MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
 
 Adı Soyadı: DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ GÜLNİHAL KARA
Fakülte Adı:  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEVRE BİLİMLERİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  ÇEVRE BİLİMLERİ
E-Mail :  gkara selcuk.edu.tr
Telefon : 03322231983
Adres : Selçuk Üniv. Müh.Fak. Çevre Müh. Böl
Url :
 
  Kurum :

  Akademik Yayınlar:

Aydin, M. E., Kara, G., An Investigation on Toxicity of Sewage, Fresenius Environmental Bulletin, Vol. 13, No. 12a, pp. 1444-1448, 2004.
Aydin, M. E., Kara, G., Wichmann, H., Bahadir, M., Aromatic Hydrocarbons in Water and Wastewater of Konya – Turkey, Fresenius Environmental Bulletin, Vol. 13, No. 11b, pp. 1315-1321, 2004.
Aydin, M. E., Yıldız, S., Kara, G., Determination of Benzene Compounds in A Drinking Water Distribution Network, Fresenius Environmental Bulletin, Vol. 18, No. 9a, pp. 1768-1773, 2009.
Kara, G., Yıldız, S., Aydin, M. E., Factors Influencing Disinfection By-Products Formation In 6 Drinking Water Reservoirs In Konya, Turkey, Fresenius Environmental Bulletin, 2011.
Aydın, M.E., Özcan, S., Yıldız, S., Kara, G., 2008, “Kentsel Atıksuların Toksisitesinin Farklı Biotest Yöntemleri İle Değerlendirilmesi”, Blacksea International Environmental Symposium (BİES-08), 209-219, 25-29 Ağustos, Giresun.
Aydın, M.E., Kara, G., 2008, “Benzin İstasyonlarinda Uçucu Organik Bileşiklere Maruziyet”, Blacksea International Environmental Symposium (BİES-08), 525-538, 25-29 Ağustos, Giresun.
Aydın, M.E., Kara, G., 2010, Assessment of Ambient Volatile Organic Compounds (VOCs) Near Major Roads in Konya City, Turkey, 10th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, 213-220, SGEM 2010, 20-26 June, Bulgaria. 
Aydın, M.E., Kara, G., 2010, Polycyclic Aromatic Hydrocarbons In Ambient Air Particles In The City Of Konya/Turkey, 10th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, 261-268, SGEM 2010, 20-26 June, Bulgaria. 
Aydın, M.E., Tongur, S., Kara, G., 2010, Method Optimization of Trihalomethans and Application For Konya Dirinking Water, 10th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, 405-411, SGEM 2010, 20-26 June, Bulgaria. 
Aydın, M.E., Kara, G., Tongur, S., 2010, Optimization of analytical methods for the determination of DBPs: Application to drinking waters from Konya-Turkey, 10th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, 685-692, SGEM 2010, 20-26 June, Bulgaria.
Kolb, M., Ozcan, S., Yıldız, S., Kara, G., Aydın, M.E.,. Bahadır, M., 2010, “Biotesting of Untreated Wastewaters and Landfill Leachates of the City Konya”, Sustainable Water and Wastewater Management Symposium”, I. Volume, 445-454,  26-28 October 2010 – Konya/Turkey
Aydın, M.E., Kara, G., 2008, “Uçucu Organik Bileşikler ve Su Örneklerinde Belirlenmesi”, Blacksea International Environmental Symposium (BİES-08), 539-548, 25-29 Ağustos, Giresun.
Kara, G., Tongur, S., Aydın, M.E.,., 2010, “Optimization of analytical methods for the determination of HAAs: Application to drinking waters from Konya/Turkey,  Sustainable Water and Wastewater Management Symposium”,424-428, 26-28 October 2010 – Konya/Turkey.
Kara, G., Tongur, S., Aydın, M.E.,., 2010, “Factors influencing disinfection by-products formation in drinking water reservoirs in Konya, Turkey, Sustainable Water and Wastewater Management Symposium” 418-423, 26-28 October 2010 – Konya/Turkey
Aydin, M. E., Kara, G., “Toxicity of Industrial Zone Wastewater”, International Conference on the Environmental Problems of the Mediterranean Region, 12-15 April 2002, Near East University, Nicosia, TRNC, 2002.
Aydin, M. E., Kara, G., Atasagun, R., “An Investigation on Toxicity of Sewage”, 12th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, 4-8 October 2003, Antalya, 2003.
Aydin, M. E., Kara, G., Wichmann, H., Bahadir, M., “Aromatic Hydrocarbons in Water and Wastewater of Konya – Turkey”, 12th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, 4-8 October 2003, Antalya, 2003.
Aydın, M.E., Yıldız, S., Kara, G.,  “Investigation of Haloacetic Acid Formation Potential in Distribution Network By Acidic Methanol Derivatization Method”, 14th Symposium on Environmental Pollution and Its Impact on Life in the Mediterranean Region with Focus on Environmental and Health, 03-p-013, 136, October 10-14, 2007, Sevilla-Spain, 2007.
Aydın, M.E., Yıldız, S., Kara, G.,  “Determination of Trihalomethanes in Drinking Water Distribution Network”, 14th Symposium on Environmental Pollution and Its Impact on Life in the Mediterranean Region with Focus on Environmental and Health, 03-p-013, 136, October 10-14, 2007, Sevilla-Spain, 2007.
Aydın, M.E., Yıldız, S., Kara, G.,  , “Determination of Benzene Compounds in Drinking Water Distribution Network”, 14th Symposium on Environmental Pollution and Its Impact on Life in the Mediterranean Region with Focus on Environmental and Health, 03-p-014, 137, October 10-14, 2007, Sevilla-Spain, 2007.
Aydın, M.E., Kara, G., Yıldız, S., “Disinfection By-Products of Konya (Turkey) Drinking Water”, 14th Symposium on Environmental Pollution and Its Impact on Life in the Mediterranean Region with Focus on Environmental and Health, 04-p-60, 226, October 10-14, 2007, Sevilla-Spain, 2007.
Aydın, M.E., Kara, G., “Organize Sanayi Atıksularının Zehirliliği” Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 21, 13-20, 2006.
Aydın, M. E.,  Yildiz, S., Kara, G., Tor, A., “Konya yer altı suyunda dezenfeksiyon yan ürünleri”, Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakülte Dergisi, Cilt 20, Sayı 4, 2005.
Aydın, M. E.,  Yildiz, S., Kara, G., Tor, A., “Konya yer altı suyunda klorlu benzenlerin GC/ECD ile analizi”, Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakülte Dergisi, Cilt 20, Sayı 2, 2005.
Aydın, M. E., ., Kara, G., “Kağıt Fabrikası Atıksularının Aktif Çamur Prosesi İle Arıtımı”, I. Ulusal Çevre Sorunları Sempozyumu, 16-18 Ekim 2002, Erzurum, 2002.
Gür K., Ahmedova G., Özcan S., Sari S., Kara, G., “Silifke ve Taşucundaki Konutların İç Atmosferi Ve İç Yüzeylerinde Bulunan Mikrofungusların Patojenite Dağılımları Üzerine Bir Araştırma”, IV. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, 96 - 103, İçel, 2001.
Aydın M. E., Kara, G., Sari S., “Hastane Atıksularında Fitotoksisite”, GAP IV. Mühendislik Kongresi Bildiriler kitabı, 06-08 Haziran 2002, Şanlıurfa, 2002.
Aydın M. E., Kara, G., “Suların Stabilitesi ve Dağıtım Şebekelerine Etkisi”, Balıkesir Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, IV. Mühendislik-Mimarlık Sempozyumu, 11-13 Eylül 2002, Balıkesir, 2002.
Aydın, M. E., Burdurlu, Y., Demir, A., Kara, G., “Konya İçme Suyu Şebekesinde Su Kayıplarının Belirlenmesi”, Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu IV, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 183-190, 9-10 Ekim 2003, Kocaeli, 2003.
Aydın, M. E., Kara, G., “Acil Durumlarda Tıbbi Atıkların Yönetimi”, Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu IV, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 149-158, 9-10 Ekim 2003, Kocaeli, 2003.
Aydın, M. E.,  Kara, G., Yildiz, S., Tor, A., “Konya’da Yeraltı Suyu Kalitesi” Yeraltı Suları Ulusal Sempozyumu, 23-24 Aralık 2004, Konya, 2004.
Aydın, M.E., Tor, A., Yildiz, S., Kara, G., " “İçme Sularında HAAs’in GC/ECD İle Belirlenmesi İçin Metot Optimizasyonu”, 6.Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, 234-238, 24-26 Kasım 2005, İTÜ Ayazağa Yerleşkesi, İstanbul, 2005.
Aydın, M.E., Kara, G., 2008, “Taşıt Kaynaklı Hava Kirliliği, Toplum Sağlığına Etkileri, AB Uyum Sürecinde Yasal Zorunluluklar””, Ulusal Hava Kalitesi Sempozyumu, sa. 609-616, Konya.Aydın, 
M.E., Kara, G., 2008, “Yayaların Trafik Kaynaklı Uçucu Organik Bileşiklere (VOCs) Maruziyeti”, ”, Ulusal Hava Kalitesi Sempozyumu, sa. 227-235, Konya.
Aydın, M.E., Özcan, S., Yıldız, S., Kara, G., 2008, Katı Atık Depolama Sahası Sızıntı Sularının Toksisitesinin Farklı Biotest Yöntemleri İle Belirlenmesi”, Çevre Sorunları Sempozyumu, sa. 695-704, Kocaeli.
Aydın, M.E., Yıldız, S., Özcan, S., Kara, G., 2007, “Atıksuların Akut Toksisitesinin Belirlenmesinde Farklı Biotest Yöntemlerinin Uygulanması”, VII.Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Yaşam Çevre Teknoloji, sa. 693-700, 24-27 Ekim 2007, İzmir.
Aydın, M.E., Kara, G., “Kent Atmosferinde Motorlu Taşıt Kaynaklı 25 PAH Bileşiği İçin Analitik Metot Optimizasyonu”, VII.Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Yaşam Çevre Teknoloji, sa: 134-143, 24-27 Ekim 2007, İzmir, 2007.
Aydın, M.E., Kara, G., Akaryakıt İstasyonlarının Ortam Havasındaki Uçucu Aromatik Hidrokarbonların Konsantrasyonlarına Katkısının Araştırılması, Hava Kirliliği ve Kontrolü Ulusal Sempozyumu-2010 Bildiriler Kitabı, 25-27 Ekim 2010, ANKARA S: 65-73.
Aydın, M.E., Kara, G.,Özcan, S., Yıldız, S., 2010, Konya Endüstriyel Atıksularının Ekotoksikolojik Açıdan Araştırılması: Biyotest Seçimi, Toksisite ve Kimyasal Parametreler Arasındaki İlişki, İTÜ XII. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 16-18 Haziran 2010, İstanbul, 515-522.
Aydın, M. E., Kara, G., “İçme Sularında Benzenlerin GC İle Belirlenmesi”, IV. Ulusal Kromatografi Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, 17-19 Eylül 2003, Ankara, 2003.
Aydın, M. E.,  Kara, G., Yildiz, S., Tor, A., “Konya İçme Suyunda Klorlama Yan Ürünleri”, V. Ulusal Kromatografi Kongresi, Anadolu Üniversitesi, Bitki İlaç ve Bilimsel Araştırmalar Merkezi, 30 Haziran-02 Temmuz 2004, Eskişehir, 2004.
Aydın, M. E.,  Yildiz, S., Kara, G., Tor, A., “Konya İçme Suyunda Klorlu Benzenlerin GC/ECD İle Tayini”, V. Ulusal Kromatografi Kongresi, Anadolu Üniversitesi, Bitki İlaç ve Bilimsel Araştırmalar Merkezi, 30 Haziran-02 Temmuz 2004, Eskişehir, 2004.
Kara, G., Aydın, M.E., Tekin, İ., 2010 , Konya İli Hava Kalitesinin Değerlendirilmesi, Hava Kirliliği ve Kontrolü Ulusal Sempozyumu-2010 Bildiriler Kitabı, 25-27 Ekim 2010, ANKARA S: 323-332.
Aydın, M.E., Kara, G., Özcan, S., Sarı, S., “Konya Atıksularının Karakterizasyonu ”, .Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, 24-26 Kasım 2005, İTÜ Ayazağa Yerleşkesi, İstanbul, 2005.
Aydın, M.E., Özcan, S., Sarı, S., Kara, G., “Konya Katı Atık Deponi Sahası Kirletici Potansiyeli”, 6.Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, 24-26 Kasım 2005, İTÜ Ayazağa Yerleşkesi, İstanbul, 2005.
Aydın, M. E., Kara, G., “Acil Durumlarda Katı Atık Yönetimi”, V. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, 573-582, 1-4 Ekim 2003, Ankara, 2003.
Aydın, M. E., Kara, G., “Biyoindikatör Olarak Balık Kullanılan Toksisite Testleri”, Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu IV, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 442-452, 9-10 Ekim 2003, Kocaeli, 2003.
Aydın, M. E., Kara, G., “Kırılma Noktası Klorlamasının Trihalometan (THM) Oluşumuna Etkisi”, IV. Ulusal Kromatografi Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, 17-19 Eylül 2003, Ankara, 2003.


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
ENSTRÜMANTAL ANALİZ
ENSTRÜMANTAL ANALİZ
LİSANS DANIŞMANLIĞI
MÜHENDİSLİKDE DİSİPLİNLER ARASI ÇALIŞMALAR