MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
Teknogirişim Başarısı

Bölüm personellerimizden Uzman Alper Kılıç, Arş.Gör. Mehmet Hacıbeyoğlu,Arş.Gör. M. Servet Kıran ve Doktora öğrencimiz Mehmet Akif Şahman, büyük birbaşarı göstererek, 2013 Yılı Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı KapsamındaDesteklenmeye Değer Bulunan Girişimciler arasına girmeyi başardı!
Bunun Bölümümüz açısından büyük bir başarı olduğunu söyleyen Bölüm Başkanımız Doç.Dr.Erkan ÜLKER, ileriyi görme ve ufka bakma açısından bölümümüzünarkadaşlarımıza kattığı özgüvenin somut bir tezahürü olduğunu söyledi. Türkiyeçapında toplamda oldukça az kişiye ve doğrudan hibe olarak verilen bu desteğinçok başvuru almasına rağmen, Selçuk Üniversitesi Bilgisayar MühendisliğiBölümünün büyük bir başarı sergilediğini dile getirdi. Yayın açısından (özellikleYapay Zeka ve Biomedikal alanlarında) sadece Selçuk Üniversitesinde değil dünyaçapında önlerde olan Bölüm çalışanlarımızın, sadece bilim üretmede değil geleceğinprojelerini üretme konusunda da kendilerini gösterdiğini dile getirenbaşkanımız bu arkadaşlarımızı tebrik ederek kendileri ile onur duyduğunu dilegetirdi.
Teknogirişim Sermayesi Desteği, 5746 SayılıAr-Ge Kanunu kapsamındaki destek programlarından biri olup, 2009 yılında ilkkez Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca uygulanmaya başlanmıştır.
Bu Destek;genç girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer venitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmesiniteşvik etmek için uygulanan teminatsız ve geri ödemesiz bir hibe destekprogramıdır.
Bu program ile ülkemizde nitelikli girişimciliğin özendirilmesi, bu girişimcilertarafından uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyiyüksek ürün ve süreçleri geliştirebilen şirketlerin oluşturulmasıhedeflenmektedir.
Programın Hedef Kitlesi
Örgün öğretim üniversitelerinin;
Herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci,
Yüksek lisans veya doktora öğrencisi,
Ya da;
Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birinden ön başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce mezun olmuş kişiler.
Desteğin Süresi ve Miktarı
Destekleme süresi 12 ay, desteklenmesine karar verilen iş fikirleriningiderlerine uygulanan en fazla destek miktarı 100.000,00 TL olup teminatalınmaksızın ve hibe olarak verilmektedir. Desteklenmeye uygun bulunan işfikirleri bu programdan yalnızca bir defaya mahsus yararlanabilmektedir.
Teknogirişim Sermayesi Desteği Programına2009-2012 döneminde toplam 3.339 başvuru yapılmış olup, DeğerlendirmeKomisyonunun çalışmaları sonucunda  767 girişimciye ait  işfikri desteklenmeye değer bulunmuştur.  Girişimcilerinişletmesini kurmasını müteakip 740 işletme ile sözleşme imzalanmıştır.