MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
 
 Adı Soyadı: DOÇ.DR. FATİH ER
Fakülte Adı:  ÇUMRA UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU ORGANİK TARIM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK TARIM İŞLETMECİLİĞİ. A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  ORGANİK TARIM İŞLETMECİLİĞİ.
E-Mail :  fatiher selcuk.edu.tr
Telefon : 0 332 447 36 69
Adres : S.Ü. Çumra Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi1993 

  Akademik Yayınlar:

PROJELERDE YAPTIĞI GÖREVLER :

Mineral Fosforu çözen Mikroorganizmaların AlkalinTopraklardaki fosfor yarayışlılığını arttırma potansiyellerinin araştırılmasıTÜBİTAK 105 O 672 Proje Yardımcısı

Farklı Yetiştirme ortamlarının Karanfilin ( Dianthuscaryaphyllus )  Verim ve Kalite ÜzerineEtkisi.S.Ü. Araştırma fonu Projesi, 99-158 Proje Yöneticisi Konya 2003

 “Çögür İdris ( Prunus mahaleb L.) Seleksiyon Anaçlarının KireceDayanıklılıkları” Proje Yöneticisi: S.Ü.BAP KOORDİNATÖRLÜĞÜ 05401065 Proje Yöneticisi  2009

Hadim Aladağbölgesindeki Bağlarının Beslenme Problemlerinin Belirlenmesi, S.Ü. Araştırma Fonu Projesi, Proje No: 96-032,Proje Yardımcısı, 1998.

Orta Anadolu Bölgesi TarımTopraklarında Bitkilerce Alınabilir Bor Miktarının Belirlenmesi, Bor Noksanlığıve Toksitesinin Çözümü Üzerine Araştırmalar. DPTProjesi Proje no: 1999K120560 , Proje Yardımcısı 1998

Karaman-Çumrayöresinde sağlıklı  ve  klorozlu elma ağaçlarının  beslenme durumunun dönemsel olarak  izlenmesi ve yöre topraklarında demir  gübrelemesinin etkinliği  üzerine bir araştırma, DPT Projesi, ProjeYöneticisi, 2004

Konya-Kaşınhanı Yöresinde Yetiştirilen HavuçlarınBeslenme Durumları Ve Besin Değeriyle Toprak Özellikleri Arasındaki İlişkiler(TOGTAG - 3376) Proje Yöneticisi   2005 

Tuzlu-alkali  toprakların kılcal kırılma yöntemiile  ıslahı  ve değerlendirilmesi, TÜBİTAK Projesi ,TOGTAG – 3032, Proje Yardımcısı, 2002

Şeker FabrikasıAtıklarından Kireç Sütü Çamurunun Biyokatı Stabilizasyonunda Kullanılması Proje Yardımcısı DPT Projesi        2006-3

TR/05/A/F/PL2-028  LdV Hareketlilik DPT Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi BaşkanlığıŞeker teknolojisindeki gelişmeleri uygulamalı olarak bilgi ve becerilerinikazandırmak Proje Yöneticisi   2005

TR/06/A/F/PL2-066  Leonardo da Vinci Hareketlilik DPT Avrupa Birliği Eğitim ve GençlikProgramları Merkezi Başkanlığı Şeker ve şekerleme  dünyasına bir yolculuk Proje Yöneticisi   2006

TR0405.02/LDI/415 2006 TR 52 YerelKalkınma İstihdam CFCU- MerkeziFinans ve İhale Birimi Konya’da yeşil kart sahibiişsizlerin istihdamlarına yönelik mesleki eğitim Proje Yöneticisi   2007

2008-1-TR1-LEO02-00116 LdV Hareketlilik DPT Avrupa Birliği Eğitim ve GençlikProgramları Merkezi Başkanlığı Tarımsal Sistemde CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) ve GPS (Global KonumBelirleme Sistemi) Uygulamalarının Yerinde İncelenmesi Proje Yardımcısı 2008

2008-SV-01-TR-LLP-04698  DPT Avrupa Birliği Eğitim ve GençlikProgramları Merkezi Başkanlığı Ortak Konulu (Transversal) Program ÇalişmaZiyaretleri   “Yaratıcı endüstrilerdegirişimci modeller” Proje Yöneticisi   İngiltere – 9/3/2009 13/3/2009

Restoran ve okul kantınlerınde gıda güvenliğifarkındalığı Proje Yöneticisi-2011 S.Ü.BAPKOORDİNATÖRLÜĞÜ  Proje No: 10401070

2010-1-TR1-LEO05-16758-LLP European Union Education and Youth ProgramsTransfer of Innovation Food Safety Awareness for Restaurants and SchoolCanteens 2010-1-TR1-LEO05-16758 ProjeYöneticisi  2010

TR52-10-SOSYAL01-332- DPT Mevlana Kalkınma Ajansı  “ÇumraKırsalında Yaşayan İhtiyaç Sahibi Genç İşsizlerin İstihdamlarınınKolaylaştırılması” Proje  Yöneticisi-2011

 “Effects of Microbial Fertilization on  Yield  and  Quality   Characteristics  of Some  Oil  Linseed (Linum usitatissimum L.)  Varieties and   Populations” Proje Yöneticisi-2011 S.Ü.BAPKOORDİNATÖRLÜĞÜ  Proje No: 10401070

2012-1-TR1-LEO03-39165,Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa BirliğiEğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına LdV ProgramıHareketlilik Projesi  “ Tarımsal sistemlerde CBS ve GPS  uygulamalarının yerinde incelenmesi” Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr.Fatih ER

Topraktaalınabilir mikro besin içerikleri ve bazı toprak özellikleri arasındakiilişkilerin klasik istatistik ve jeoistatistik yöntemleriyle incelenmesi  Proje Yöneticisi-2011 S.Ü.BAP KOORDİNATÖRLÜĞÜ

 

ESERLER

  1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1.S.Gezgin, and F. Er, "Relationship Between Totaland Active Iron Contents of Leaves and Observed Chlorosis in Vineyards in KonyaHadim Aladag Region of Turkey", Communications in Soil Science andPlant Analysis (ISI) , Cilt Vol:32 (9&10), 1513-1521 pp., 2001

A2.Er, F., H. Polat and F.Bayrakli, "The effect of the type and doses of nitrogenous fertilizersapplied into soils on ammonia volatilization", Bulg. J. Agric. Sci ,Cilt 8, 551–554 pp., 2002

A3.Er, F. Brohi, A. R. Ogut, M.,"The relationships between some soil properties and Fe, Zn, Mn and Cucontents of dried Hotamis Lake soils in Konya", Bulgarian Journal ofAgricultural Science , Cilt Volume: 9 (1), 13-16 pp., 2003

     A4.H.POLAT, F. ER and F.BAYRAKLI,"Boron Content of Vineyards and Soil in Hadim Aladag Part of Konya", BulgarianJournal of Agriculîural Science , Cilt 9, 157-160 pp., 2003

A5.Er F.,M.Kilic,A.R.Brohi,M.Ogut, "Nodulation and growth of bean plants inoculatedwith genetically modified Rhizobium etli strains and Azospirillumbrasilense", Agrochimica (ISI) , Cilt Vol.XLVIII- N.3-4, 124-131pp., 2004

A6.Er, F. Mulayim, M. Kivrak, N.,"Possible use of dried Hotamis lake soils mixed with farm yard manure as agrowth medium in carnation production", Bulgarian Journal ofAgricultural Science , Cilt Volume: 10 (5), 611-616 pp., 2004

 A7.Er F.,M. Ogut, F.D. Mikayilov , A.R. Mermut, "The relative importance of factorsaffecting sludge N mineralization in soils", Communications in SoilScience and Plant Analysis (ISI) , Cilt 35, 2327-2343 pp., 2004

A8.Ogut, M.and Er, Fatih, "Micronutrientcomposition of field-grown dry bean and wheat inoculated with Azospirillum andTrichoderma", Journal Of Plant Nutrition And Soil Science-ZeitschriftFur Pflanzenernahrung Und Bodenkunde (ISI) , Cilt 169 (5), 699-703 pp.,2006

A9.M. U.Yildiz, M.M. Özcan,S.Çalisir, F.Demir and F.Er,"Physico-chemical Properties of Wild Chestnut (Castanea sativa Mill.)Fruit Grown in Turkey", World Applied Sciences Journal , CiltVolume 6:3, 365-372 pp., 2009

A10.F. Er, M. M.Özcan, A.Gümüşçü,D.Arslan and A.Ünver, "The Influence of Planting Time and PlantingCloseness of Ground Almond (Cyperus esculentus L.) Populations on SomeAgronomic and Quality Properties", World Applied Sciences Journal ,Cilt Volume 6:5, 616-623 pp., 2009

A11.F. Er,C. Sağlam, A.Gümüşçü andM.M.Özcan, "The Determination of The Mineral Matter Contents Of TheEvening Primrose (Oenothera Biennis L.) Growing İn The Arid Conditions", Bulletinof Pure and Applied Sciences , Cilt Vol.28B (No:1-2), 9 -20 pp., 2009

A12.Karaman, M.R., Susam, T.,. Er, F., Yaprak, S. and , Karkacier, O,"Simulation of organic matter variability on a sugarbeet field using thecomputer based geostatistical methods", World Academy of Science ,Cilt Vol: 56, 594-598 pp., 2009

A13.R. Aliyazicioglu, S.Kolayli, M. Kara, O. Yildiz, Ali O. Sarikaya, S.Cengiz and F. Er, "Determination of Chemical, Physical and BiologicalCharacteristics of Some Pekmez (Molasses) From Turkey", Asian J. Chem(ISI) , Cilt Vol. 21, 2215-2223 pp., 2009

 A14.F. Er,M. ÖGÜT and A.S.EROL,"Path Analysis And Relationships Between Some Climatic Parameters andSugar Content Of Sugar Beet", Bulgarian Journal of Agricultural Science(ISI) , Cilt Vol. 15./No 3, 222-227 pp., 2009

A15.Er, F., S Gezgin, ve F,Bayrakli, "The effect of different zinc application methods and levels onyield and quality of hesapali (Vitis vinifera L.) grape", BulgarianJournal of Agricultural Science (ISI) , Cilt Vol:15, 410-416 pp., 2009

A16.M. M. Ozcan, A. Gumuscu, F. Er, D. Arslan, B. Ozkalp,"Chemical And Fatty Acid Composition Of Cyperus Esculentus", KhimiyaPrirodnykh Soedinenii , Cilt No.2, 233 pp., 2010

A17.Susam, T. , Karaman, M.R., Er, F. and İşeri, İ.,, "Evaluationof geostatistical mapping strategies in monitoring of spatial distributions ofiron and zinc on a calcareous barley field", Journal of Food,Agriculture and Environment (ISI) , Cilt Vol.8 (2), Env.37pdf pp., 2010

A18.Öğüt, M., F. Er, and A. Brohi, "Excessivephosphorus fertilization does not increase cadmium concentrations in soil and carrots(Daucus carota L.) grown in Konya (Turkey)", Acta AgriculturaeScandinavica, Section B – Plant Soil Science (ISI) , Cilt Accepted,Accepted pp., 2010

A19.Mehmet Öğüt and ER Fatih, Mineral contents of different parts of capers (Capparis ovata Desf.) Journalof Food, Agriculture & Environment (ISI) Vol.8 (2): 216-217. 2010

A20.Fatih ER and Mehmet Musa ÖZCAN Chemiıcal compositional     properties and mineral contents of someapple cultivars South Western Journal ofVol. 1, No. 2, Horticulture, Biology and Environment pp. 121 – 131, 2010

A21.Zrira Saadia , Mehmet Musa Özcan, Yavuz Bagci, Ahmet Ünver,DeryaArslan,  Gülsah Durak, Fatih Er,Coskun Saglam. Chemical Composition of the Essential oil of Salviacryptantha   Jeobp 13 (2) pp 200 – 204,2010

A22.Mehmet Musa Ozcan, Zuleyha Endes and FatihEr  Physicaland Chemical Properties of Some Seed and Kernel Oils Asian Journal ofChemistry Vol. 22, No. 8 (2010), 6531-6536

A23.Mehmet Ogut & Fatih Er & Nejdet Kandemir, Phosphate solubilization potentials of soil Acinetobacter strains Biol FertilSoils 46:707–715, (2010)

     A24.Fatih ER and Mehmet Musa ÖZCAN2010 Chemical compositional roperties   and mineral contents of some apple cultivarsSouth Western Journal of Vol. 1, No. 2, Horticulture, Biology and Environmentpp.           121 – 131,

A25.Mehmet Öğüt, Fatih Er and Günter Neumann,  Increased proton extrusion of wheat roots by inoculation with phosphorussolubilising microorganims Plant Soil339:285–297, (2011)

A26. Erol AS, Ozcan MM and Er, F.  2011 Composition and Characteristics of Some Seed  OilsAsianJournal of Chemıstry   Volume: 23   Issue: 4  Pages: 1851-1853

A27. Er,F.; Akin A.; Kara M. 2011 The Effect Of Different Ways AndDosages Of Boron Applicatıon On Black Dimrit (Vitis Vinifera L.) Grape's YieldAnd Quality  Bulgarian Journal ofAgricultural Science  Volume: 17   Issue: 4   Pages: 544-550

A28.Tusat,E.,Ozcan, MM, Er,F.  and Gokmen F.,2011 Determination ofCadmium,Copper,Iron,Nickel and Zinc in Turkish Grape Seeds Asian Journal of Chemıstry   Volume: 23   Issue: 9   Pages: 4177-4179

A29.M.R. Karaman, A. Horuz, T. Susam, F.Er, E. Tuşat, "Comparison Of GIS Based Interpolation Methods inAssessing of Site Specific Phosphorus Variability On The Apple Orchard",Fresenius Environmental Bulletin, FEB/ Vol 22/ No 4b/ 2013 – pages 1212 - 1217

A30.M.R. Karaman, E. Tusat, F. Er,M. Turan, M. Dizman, "Assessment of resistance of wheat genotypes (T.Aestivum and T. Durum) to copper toxicity", Journal of Food, Agriculture& Environment Vol.11 (1 ), 2013

A31.M.R. Karaman, A. Horuz, E. Tusat, A. Adiloğlu, F. Er,"Effect of varied soil matric potentials on the zinc useefficiency of soybean genotypes (Glycine Max L.) under the calcareoussoil", Scientific Research and Essays Vol. 8(7), pp. 304 -308, 18February, 2013

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan vebildiri kitabında (Proceedings)basılan bildiriler :

B1.Er F, M.T Topbaş, , A.R, Brohi , A. Durak, and K, Saltalı, XXIV thAnnual Meetingg of ESNA konferansı dahilinde "XXIV th Annual Meetingg ofESNA" bildiri kitapçığındaki "Pyhsical and chemical Properties ofDried Hotamış lake of Konya Basin for suitable cropping", 22-29 pp.,Busteni-Romania, 1996.

B2.Bayrakli, F., F. Er, and A.R Brohi, XXVII th AnnualMeeting of ESNA konferansı dahilinde "XXVII th Annual Meeting ofESNA" bildiri kitapçığındaki "Determination of Nutritional Status Vine-YardsGrown in Hadim-Aladağ part of Konya Region", 61-66 pp., Ghent,Belgium,1997

B3.Karaman, M.R., Erşahin, S.,Güneş, A., Er, F. and Derici, M.R,Dahlia Greidinger International Symposium on Nutrient Management under Salinityand Water stress, konferansı dahilinde "Dahlia Greidinger InternationalSymposium on Nutrient Management under Salinity and Water stress," bildirikitapçığındaki "Modeling Nitrogen Uptake of Tomato Under DifferentIrrigation Programs Using The Computer Program NLEAP", 445-452 pp., Haifa,Israel., 1999

B4.Er, F, Brohi, A.R and Öğüt, M,Fifth Bakü International Congress Energy Ecology, Economy konferansı dahilinde"Fifth Bakü International Congress Energy Ecology, Economy" bildirikitapçığındaki "The Making Use of Urban Sewer Water In AgriculturalAreas", 60-65 pp., Bakü,Azerbeycan,, September 21-24,1999

B5.Mikayilov, F.D. and F. Er, International Symposium onDesertification ISD konferansı dahilinde "International Symposium onDesertification ISD" bildiri kitapçığındaki "The Effect Of WatertaiblOn Soil Pollution", 91-95 pp., Konya-Türkiye, 2000

B6.Er, F., Bayrakli, F. andMülayim, M, International Symposium on Desertification ISD konferansı dahilinde"International Symposium on Desertification ISD" bildirikitapçığındaki "Determination Of Iron, Zinc, Manganese, Copper and BoronLevels Of The Vıneyards In Hadim-Aladağ Region", 507-511 pp.,Konya-Türkiye, Temmuz 2000

B7.Erşahin, S., Brohi, A.R.,and Er, F, Proceedins of SecondInternational Symposium on New Technologies for Environmental Monitoring andAgro-Applications konferansı dahilinde "Proceedins of Second InternationalSymposium on New Technologies for Environmental Monitoring andAgro-Applications" bildiri kitapçığındaki "Comparing nitrate leachingin disturbed and undisturbed soil columns", pp pp., Tekirdağ / Turkey,2000

B8.Acar,R, Mülayim ,M., Er,F,and Orgen H.,, The 13thinternational symposium of the internationa scientific centre of fertilizers.konferansı dahilinde "The 13th international symposium of the internationascientific centre of fertilizers." bildiri kitapçığındaki "The effectof leaf fertilizer (ko-ho-max) doses on yield and yield companents of forageturnip ( Brassica rapa L.) as a second crop", 459-464 pp pp., Tokat, Turkey,2002

B9.Karaman, M.R., Brohi A.R., Er, F, 14th International Symposium ofFertilizers (CIEC) konferansı dahilinde "14th International Symposium ofFertilizers (CIEC)" bildiri kitapçığındaki "Possible use of driedhotamıs lake soils mixed farm yard manure as a growth medium in white carnationproduction", 466-472 pp., Debrecen-Macaristan,, 2003

B10.Öğüt, M., M.A. Sakin, F. Er, S. Gökmen, S. Çoban,International Soil Meeting on "Soil Sustaining Life, Managing Soil andTechnology konferansı dahilinde "International Soil Meeting on "SoilSustaining Life, Managing Soil and Technology" bildiri kitapçığındaki"The growth and elementel composition of field grown corn (Zea mays L.)inoculated with Azospirillum brasilense Cd and fertilized with zinc",593-600 pp., Şanlıurfa, 2006

B11.S. Erşahin, H. Günal, K.Saltalı, T. Kutlu, B. Yetgin, F. Er,F. Sönmez, A. Korkmaz, Land Management And Agroclimatology konferansı dahilinde"Land Management And Agroclimatology" bildiri kitapçığındaki"Vertical transport of water and chemicals as affected by soil layering: amodel study International Meeting On Soil Fertility", pp pp., KusadasiTurkey, 29 October-1 November 2008

B12.Ahmet Gümüşçü, Mehmet MusaÖzcan, Derya Arslan, Ahmet Ünver, Fatih Er, 3rd International Iupac Symposium On Trace Elements İn Food Romekonferansı dahilinde "3rd International Iupac Symposium On Trace Elementsİn Food Rome" bildiri kitapçığındaki "The Influence Of Plantıng TımeAnd Plantıng Closeness On The Elemental Composıtıon Of Ground Almond (CyperusEsculentus L.)", 95pp pp., Rome,Italy, April 1-3, 2009

B13.M.R. Karaman, T. Susam, S.Yaprak and F. Er, nternationalConference on Information Management and Engineering konferansı dahilinde"nternational Conference on Information Management and Engineering"bildiri kitapçığındaki "Computer Based Geostatistical Strategies inAssessing of Spatial Variability of Agricultural Phosphorus on A SugarbeetField", 201-205 pp., Kuala Lumpur, Malaysia, ICIME, 13:3-5 April 2009

B14.Susam, T., Karaman, M.R., Er, F. and İşeri, İ, 38th InternationalSymposium ‘Actual Tasks on Agricultural Engineering konferansı dahilinde"38th International Symposium ‘Actual Tasks on Agricultural Engineering’ISI Proceedings" bildiri kitapçığındaki "Monitoring of site specificFe and Zn variability on the apple area using the GIS based spatial patternmaps", 143-150 p pp., Opatija, Croatia-Hırvatia., 22-26 February 2010

 B15.Öğüt M, Er, F., EUROPEAN SOCIETY FOR NEWMETHODS, XXXVI Annual Meeting konferansı dahilinde "EUROPEAN SOCIETY FORNEW METHODS, XXXVI Annual Meeting Proceedings" bildiri kitapçığındaki"Enhancement of nodulation and plant growth in dry bean by inoculationswith different microorganisms", 331-336 pp., Iasi, Romanya, 2006

B16.E. Tuşat, S. Durduran, F. Er, M.M. Özcan, A.S. Erol,“The International Scientific and Practical Conference Fertility of Soils andEfficient Using of the Fertilizers” konferansı dahilinde bildirikitapçığındaki, "Geographic Information Technologies In PrecisionAgriculture Applications", UDK 631.4, 1-4 pp., Minsk, Belarus, 4-8 July2011

B17.F. Yıldız, E. Tusat, F. Er, "Rational Use OfSoil Resources and Soil Ecology" konferansı dahilinde bildirikitapçığındaki "Using of digital photogrametry in land consolidationprojects and applications in Turkey", 312-316 pp., Almaty, Kazakistan,15-16 November 2012

 

D. Ulusalhakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1.Karaman,M.R., Aksu,A., Demirer,T. and Er, F. Effectof Potassium and Magnesium Fertilization On The Growth, Some Nutrient Statusand K-Mg Uptake Efficiency Parameters Of Corn ( Zea mays L.) Grown on SiltationSoil,” The Journal Of Agriculture FacultyNumber 18,Volume 13,107-116p.Konya-Türkiye,1999.

D2. Gezgin,S. ve Er,F,”Konya Hadim-Aladağ yöresi bağlarının beslenme durumunun toprak ve bitkianalizleri belirlenmesi,” S.Ü.Zir.Fak.Dergisi 9(11);91-135,Konya,1996.

D3.Gezgin,S. ve Er, F, “Konya Hadim Aladağ Yöresinde Yetiştirilen Kirazların BeslenmeDurumlarının Belirlenmesi,” S.Ü.Zir.Fak.Dergisi 14(21);84-93, Konya,2000.

D4.Erşahin. S. ve Er, F.,”Topraklarda Tercihi Akı (Preferential Flow ) ile KimyasalTaşınma,”S. Ü. Zir. Fak.Dergisi 13 (19):25-33,Konya,2000.

D5.Mehmet Ögüt and Fatih Er ve  Necdet Kandemir Tokat YöresiTopraklarından izole edilen Azospirillum Suşlarının Morfolojik ÖzellikleriSelçuk üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22 (45):67-74 Konya 2008.

 

E.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan   bildiriler:

E1. Bayrakli, F ve Er, F.,”Hadim Aladağ Bölgesindeki ÜzümBağlarının Azot, Fosfor, Potasyum, Kalsiyum ve Mağnezyum DüzeylerininBelirlenmesi Üzerine Bir Araştırma” 4.Bağcılık Sempozyumu,254-260, Yalova,1998.

E2.Mülayim,M.,Er,F.,Topal.,Acar,R.,”GeçmiştenGeleceğe Çumra’da Tarla Tarımı,” I.Uluslararası Çatalhöyük’den Günümüze Çumra Kongresi,201-213,Çumra–Konya,2000.

E3. Er, F. ve Karaman, M.R., 2004.Bitkisel üretimde azotlu gübreleme ve kalite ilişkileri. Türkiye 3. UlusalGübre Kongresi, Tarım-Sanayi-Çevre, Bildiri Kitabı, 1.Cilt, s. 363-375, 11-13 Ekim,Tokat.


Uluslar arası  bilimsel toplantılarda sunulan ve bildirikitaplarında özeti basılan bildiriler

E4.Ahmet Gümüşçü,Mehmet Musa Özcan, Derya Arslan, Ahmet Ünver, Fatih Er,.The Influence Of PlantingTime And Planting Closeness On The Elemental Composition Of Ground Almond (Cyperus Esculentus L.) 3rd International IupacSymposium On Trace Elements In Food Rome, Italy 95pp. April 1-3, 2009

F. Diğer yayınlar :

Er, F. ve Brohi, A.R. Bağcılıkla Gübreleme ve AhırGübresinin Önemi, Hadim 5. Bağ BozumuKültür ve Turizm Şenlikleri Çiftçi Semineri 15-17 Eylül, Hadim Konya1995


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Hadim MYO Bölüm Başkanı19971999
S.Ü. Çumra MYO Bölüm Başkanı20022004
S.Ü. Çumra MYO Müdürlüğü20042013
S.Ü. Çumra Uygulamalı Bilimler Yüksekokul Müdürlüğü20132016

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Çumra Meslek YüksekokuluBölüm Başkani30/01/200213/09/2013
S.Ü. Çumra Meslek YüksekokuluM.Y.O. Müd.13/09/200413/09/2013
S.Ü. Çumra Uygulamali Bilimler YüksekokuluYüksekokul Müd.13/09/201325/07/2016
S.Ü. Çumra Uygulamali Bilimler Yüksekokulu Muhasebe Bilgi Sistemleri BölümüBölüm Başkani18/11/201525/07/2016
S.Ü. Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü13. Mad. Görev.28/09/201723/10/2018
S.Ü. Yapi İşleri Ve Teknik Daire Başkanliği13. Mad. Görev.20/11/201820/11/2019
S.Ü. Yapi İşleri Ve Teknik Daire Başkanliği13. Mad. Görev.20/11/201820/11/2019

 Ek Bilgi
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : Türkiye Toprak İlmi Derneği, TEMA Vakfı, ESNA (European Society of Agriculture and Natural Sciences )

 Dersler