MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Erkan ÜLKER

Erasmus Koordinatör: Arş. Gör. Dr. Alev MUTLU

Farabi Koordinatör: Doç. Dr. Erkan ÜLKER

AKTS Koordinatör: Prof. Dr. Ahmet ARSLAN

Amacı: -Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar Mühendisliği mesleğine temel ve daimi katkılarda bulunabilecek yeteneklere haiz mühendisler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Programın daha ileri amacı ise öğrencilerine mezuniyetlerinden sonra da şahsi gelişimlerini devam ettirebilme yeteneğini kazandırmaktır. Bu lisans programı öğrencilerinin kavrama gücünü, uzmanlıklarını ve profesyonelliklerini sürekli geliştirmelerini sağlayacak gerekli teknik yeterlilikleri, araçları ve şahsi imkanları sağlama amacındadır. Ayrıca öğrencilerin ERASMUS ve FARABİ gibi uluslararası ve ulusal eğitim projelerine katılımları destekleyerek onlara uluslararası ve ulusal kültürel ve akademik kazanımları hedefler.

Vizyon: Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nün vizyonu sırasıyla bölgede ve ülkemizde bilgisayar bilimleri ve mühendisliği alanında bir mükemmeliyet merkezi haline gelmektir. Akademik kadrosunun zenginliği, uzmanlık alanlarının genişliği, açılan derslerin çeşitliliği, yapılan bilimsel yayın ve yürütülen proje sayısı, yüksek lisans ve doktora programlarının kalitesi, laboratuvar ve araştırma imkanları, uluslararası programlardaki ortaklıkları gibi bir çok açıdan önde gelen ve iyi tanınan bir bölüm haline gelmektir.

Misyon: Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nün misyonu yenilikçi ve özgün eğitim ve araştırma imkanları hazırlamak, bilgisayar mühendisliği alanındaki en güncel bilgilere sahip olmak, yeni bilgiler üretebilmek ve bu bilgiyi yaymak, bilgisayar teknolojilerini takip ederek yetkin bir şekilde kullanabilen, problemlere bağımsız çözümler üretebilen bilgisayar mühendisleri yetiştirmektir.

Program Dili: Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nün misyonu yenilikçi ve özgün eğitim ve araştırma imkanları hazırlamak, bilgisayar mühendisliği alanındaki en güncel bilgilere sahip olmak, yeni bilgiler üretebilmek ve bu bilgiyi yaymak, bilgisayar teknolojilerini takip ederek yetkin bir şekilde kullanabilen, problemlere bağımsız çözümler üretebilen bilgisayar mühendisleri yetiştirmektir.

Program Tanımı: Bilgisayar ve internet insan ve toplum hayatını büyük ölçüde etkiliyor. Yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren yaşantımız ?ışık hızıyla? bilgisayar bağımlı oldu. Artık ?bilgisayar çağı?, ?bilgi çağı? ya da ?internet çağı? diye adlandırılan bir zamanda yaşıyoruz. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü genç parlak beyinlerin kendilerini bilgisayar bilimleri, bilgisayar yazılımı ve donanımı anabilim dallarında geliştirmeleri için benzersiz bir fırsat sunar. Bilgisayar Mühendisliği Ders Programı, Türkiye'de ve yurt dışındaki örneklerinin ders programları ve programlarda yer alan ders içerikleri dikkatle incelenerek hazırlanmıştır. Açılması önerilen bu program, gerek yurt içindeki gerekse yurt dışındaki üniversitelerde uzun yıllardan beri eğitim veren ve bilimsel açıdan sosyal bilimlerde önemli bir yer tutan bir bölümdür. Bölümde yer alacak olan dersler hazırlanırken, örnek olarak verilen üniversitelerin ilgili bölümlerinde yer alan temel derslerin yanı sıra seçmeli dersler de özenle incelenmiştir. Bunun yanında, bölümden mezun olacak olan öğrencilerin çalışabilecekleri alanlarda yapılan sınavların içeriği de gözden geçirilmiştir. Böylece, hazırlanan programda yer alan derslerin alanla ilgili son gelişmeleri ve bölüm mezunlarının iş hayatında ihtiyaç duyacakları bilgi ve becerileri mümkün olduğunca tatmin edici düzeyde kapsamasına çalışılmıştır. Bu bağlamda, öğrenciler veri yapıları ve algoritma analizleri, işletim sistemleri, programlama dilleri, veri tabanları, bilgisayar ağları ve internet gibi önemli ara konuların temelini teşkil eden fonksiyonel ve nesneye yönelik programlama ve algoritma tasarımı gibi giriş dersleriyle başlarlar. Ayrıca kendilerini daha da geliştirmek ve ilerideki çalışmalarına yardımcı olması için matematik, fen ve diğer mühendislik dallarından dersler alırlar. Programımız, Bilgisayar Mühendisliğinde belirli konularda bilgi ve uzmanlıkta derinleşmek isteyen öğrencileri ilgi alanlarına göre değişik biçimlerde çalışmalarını sağlayan tercihler planlanmaktadır. Bu tercihler beş grupta toplanmaktadır. 1. Mutimedya Sistemleri Tercih Grubu 2. Bilgi Güvenliği ve Ağ sistemleri Tercih Grubu 3. Dağıtık ve Gömülü Sistemler Tercih Grubu 4. Akıllı Sistemler Tercih Grubu 5. Yazılım ve Veritabanı Sistemleri Tercih Grubu Öğrencilerimiz son senede ayrıca gerçek yaşantıda karşılaşacakları türden kapsamlı bir proje yapabilicekleri bir bitirme projesi alırlar. Bölümdeki öğretim üyeleri, bilgisayar bilimleri ve mühendisliğinde ne teori ne de pratiğin yalnız başına yeterli olmayacağına inanırlar. Bu nedenle dersler, öğrencilerin bölümdeki konuları tam kavrayabilmelerini sağlamak amacı ile belli bir teori ve pratik dengesinde hazırlanır. Bu bağlamda Bilgisayar ve Yazılım Sistemleri Laboratuvarı, Ağ sistemleri Laboratuvarı, Sayısal Sistemler Laboratuvarı, Elektronik Sistemler Laboratuvarı ile Araştırma Laboratuvarı olmak üzere 5 adet laboratuvar lisans öğrencilerin kullanımına açıktır. Öğrenciler ögrenim hayatları süresince bu laboratuvarları ödevleri, projeleri, ve araştırmaları için veya eğlence amaçlı kullanabilirler. Bologna kriterlerine uygun Bilgisayar Mühendisliği Lisans derecesi alınabilmesi için öğrencilerin yerine getirmesi gereken şartlar bilgisayar mühendisliği zorunlu derslerinden 200 AKTS, teknik ve teknik olmayan seçmeli derslerden 40 AKTS almalarıdır. Mezun olabilmek için gerekli olan toplam AKTS 240'dır. Ayrıca öğrenciler, bilgisayarla alakalı bir şirkette, toplam 60 (30x2) işgününden oluşan iki adet endüstriyel stajı tamamlamalıdırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları:

Önceki Öğrenmenin Tanınması:

Mezuniyet Şartları: Bilgisayar Mühendisliği Programından bir öğrencinin mezun olması için programda öngörülen mezuniyeti için gerekli olan dersleri almış ve başarmış olması, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlaması ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Bilgisayar Mühendisliği Programı ölçme ve değerlendirme esasları Selçuk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre belirlenmektedir.

İstihdam Olanakları:

Üst Derece Programlara Geçiş: