MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
Bölüm Komisyonları

Muafiyet / İntibak Komisyonu

Doç.Dr. Mesut Gündüz

Doç.Dr. İsmail Babaoğlu

Öğr.Gör. Hazim İşcan

 

Staj Komisyonu

Doç.Dr. Gülay Tezel

Öğr.Gör. Alper Kılıç

Arş.Gör. Fatma Zehra Göğüş

Arş.Gör. İsmail Koç

Arş.Gör. Ürün Tunalı

 

Sınav Programı Hazırlama Komisyonu

Dr.Öğr.Üyesi Barış Koçer

Arş.Gör. Fatih Titrek

Arş.Gör. Ali Sağlam

 

Ders Programları

Öğr.Gör. Hazim İşcan

 

Laboratuvar Sorumluları

Dr.Öğr.Üyesi Betül Uzbaş

Öğr.Gör. Mustafa Gökmen

Arş.Gör. Fatma Zehra Göğüş

Arş.Gör. Ahmet Özkış

Arş.Gör. Ürün Tunalı

 

Mezuniyet Komisyonu

Tüm Öğretim Üyeleri

 

Yandal/Çift Anadal Koordinatörlüğü

Prof.Dr. Harun Uğuz

 

Farabi Koordinatörlüğü

Dr.Öğr.Üyesi Barış Koçer

 

Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü

Dr.Öğr.Üyesi Ersin Kaya

 

Erasmus Değişim Programı Koordinatörlüğü

Doç.Dr. Mustafa Servet Kıran

 

Web Komisyonu

Doç.Dr. Mustafa Servet Kıran

Dr.Öğr.Üyesi Ahmet Babalık

Dr.Öğr.Üyesi Sait Ali Uymaz

Arş.Gör. Ahmet Özkış

 

Doktora Yeterlik Komisyonu

Prof.Dr. Harun Uğuz

Prof.Dr. Erkan Ülker

Doç.Dr. Gülay Tezel

Doç.Dr. Halife Kodaz

Doç.Dr. Mustafa Servet Kıran

 

Puantaj Hazırlama

Hazim İşcan