Farklı Organik Atık TürlerininBiyokompost Eldesindeki Etkinliği” 1. Ulusal Çevre Mühendisliği ÖğrencileriSempozyumu (UÇMÖS-16), 30-31 Mayıs 2016, Konya.

  Bilen, A., Okkaoğlu, Ş.G., H., Soğancıoğlu,M., Yel, E. “Deterjan Üretimi Atıksuları İle Mermer İşleme AtıksularınınHava Flotasyonu Sisteminde Birlikte Arıtılabilirliği” 1. Ulusal ÇevreMühendisliği Öğrencileri Sempozyumu (UÇMÖS-16), 30-31 Mayıs 2016, Konya.

  Çolak, S., Özçelik, E., Soğancıoğlu,M., Yel, E. “Zeytin Karasuyunun Fizikokimyasal YöntemlerleArıtılabilirliği” 1. Ulusal Çevre Mühendisliği Öğrencileri Sempozyumu(UÇMÖS-16), 30-31 Mayıs 2016, Konya.

  Denizler, A.E., Ateş, S., Soğancıoğlu,M., Yel, E. “Süt Endüstrisi Atıklarını Arıtan Alglerden Biyodizel Eldesi”2. Alg Teknolojisi Sempozyumu, 24-27 Mayıs 2016, Seferihisar, İzmir.


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Bilimleri A.B.D.Enstitü Kadrosunda Birimde Görevli02/03/201118/02/2015

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
ÇEVRE EKONOMİSİ
ÇEVRE EKONOMİSİ
LİSANS DANIŞMANLIĞI
MESLEKİ YABANCI DİL
MÜHENDİSLİKDE DİSİPLİNLER ARASI ÇALIŞMALAR
STATİK MUKAVEMET
SU TEMİNİ VE SİSTEM TASARIMI