MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. DİLEK ERDİRENÇELEBİ
Fakülte Adı:  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEVRE TEKNOLOJİSİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  ÇEVRE TEKNOLOJİSİ
E-Mail :  dbaktil hotmail.com
Telefon : 332 223 2090
Adres : Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü B Blok, Z30
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü19941996
Selçuk Üniversitesi19962000
Selçuk Üniversitesi2006 

  Akademik Yayınlar:

A. Papers in SCI Journals


ERDIRENÇELEBI DILEK,Küçükhemek Murat (2018). Control of hydrogen sulphide in full-scale anaerobic digesters using iron (III) chloride: performance, origin and effects. Water SA, 44(2), 176, Doi: 10.4314/wsa.v44i2.04

ERDIRENÇELEBI DILEK,Koyuncu Serdar (2018). Optimization of Biological Nitrogen Removal over Nitrite in the Presence of Lipid Matterby Regulation of Operational Modes.  Journal of Environmental Engineering, 144(2), 40170991-40170999., Doi: 10.1061/(ASCE)EE.1943-7870.0001317.

D. Erdirencelebi, S. Koyuncu (2017). “Operational strategiesand environmental conditions inducing aerobic denitritation in short-cutbiological nitrogen removal at side-line treatment”, Journal of Environmental Science andHealth, Part A (Toxic/Hazardous Substances and EnvironmentalEngineering), 52(7), 607-615.  

D. Erdirençelebi, M. Kucukhemek, 2015, Diagnosis of the Anaerobic Reject Water Effectson WWTP Operational Characteristics as a Precursor of Bulking and Foaming, Water Science and Technology, 71 (4) , 572-579. 

T. Yılmaz, D. Erdirencelebi, A. Berktay, 2012. Effectof COD/SO42- Ratio on Anaerobic Treatment of Landfill Leachate During TheStart-Up Period, Environmental Technology, 33, 3, 313-320.

D. Erdirencelebi, S. Yalpir, 2011. Adaptive network fuzzy inference tem modeling for the input ion and prediction of anaerobic digestion effluent quality. Appl. Math. Modell. 35, 3821-3832.

D. Erdirencelebi, 2011. Treatment of high-fat-containing dairy wastewater in a sequential UASBR tem:influence of recycle. J. Chem. Technol. Biotechnol. 86, 525-533.

D. Erdirencelebi, I. Ozturk, E. Ubay Çokgor, 2007. System performance in UASB reactors receiving increasing levels of sulfate. Clean 35, 275-281.

D. Erdirencelebi, I. Ozturk, E. Ubay Cokgor, G. Ubay Tonuk, 2007. Degree of sulfate-reducing activities in various reactor configurations in anaerobic glucose and acetate-fed reactors. Clean 35, 178-182.

D. Erdirencelebi, I. Ozturk, 2006. A comparative study of sulfidogenic and methanogenic activities during the treatment of landfill leachate:Part I. J. Environ. Sci. Health Part A, 41, 687-701.

D. Erdirencelebi, Burdurlu, Y., Bahadir, M., Lorenz, W., 1997. A Survey on Volatile Organohalogen Compounds (VOX) in the Sewage of Konya (Turkey), Fresenius Envir. Bulletin. 6: 680-686.

Karpuzcu, M., Buktel D., Z.S. Aydın, 1996. The Dewaterability, Heavy Metal Release and Reuse Characteristics of Golden Horn Surface Sediment, Water Science & Technology, 34, 7-8, 365-374.

B. International Proceedings

Erdirencelebi, D., Akdogan, K., Yagcilar, T. (2015). “Nitrogen andPhosphate Removal at Pilot-scale SBR during Anaerobic Reject Water SidelineTreatment under Limited Organic Matter Operation”, IWA Specialist Conference, NutrientRemoval and Recovery: Moving Innovation into Practice, 18 – 21 May, Gdańsk, Poland, 690-694.

Erdirencelebi, D., Akdogan, K., Yagcilar, T., Koyuncu, S. (2015). ”Anaerobic Reject Water Characteristics andEffect on Sideline BNR Performance in a Large-Scale WWTP”, 12th IWA Specialised Conference onDesign, Operation and Economics of Large Wastewater Treatment Plants, September 6 – 9,2015, Prague, Czech Republic, 272-274.           

Erdirencelebi, D., Kucukhemek, M. (2015).“Control of Hydrogen Sulphide in Ful-Scale Anaerobic Digesters using Iron (III)Chloride“, 12th IWA Specialised Conference onDesign, Operation and Economics of Large Wastewater Treatment Plants, September 6 – 9,2015, Prague, Czech Republic, 246-249.                       

D. Erdirençelebi, H.K. Akdoğan (2014). “Anaerobic/aerobic/anoxic sequential batchtreatment of anaerobic digester filtrate for COD, N and P removal” , 4. European Conference on Sludge Management, May 2014, ECSM-Izmir,Turkey.

D.Erdirencelebi, M. Küçükhemek, (2013). “Effect of the Anaerobic DigesterFiltrate To WWTP Performance in the Controlling the Biomass and Thickening”, Istanbul International SolidWaste, Water and Wastewater Congress  (3W),  22-24 May 2013,   Halic Congress Center,  Istanbul, Turkey. 254-255.

D. Erdirençelebi, A. Kahraman, (2013). “Cr(VI) Fate and Inhibition inAnaerobic SBRs”, 6th InternationalConference on Environmental and Geological Science and Engineering (EG 13),WSEAS, Antalya, 8-10 October, RecentAdvances in Energy, Environment and Geology, 147.

D. Erdirençelebi, R. Konak, A.Kahraman (2013). “Effect of methanogenesis on VFA production and accumulationcharacteristics during high fat digestion in batch reactors”, 6th International Conference onEnvironmental and Geological Science and Engineering (EG 13), WSEAS,Antalya, 8-10 Ekim, Recent Advances in Energy, Environment and Geology,113-116.  

D. Erdirençelebi, M. Küçükhemek, 2013. Effect of Anaerobic Digester Filtrate to WWTP Performance in the Controoling the Biomass and Thickening, Istanbul International Solis Waste, Water and Wastewater Congress (3W), 22-24 May 2013, 254-255.

 

Erdirencelebi, D., Yılmazturk, D., Yel, E, 2011. Removal of Cr (VI) in Anoxic and sulfate-Reducing SBRs, International Symposium on Environmental Science and Technology (ISEST), June 1-4, Dongguan, China.

 

D. Erdirencelebi, G. Tezel, 2010. Prediction of a Sequential UASBR System''s Effluent Parameters with ANN for Elevated Organic Loading of Dairy Wastewater Treatment, 12th World Congress on Anaerobic Digestion of IWA Specialist Conferences, Oct.31-4.Nov., Guadalajara, Mexico.

Gokmen, E., Piskin, F., Erdirencelebi, D. Anaerobic Treatment of Strong Character Dairy Wastewaters in Sequential UASBRs: Adaptation Period COD Removal and pH/HCO3-/VFA Balance, Progress in Environmental Science and Technology, Proceedings of 2009 International Symposium on Environmental Science and Technology (ISEST), Part B, Vol. II, 1050-1056, 2009.

Erdirencelebi, D., Ozturk, I. Effects of 4-Chloro-Aliphatic Hydrocarbons on Microbial Activities of Anaerobic Landfill Leachate Digestion,  Progress in Environmental Science and Technology, Proceedings of 2009 International Symposium on Environmental Science and Technology (ISEST), Part B, Vol. II,  2159-2165, 2009.

Erdirencelebi, D., Ozturk, I. Organic Matter Removal Kinetics and Sulfide Inhibition Pattern of Young Landfill Leachate Treatment, Progress in Environmental Science and Technology, Proceedings of 2009 International Symposium on Environmental Science and Technology (ISEST), Part B, Vol. II,   2181-2185, 2009.

Öztürk, İ., Arıkan, O., Erdirençelebi, D. Landfill Leachate Management in Turkey, Proceedings of 1st International Workshop on Environmental Quality and Environmental Engineering in the Middle East Region, October 5-7, 1998, Konya, Turkey, 465-474.

Karpuzcu, M., Buktel, D., Aydın, Z., The Dewaterability, Heavy Metal Release and Reuse Characteristics of the Golden Horn Surface Sediment, 18th Biennial Conference of IAWQ, Singapore, 1996.


  Yönetilen Tezler
1. GOOL MOHAMMAD EBRAHIMI, " Birincil ve Ikincil Arıtma Çamurlarının Üst Mezofilik Sıcaklıkta Ayrı Anaerobik Çürütme Potansiyeli ve Stabilize Çamur Kalitesinin Arastırılması ", Konya Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Çevre Mühendisliği, 2016 - , Devam Ediyor
2. Cansu Bayhan, " Evsel Arıtma Çamur Fraksiyonlarında Yag-Gres ve Lipid Maddelerinin Anaerobik Stabilizasyonda Giderim Potansiyeli ve Susuzlasmaya Etkisinin Arastırılması ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Çevre Mühendisliği, 2016 - 2018, Tamamlandı
3. Mohammad Nazir Malekzada, " Ön Çöktürme ve Fazla Biyolojik Arıtma Çamurlarının 38 oC Mezofilik Sıcaklıkta Ayrık Anaerobik Çürütme Potansiyeli ve Stabilize Çamur Kalitesinin Arastırılması ", Konya Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Çevre Mühendisliği, 2016 - , Devam Ediyor
4. Beyza Sağkan, " Yüksek Azot İçerikli Atıksuların Arıtımında Yavaş Ayrışan Organik Maddenin Farklı Sıcaklıklarda Nitritasyon Kinetiğine Etkisinin Belirlenmesi ", Konya Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Çevre Mühendisliği, 2016 - , Devam Ediyor
5. Hamza Aysan, " Arıtma Çamurlarında Lipid ve Uzun Zincirli Yag Asitlerinin Mezofilik ve Termofilik Sıcaklıklarda Anaerobik Çürütülmesi Sonucu Olusacak Çıkıs Suyu ve Çamur Kalitesinin Belirlenmesi ", Konya Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Çevre Mühendisliği, 2014 - , Devam Ediyor
6. Evelina Mihaylyan, " Anaerobik Çürütücü Suyundan Pilot Ölçekli AKR Sistemi ile Biyolojik Azot Gideriminin Optimize Edilmesi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Çevre Mühendisliği, 2012 - 2015, Tamamlandı
7. Fulya Bizden , " Anaerobik Süzüntü Sularından Azot Giderimi için Kısmi Nitrifikasyon Ve Anammox Proseslerinin Uygulanabilirliğinin Araştırılması ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Çevre Mühendisliği, 2010 - 2011, Tamamlandı
8. Rabia Konak, " Yüksek Yağ İçerikli Süt Endüstrisi Atıksuyunun Anaerobik Arıtımında UYA Oluşum ve Giderimi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Çevre Mühendisliği, 2009 - 2011, Tamamlandı
9. Emine Tınkır, " Beyaz Peynir Ve Yoğurt Üretimi Atıksularının Yukarı Akışlı Ardışık Anaerobik Çamur Yatağı Reaktörlerle Arıtımı ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Çevre Mühendisliği, 2007 - 2010, Tamamlandı
10. Tuba Yılmaz, " Katı Atık Depo Sahası Genç Sızıntı Sularının Anaerobik ve Aerobik Arıtılabilirliği (2. Danışman) ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Çevre Mühendisliği, 2005 - 2009, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Çevre Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı2011 

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
BİYOLOJİK NUTRİENT GİDERİMİ
BİYOLOJİK NÜTRİENT GİDERİMİ
ÇEVRE MODELLEMESİ
MÜHENDİSLİKDE DİSİPLİNLER ARASI ÇALIŞMALAR