MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
Yaz Okulu
Diğer Üniversitelerden Ders Alma
 
Öğrencilerimizin diğer Üniversitelerden Yaz Okulu'nda ders alabilmeleri için aşağıdaki şartların yerine getiriliyor olması gerekmektedir.
 
1. Lisans öğrencileri önlisans programlarından ders alamazlar.
2. Dersin yaz okulunda kayıtlı olunan programda açılmamış olması gerekir.
3. Dersin denkliğinin (içerik eşdeğer, dil, kredi ve saat) önceden Bölüm Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi gerekir.
4. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde Türkçe okutulan bir ders Türkçe/İngilizce olarak farklı bir okuldan alınabilir.
5. Ders alınacak bölümün (farklı üniversitedeki) YGS-LYS yerleştirme taban puanının Bölümümüzün taban puanından eşit yada yüksek olması gerekir.
6. En fazla 16 kredi-saat veya 24 AKTS ders alınabilir.
7. Diğer üniversitede alınan dersin kredisi (AKTS'si) eşit veya daha fazla olması gerekir.
8. Diğer üniversitede alınan dersin içeriği eşdeğer olmalıdır.
 
Yukarıdaki şartları sağlayan Bölüm'lerde ders alabilirsiniz.
Ders almadan önce "Form16: Yaz Okulu Dışardan Ders Alma" formunun doldurularak sırasıyla 
Bölümdeki Ders Sorumlusu (İntibak Komisyonundan Bir Öğretim Elemanı) 
Danışman
Bölüm Başkanı
Dekanlık
imzalatılması gerekmektedir.
 
 
Bölümümüz İntibak Komisyonu Üyeleri
Doç.Dr. Mesut Gündüz
Doç.Dr. İsmail Babaoğlu
Öğr.Gör. Hazim İşcan
 
 
Not: Yaz okulu uygulaması Üniversitemizde bulunmamaktadır. Açıldığı taktirde yönergeye uygun olarak süreç bu sayfadan yayınlanacaktır.