MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. BİLGEHAN NAS
Fakülte Adı:  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEVRE TEKNOLOJİSİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  ÇEVRE TEKNOLOJİSİ
E-Mail :  bnas selcuk.edu.tr
Telefon : 0.332.2232092
Adres :
Url : www.bilgehannas.com
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi19952008
University of Minnesota, USA20082009
Selçuk Üniversitesi2009 

  Akademik Yayınlar:

YÜRÜTTÜĞÜ PROJELER

1)Selçuk ÜniversitesiAlaattin Keykubat Kampüsü Atıksuyu Özelliklerinin Belirlenmesi ve Uygun ArıtımProjesinin Hazırlanması, Selçuk Üniversitesi, Bilimsel Araştırma ProjeleriKoordinatörlüğü Projesi, Proje No: 2001/69, Araştırıcı, 2002. 

2)Konya Kenti YeraltıSuyu Kalitesinin İzlenmesinde CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) Uygulaması, SelçukÜniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Projesi, Proje No:2001/145, Araştırıcı, 2002. 

3)Çeşitli ŞokYüklemelerin Ardışık Kesikli Reaktörler (AKR) Üzerine Etkisinin Belirlenmesi,Selçuk Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Projesi,Proje No: 2003/117, Araştırıcı, 2005. 

4)Katı Atık DeponiAlanlarının Yer Seçiminde Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Uygulaması: Çumraİlçesi (Konya), Selçuk Üniversitesi, Bilimsel Araştırma ProjeleriKoordinatörlüğü Projesi, Proje No: 2004/100, Araştırıcı, 2005.

5)Beyşehir GölüBelgeseli, Bölgesel Çevre Merkezi (REC-TURKEY) Projesi, Proje Yürütücüsü:ADOKBEL, Proje Danışmanı, 2006. 

6)Konya’da Atık MotorYağlarının Toplanması, Bertarafı Ve Geri Kazanılması Amacıyla Üreticilerin VeTüketicilerin Eğitimi, Bölgesel Çevre Merkezi (REC-TURKEY) Projesi, ProjeYürütücüsü: KONÇED (Konya Çevre Koruma Eğitim ve Araştırma Derneği), DernekBaşkan Yardımcısı ve Araştırıcı, 2006. 

7)Mezbaha ve EntegreEt Tesisi Atıksularının Özellikleri ve Arıtma Alternatifleri, SelçukÜniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Projesi, Proje No:2004/36, Proje Yürütücüsü, 2007. 

8)Bütünleşmiş SabitFilm Aktif Çamur (IFAS) Prosesi Arıtma Veriminin Çeşitli Organik ve HidrolikYüklerde Klasik Aktif Çamur Prosesi ile Karşılaştırılması, Selçuk Üniversitesi,Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Projesi, Proje No: 2004/85, ProjeYürütücüsü, 2007.

9)Yükselen (Konya)Evsel atıksu arıtma tesisi projesi, yüzeyaltı atıksu infiltrasyonsistemi,  Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, ProjeYürütücüsü, 2007.

10)İçeriçumra (Konya)Evsel atıksu arıtma tesisi projesi, yatay yüzeyaltı akışlı yapay sulak alansistemi, İçeriçumra Belediyesi, Proje Yürütücüsü, 2007.

11)Yukarıçiğil (Konya)Evsel atıksu arıtma tesisi projesi, yatay yüzeyaltı akışlı yapay sulak alansistemi, Yukarıçiğil Belediyesi, Proje Yürütücüsü, 2007.

12)Osmancık (Konya)Evsel atıksu arıtma tesisi projesi, yatay yüzeyaltı akışlı yapay sulak alansistemi, Osmancık Belediyesi, Proje Yürütücüsü, 2007.

13)Beyşehir Gölü SuKalitesinin İzlenmesinde ve Değerlendirilmesinde CBS ve Uzaktan AlgılamaTekniği Uygulaması, Selçuk Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri KoordinatörlüğüProjesi, Proje No: 2004/102, Araştırıcı, 2007.

14)İçmesuyuŞebekesinde ve Yeraltı Suyunda Alüminyum Konsantrasyonunun Mekansal DeğişimininCoğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile Araştırılması, Selçuk Üniversitesi, BilimselAraştırma Projeleri Koordinatörlüğü Projesi, Proje No: 2003/118, ProjeYürütücüsü, devam. 

15)Coğrafi BilgiSistemleri, Jeoistatistik ve Aster verileri kullanılarak Beyşehir Gölü SuKalitesi Dağılımının Belirlenmesi, TÜBİTAK 1001 Projesi, ÇAYDAG-105Y086, ProjeYürütücüsü, 2008. 

16)Beyşehir GölüKoruma Eylem Planı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü,Proje Yürütücüsü, 2008.

17)Ortakaraören-Akkise(Konya) Atıksu Arıtma Tesisi Kesin Projesi, İller Bankası Genel Müdürlüğü,Proje Müdürü, 2009-2011. 

18)Yenikent, Ulukışla,Acıpınar (Aksaray) atıksu arıtma tesisi uygulama projeleri, yatay yüzeyaltıakışlı yapay sulak alan sistemi, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı, ProjeYürütücüsü, 2012.

19)Göl-Yeraltısuyu-İklimİlişkisinin Yeraltısuyu Akım Modeli ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)Yardımıyla Belirlenerek Gölün Optimum Dinamik İşletme Modelinin Oluşturulması:Beyşehir Gölü Modeli, TÜBİTAK 1001 Projesi, ÇAYDAG-Proje No: 109Y271,Araştırmacı, 2013.

20)Havza Koruma EylemPlanları Tedbir Stratejileri, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Su Yönetimi GenelMüdürlüğü, Yürütücü, 2012.

21)Aslım Katı AtıkDepolama Sahasında (Konya) Oluşan Sızıntı Sularının Bertaraf YöntemininBelirlenmesi: Fizibilite Raporu, Konya Büyükşehir Belediyesi, Yürütücü, 2012

22)Gökgöl (Kozanlı/Kulu)Sulak Alan Yönetim Planı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve MilliParklar Genel Müdürlüğü, Yürütücü, 2011

23)Evsel Atık SulardanAzot ve Fosfor Giderimi Sağlayacak Yenilenebilir Enerji Destekli Paket ArıtmaSisteminin Geliştirilmesi, Artaş Endüstriyel Tesisler Taahhüt Ve Ticaret AnonimŞirketi, TÜBİTAK 1507- KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı, Proje No: 7141267,Danışman, 2016

24)Cihanbeyli (Konya)ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi uygulama projesi, KOSKİ Genel Müdürlüğü,Proje Yürütücüsü, 2016.

25)Yeniceoba (Konya)ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi uygulama projesi, KOSKİ Genel Müdürlüğü,Proje Yürütücüsü, 2016.

26)Hotamış (Konya)ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi uygulama projesi, KOSKİ Genel Müdürlüğü,Proje Yürütücüsü, 2016.

27)Derebucak (Konya)ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi uygulama projesi, KOSKİ Genel Müdürlüğü,Proje Yürütücüsü, 2016.

28)Beyşehir Gölü AltHavzası’nda Su Kaynakları Yönetimi Boşluk Analizi, Orman ve Su İşleriBakanlığı, Türkiye Su Enstitüsü, Araştırmacı, 2016.

29)Ülke GenelindekiEvsel/Kentsel Atıksu Arıtma Tesislerinin Mevcut Durumunun Tespiti, Revizyonİhtiyacının Belirlenmesi Projesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre YönetimiGenel Müdürlüğü, Yürütücü, 2016

30) ArıtılmışAtıksuların Yeniden Kullanımı Projesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ÇevreYönetimi Genel Müdürlüğü, Yürütücü, 2017

31)Atıksu ArıtmaTesislerinde Mikrokirleticilerin İzlenmesi ve Kontrolü TÜBİTAK 1001 Projesi,ÇAYDAG-Proje No: 115Y267, Yürütücü, 2016-devam


SCI,SCI-Expanded, SSCI, AHCI’de yar alan uluslararası dergilerde yayınlananaraştırma makaleleri

Aygün, A., Nas, B., Berktay, A., Ateş, H., (2014) “Application ofsequencing batch biofilm reactorfor treatment of sewage wastewater treatment: effect of power failure”, Desalination and Water Treatment , November 2014,Volume: 52 Issue: 3739 Pages 6956-6965
Aygün,A., Yılmaz, T., Nas, B., Berktay,A., (2012) “Effect ofTemperature on Fenton Oxidatıon of Young Landfill Leachate: Kinetic Assessment and SludgeProperties” Global Nest Journal, 14(4), 487-495.
Şener,Ş., Şener, E., Nas, B., Karagüzel,R., (2010) "CombiningAHP with GIS for Landfill Site Selection: A CaseStudy in the Lake BeyşehirCatchment Area (Konya, Turkey)", Waste Management, Volume 30, Issue 11,November 2010, Pages 2037-2046.
Nas, B., Ekercin, S., Karabork, H., Berktay, A.,Mulla, D.J., (2010)"An Application of Landsat-5TM Image Data for Water Quality Mapping in Lake Beysehir,Turkey" Water Air Soil Pollution,Volume 212, Pages 183–197.
Yılmaz, T.,  Aygün, A., Berktay, A., Nas, B., (2010) "Removal of COD and colour fromyoung municipal landfill leachateby Fenton process" Environmental Technology, Vol. 31,No. 14,1635–1640.
Nas, B., Berktay, A., Aygün, A.,Karabork, H., Ekercin, S., (2009) “Seasonal and Spatial Variability of Metals Concentrations in Lake Beysehir,Turkey” Environmental Technology, Vol. 30, No. 4, 345–353,
Nas, B., Karabork, H., Ekercin, S.,Berktay, A., (2009). “Mappingchlorophyll-a through in-situmeasurements and Terra ASTER satellite data” Environmental Monitoring andAssessment, Vol. 157, Numbers1-4 
Nas, B., (2009) “Geostatistical Approach to the Assessment of the Spatial Distribution of GroundwaterQuality in Konya (Turkey)” PolishJournal of EnvironmentalStudies, Vol 18, No.6, 1071-1080 
Nas, B., Cay,T., İşcan, F., Berktay, A., (2008) “Selectionof MSWLandfill Site for Konya, Turkey using GIS and Multi-Criteria Evaluation”Environmental Monitoring and Assessment, Vol.160, Numbers 1-4,491-500.
Nas, B., Berktay,A., (2008) “Groundwater quality mapping in urbangroundwater using GIS” EnvironmentalMonitoring and Assessment, Vol.160, Numbers 1-4, 215-227. 
Aygün, A., Nas, B., Berktay, A., (2008) “Influence of HighOrganic Loading Rates on COD Removal and SludgeProduction in Moving Bed BiofilmReactor (MBBR)”, Environmental Engineering Science,Vol.25,9,1311-1319.. 
Berktay,A., Nas, B., (2008) “Biogas productionand utilizationpotential of wastewater treatment sludge”, Energy Sources, Part A,30:179-188, 
Nas, B., Berktay, A., (2007) “Energy potential of biodiesel generated fromwaste cooking oil: an environmentalapproach”, Energy Sources, PartB, Vol. 2, 63-71
Nas, B., Berktay, A., (2006)“Groundwater contamination by nitrates in thecity of Konya (Turkey); A GISperspective”, Journal of Environmental Management, Vol. 79,30-37,. 
Ertugrul, T. Berktay, A., Nas, B. “Influence of Salt and Cr(VI) ShockLoadings on Oxygen Utilization and COD Removal in SBR”, Environmental Engineering Science, Vol. 23, No. 6, 1055-1064, (2006).
Berktay, A., Nas, B., Demirbas, A., “Contribution of Konya PlainProjects to the National Development in Turkey’s Water-Related Energy”, Energy Exploration & Exploitation,Vol 24 (1-2), 87-94,(2006).
Berktay, A., Demirbas, A., Kocak, S., Nas, B., “Electrical Energy Prices and Losses Respect to TurkishSocial-Economic Situations”, EnergyExploration & Exploitation,Vol 22 (3), 195-206, (2004).

 


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı20132014
Çevre Teknolojisi ABD Başkanı2014 

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Çevre Sorunlari Uyg.Ve Arş. Mrkz.Merkez Müd.07/08/200928/03/2016
S.Ü. Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği BölümüBölüm Başkani13/03/201318/09/2014
S.Ü. Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Teknolojisi A.B.D.Anabilim Dali Bşk.08/01/2015 

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
ATIKSU ARITIMI
LİSANS DANIŞMANLIĞI
MÜHENDİSLİKDE DİSİPLİNLER ARASI ÇALIŞMALAR
SU KALİTESİ YÖNETİMİ