MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. MEHMET EMİN ARGUN
Fakülte Adı:  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEVRE BİLİMLERİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  ÇEVRE BİLİMLERİ
E-Mail :  argun selcuk.edu.tr
Telefon : 03322232093
Adres :
Url :
 
  Kurum :

  Akademik Yayınlar:

UZMANLIK ALANLARI
Uzmanlık Alanları
Çevre Kimyası , Çevresel Risk Değerlendirmesi , Endüstriyel Ve Tehlikeli Atık Yönetimi, Su Kirliliği Ve Kontrolü, Çevre Kirliliği,  Tehlikeli Atıklar Yönetimi, Yenilenebilir Enerji Sistemleri


PROJE DENEYİMİ
Proje Adı
  
 Bütçe
  
Görev
Proje Türü
KATI ATIK DEPOLAMA SAHASI SIZINTI SULARINDAN AMONYAK VE SÜLFATIN STRÜVİT VE ETRENJİT ÇÖKTÜRMESİ İLE ARITILABİLİRLİĞİNİN YÜZEY YANIT YÖNTEMİYLE MODELLENMESİ VE OPTİMİZASYONU 
 TÜBİTAK  
Yürütücü  Ulusal 
Arıtma Çamurlarının Susuzlaştırılmasında Parabolik Oluk Tipi Güneş Kolektörünün Kullanılması 
 TÜBİTAK  
Danışman  Ulusal 
Güneş Enerjisi Destekli Deniz Suyu Arıtma Paket Sisteminin Kurulması ve Performans Değerlerinin Geliştirilmesi 
Selçuk  Üniversitesi  
Yürütücü  Ulusal 
Kimyasal Olarak Modifiye Edilmiş Adsorbanlar Kullanarak Ağır Metal İyonlarının Adsorpsiyonu 
Selçuk  Üniversitesi  
Araştırmacı/Uzman  Ulusal 

DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER
Son Bir Yılda Projeler İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı
1
Yayınlara Alınan Toplam Atıf Sayısı
535
Danışmanlık Yapılan Öğrenci Sayısı
Tamamlanan Devam Eden
Yüksek Lisans
5
Doktora
3
Uzmanlık


YAYINLARI 

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler
Argun, Mehmet Emin, Guclu, D., Karatas, M., Adsorption of Reactive Blue 114 dye by using a new adsorbent: Pomelo peel , 2014, JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY
Karatas, M., Argun, Y.A., Argun, M. E., Decolorization of antraquinonic dye, Reactive Blue 114 from synthetic wastewater by Fenton process: kinetics and thermodynamics, Journal of Industrial and Engineering Chemistry 18 (2012) 1058-1062.
Mustafa Karatas, Sukru Dursun, M. Emin Argun, Decolorization of reactive dyes under batch anaerobic condition by mixed microbial culture, African Journal of Biotechnology, 8 (24), 6856-6862, 2009.
Mustafa Karatas, Sukru Dursun, M. Emin Argun, The Decolorization of Azo Dye Reactive Black 5 in a Sequential Anaerobic-Aerobic System, Ekoloji, 20 (74), 65-73, 2010.
ARGUN, M.E., KARATAS., M., DURSUN, S., Treatment of mineral-oil recovery industry wastewater by sequential aeration and Fenton’s oxidation process, Environmental Engineering and Management Journal, 9 (5), 643-649, 2010.
Karatas, M., Dursun, S., Argun, M. E., Methane production from anaerobic-aerobic sequential system treatment of azo dye Reactive Red 24, Environmental Progress, 30 (2011) 50-58.
Argun, M. E., Karatas, M., Application of Fenton process for decolorization of Reactive Black 5 from synthetic wastewater: kinetics and thermodynamics, Environmental Progress, 30 (2011) 540-548.
M.E. Argun, S. Dursun, M. Karatas, Removal of Cd(II), Pb(II), Cu(II) and Ni(II) from water using modified pine bark, Desalination, 249 (2009) 519–527.
Özdemir, C., Karataş, M., Sahinkaya S., Argun, M. E., Physico-Chemical Studies of EnamelCover Industry Wastewater, Asian Journal of Chemistry, 21(2), 964-970, 2009
Argun, M.E., Dursun, Ş., Karatas, M., Guru, M., Activation of pine cone using Fenton oxidation for Cd(II) and Pb(II) removal, Bioresource Technology, 99(18), 8691-8698, 2008
Mehmet Emin Argun, Şükrü Dursun , A New Aprroach To Modification Of Natural Adsorbent For Heavy Metal Adsorption, Bioresource Technology, 99(7), 2516-2527, 2008
Mustafa Karatas, Sukru Dursun, Ersin Guler, Celalettin Ozdemir M. Emin Argun , Heavy Metal Accumulation In Wheat Plants Irrigated By Waste Water, CELLULOSE CHEMISTRY AND TECHNOLOGY, 40, 7, 2006
Argun, M.E., Use of clinoptilolite for the removal of nickel ions from water: kinetics and thermodynamics, Journal of Hazardous Materials, 150(3), 587-595, 2008
Argun, M. E., Dursun, Ş., Özdemir, C., Karataş, M., Heavy metal adsorption by modified oak sawdust: thermodynamics and kinetics, Journal of Hazardous Materials, 141(1), 77-85.
Argun, M. E., Dursun, S., Gur, K., Ozdemir, C., Karatas, M., Dogan, S.; Nıckel Adsorptıon on the Modıfıed Pıne Tree Materıals; Environmental Technology, 26(5) 479-488, 2005
Ozdemir, C., Karatas, M., Dursun, S., Argun, M. E., Dogan, S., Effect of MnSO4 on the Chromium Removal from the Leather Industry Wastewater, Environmental Technology, 26(4) 397-400, 2005
Argun, M. E., Dursun, Ş., Gür, K., Özdemir, C., Karataş, M., Doğan, S., 2005, Adsorption of Copper on the Modified Wood (Pine) Materials, Cellulose Chemistry and Technology, 39(5-6) 581-593, 2005

Diğer dergilerde yayınlanan makaleler
M. Emin Argun, Y.A. Argun, Alternative energy sources in Turkey for sustainable development, Int. J. Of. Thermal&Environmental Engineering, 2 (1), 2011, 49-54.
Argun, M. E., Solar energy supported desalination systems for desalting of sea water, J. Int. Environmental Application & Science, 5, 2, 306-310, 2010.
Mustafa Karataş, Ersin Güler, Şükrü Dursun, Celalettin Özdemir, M. Emin Argun, Konya ana tahliye kanalının çengili bölgesi tarım topraklarında ve buğdayda Cu, Cr, Ni ve Pb derişimlerinin belirlenmesi, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 29, 91 - 99, 2007
Mehmet Emin Argun, Şükrü Dursun, Cadmium removal using activated pine bark, J. Int. Environmental Application & Science, 3(1), 37-42, 2008
Mustafa Şamil Argun, Adem Elgün, Mehmet Emin Argun, Mustafa Karataş, Utilization of whey for waste minimization of white cheese industry: a case study, J. Int. Environnemental Application & Science, 2, 1-2, 1-4, 2007
Mehmet Emin Argun, Şükrü Dursun, Activation of pine bark surface with NaOH for lead removal, J. Int. Environnemental Application & Science, 2, 1-2, 5-10, 2007
M. Emin ARGUN, Şükrü Dursun , Removal of heavy metal ions using chemically modified adsorbents, Journal of International Environmental Application&Science , 1, 1-2, 54-62, 2006
Mustafa Karataş, Şükrü Dursun, Celalettin Özdemir, M. Emin Argun, " HEAVY METAL ACCUMULATION IN IRRIGATED SOIL WITH WASTEWATER", S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(38): (2006) 64-67.
Ozdemir, C., Argun, ME., Dursun,Ş., Karatas, M., & Albayrak, M., Deri Endüstrisi Atık Sularının Başyayla (Karaman) Yöresi Pekmez Toprağı Kullanılarak Arıtılabilirliklerinin İncelenmesi, DEÜ. Müh. Fak. Fen ve Mühendislik Dergisi, 6(3) 57-64 (2004).

Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar
SOLAR DESALINATION OF MEDITERRANEAN SEA WATER IN AUTUMN BY USING SEQUENTIAL FLAT PLATE AND PARABOLIC DISH COLLECTORS, Second International Conference on Water, Energy and the EnvironmentKusadası, Turkey September 21-24, 2013, 2013
Optimization of Etringite Precipitation as Landfill Leachate Pretreatmentsby Using RSM, 7th International Conference on Environmental Engineering and Management (ICEEM07), 2013
Optimization of Struvite Precipitation as Landfill Leachate Pretreatmentsby Using RSM, 7th International Conference on Environmental Engineering and Management (ICEEM07), 2013
Argun, M.E., Reuse of domestic wastewater for irrigation in Turkey, International Conference of Ecosystems (ICE), Tiran, Arnavutluk, 57, 2011.
Argun, M. E., Guclu, D., Karataş, M., A New adsorbent for the treatment of Reactive Blue 114 dye, 11th International Chemistry Conference and Exhibition in Africa, ICCA, 102, 2010.
M. Emin Argun, M. Karataş, S. Doğan, Ş. Dursun, E. Esmeray, The factors affected on the engineering ability: a survey on environmental engineering student, International Symp. On Eng. And Archt. Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Republics, Vol. 3, 175 - 185, 2009
M. Emin Argun, Ş. Dursun, M. Şamil Argun, Evaluation Of Agricultural Sustainability In Respect Of Ecology And Global Warming, Fourth International Conference on Water Observation and Information System for Decision Support, BALWOIS 2010, 116.
M. Emin Argun, A.A. Kulaksız, Solar Energy Usage for Desalination of Sea Water, International Engineering Conference on Hot Arid Regions (IECHAR 2010), 227-229.
M. KARATAS, S. DURSUN, M. E. ARGUN, EFFECTS OF ALKALİNİTY ON THE DECOLORİZATİON OF REACTİVE BLACK-5, BIES&#821708, KONYA, TURKEY, 2008.
M. KARATAS, S. DURSUN, M. E. ARGUN, EFFECTS OF GLUCOSE ON THE DECOLORİZATİON OF REACTİVE BLACK-5, BIES&#821708, KONYA, TURKEY, 2008.
MEHMET EMİN ARGUN, ŞÜKRÜ DURSUN, MUSTAFA KARATAŞ, REMOVAL OF HEXAVALENT CHROMİUM BY NAOH ACTİVATED OAK SAWDUST, BIES&#821708, VOL. 3, 581 - 587, 2008
Mehmet Emin Argun, Şükrü Dursun , Effect Of Naoh On A Natural Adsorbent Modification: Lead Removal, 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MODERN MANAGEMENT OF MINE PRODUCING, GEOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION S G E M 2007, 1, 1, 144 - 144, 2007
Şükrü Dursun, Mehmet Emin Argun, Nazan Çelik, Fatma Kunt , Heavy Metal (Cu2+) Removal From Industrial Water Using Clinoptilolite, 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MODERN MANAGEMENT OF MINE PRODUCING, GEOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION S G E M 2007, 1, 135 - , 2007
Sukru Dursun, Asuman Pala, M. Emin Argun , Lead Pollution Removal From Water Via Clinoptilolite Fixed Bed Column , METAU International Conference - , 2007
Mehmet Emin ARGUN, Şükrü DURSUN, Kinetic Models Of The Sorption Processes For Pollution Removal And Model Selection Method, AMSE, 2006, 827-832.
Mustafa Karatas, Sükrü Dursun, Celalettin Ozdemir, Mehmet Emin Argun , Investigation Of Heavy Metals In Main Wastewater System Of Konya And Determination Of Accumulation On Soil And Plants, VI-th International Scientific Conference. Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection SGEM, 2006, 421-433.
Mehmet Emin Argun, Şükrü Dursun, Celalettin Özdemir, Mustafa Karataş , Industrial Heavy Metal Pollution And Hazardous Effects On Ecology: Waste Management Perspective, VI-th International Scientific Conference. Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection SGEM, 2006, 445-451.
Çelebi, F., Argun, M.E., Dursun, S., Ozdemir, C, Ağır Metal İçeren Atık Suların Klinoptilolit Kullanılarak Arıtımı, Türkiye Pomza Sempozyumu ve Sergisi, 2005, 339-342.
Özdemir, C., Dursun, S., Argun, ME., Karataş. M., Doğan, S., Özcan, R., & Çiçek, S., Deri Endüstrisi Atık Sularının Krom (VI) Arıtımında Alternatif Yöntemler, I. Ulusal Deri Sempozyumu,Ege Ün. Müh. Fak. Deri Müh. Bölümü, S:353-358, İzmir, 2004.

Diğer yayınlar
M.E. Argun, Solar Energy Supported Desalination Systems for Desalting of Sea Water, Taibah Internation Chemistry Conference, 2009
M. KARATAS, S. DURSUN, C. ÖZDEMİR, M.E.ARGUN, S. DOGAN, "Heavy Metals Levels in Wastewater of Konya City (Turkey), MESAEAP, 2005, 189

  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği BölümüBölüm Başkani18/09/2017 

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
ATIKSULARIN YENİDEN KULLANILMASI
ÇEVRE KİMYASI 1
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI
LİSANS DANIŞMANLIĞI
MÜHENDİSLİKDE DİSİPLİNLER ARASI ÇALIŞMALAR