MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
 
 Adı Soyadı: DOÇ.DR. İSMAİL BABAOĞLU
Fakülte Adı:  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR YAZILIMI A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  BİLGİSAYAR YAZILIMI
E-Mail :  ibabaoglu selcuk.edu.tr
Telefon : 03322232063
Adres : S.Ü. Mühendislik Fak. Bilgisayar Müh. Bölümü Selçuklu / Konya TURKIYE
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi2001 

  Akademik Yayınlar:
1. Fındık, O., Babaoğlu, İ., Ülker, E., " A digital robust image watermarking against desynchronization attacks ", Scientific Research and Essays, 5, , 2298-2294, ,( SCI )
2. Babalık, A., Babaoğlu, İ., Özkış, A., " A Pre-Processing Approach Based on Artificial Bee Colony for Classification by Support Vector Machine ", Presented in : 2012 International Conference on Software and Computer Engineering - ICSCE 2012, Singapore, Singapore, October 6-7, Published in : International Journal of Computer and Communication Engineering, 2, , 68-70, 2013,( Konferans )
3. Babaoğlu, İ., Kıran, M.S., Ülker, E., Gündüz, M., " Diagnosis of Coronary Artery Disease Using Artificial Bee Colony and K-Nearest Neighbor Algorithms ", Presented in : 2012 International Conference on Software and Computer Engineering - ICSCE 2012, Singapore, Singapore, October 6-7, Published in : International Journal of Computer and Communication Engineering, 2, , 56-59, 2013,( Konferans )
4. Babaoğlu, İ., Fındık, O., Ülker, E., Aygül, N., " Novel Hybrid Classification Method with Particle Swarm Optimization and K-Nearest Neighbor Algorithm for Diagnosis of Coronary Artery Disease Using Exercise Stress Test Data ", Internatıonal Journal of Innovatıve Computıng Informatıon and Control, 8, , 1-11, 2012,( SCI )
5. Babaoğlu, İ., Ülker, E., " Classification of EST Data Using a Hybrid Method: GSA-kNN ", 7th International Conference on Computing and Information Technology, IC2IT 2011, Bangkok, Thailand, May 11-12, , , 12-16, 2011,( Konferans )
6. Kaya, E., Fındık, O., Babaoğlu, İ., Arslan, A., " Effect of Discretization Method on the Diagnosis of Parkinson's Disease ", Internatıonal Journal of Innovatıve Computıng Informatıon and Control, 7, , 4669-4678, 2011,( SCI )
7. Fındık, O., Babaoğlu, İ., Ülker, E., " Implementation of BCH Coding on Artificial Neural Network-Based Color Image Watermarking ", Internatıonal Journal of Innovatıve Computıng Informatıon and Control, 7, , 4905-4914, 2011,( SCI )
8. Fındık, O., Babaoğlu, İ., Ülker, E., " A color image watermarking scheme based on artificial immune recognition system ", Expert Systems With Applications, 38, , 1942-1946, 2011,( SCI )
9. Babalık, A., Baykan, Ö.K., İşcan, H., Babaoğlu, İ., Fındık, O., " Effects of Feature Selection Using Binary Particle Swarm Optimization on Wheat Variety Classification ", 4th International Conference on Advances in Information Technology, IAIT 2010, Bangkok, Thailand, November 4-5, 114, , 11-17, 2010,( Konferans )
10. Fındık, O., Babaoğlu, İ., Ülker, E., " A color image watermarking scheme based on hybrid classification method: Particle swarm optimization and k-nearest neighbor algorithm ", Optics Communications, 283, , 4916-4922, 2010,( SCI )
11. Babaoğlu, İ., Fındık, O., Bayrak, M., " Effects of principle component analysis on assessment of coronary artery diseases using support vector machine ", Expert Systems With Applications, 37, , 2182-2185, 2010,( SCI )
12. Babaoğlu, İ., Fındık, O., Ülker, E., " A comparison of feature selection models utilizing binary particle swarm optimization and genetic algorithm in determining coronary artery disease using support vector machine ", Expert Systems With Applications, 37, , 3177-3183, 2010,( SCI )
13. Babaoğlu, İ., Baykan, Ö.K., Aygül, N., Özdemir, K., Bayrak, M., " A Comparison of Artificial Intelligence Methods on Determining Coronary Artery Disease ", 4th International Conference on Advances in Information Technology, IAIT 2010, Bangkok, Thailand, November 4-5, 114, , 18-26, 2010,( Konferans )
14. Fındık, O., Babaoğlu, İ., Ülker, E., " Watermarking schema using an artificial immune system in spatial domain ", Proceedings of the 2nd International Conference on Interaction Sciences: Information Technology, Culture and Human, ICIS 2009 Seoul, Korea, November 24-26, 2, , 945-950, 2009,( SCI )
15. Babaoğlu, İ., Baykan, Ö.K., Aygül, N., Özdemir, K., Bayrak, M., " Assessment of exercise stress testing with artificial neural network in determining coronary artery disease and predicting lesion localization ", Expert Systems With Applications, 36, , 2562-2566, 2009,( SCI )
16. Babaoğlu, İ., Fındık, O., Ülker, E., " Effects of discretization on determination of coronary artery disease using support vector machine ", Proceedings of the 2nd International Conference on Interaction Sciences: Information Technology, Culture and Human, ICIS 2009 Seoul, Korea, November 24-26, 2, , 726-729, 2009,( Konferans )
17. Kodaz, H., Babaoğlu, İ., İşcan, H., " Thyroid Disease Diagnosis Using Artificial Immune Recognition System (AIRS) ", Proceedings of the 2nd International Conference on Interaction Sciences: Information Technology, Culture and Human, ICIS 2009 Seoul, Korea, November 24-26, 2, , 756-761, 2009,( Konferans )
18. Fındık, O., Bayrak, M., Babaoğlu, İ., Çomak, E., " Color Image Watermarking Scheme Based on Efficient Preprocessing and Support Vector Machines ", 4th International Conference on Intelligent Computing, ICIC 2008 Shanghai, China, September 15-18, 15, , 398-406, 2008,( Konferans )
19. Babaoğlu, İ., Yıldız, F., Çapar, M., Alp, L., " Dijital Görüntü İşleme Teknikleri Kullanılarak Sperm Sayımında Yeni Bir Yaklaşım ", Fırat Tıp Dergisi, 12, , 290-293, 2007,( Üniversite Dersgisi )
20. Babaoğlu, İ., Aygül, N., Özdemir, K., Bayrak, M., " Ekokardiyografi Sonuçlarının Arşivlenmesi ve Standardizasyonu Üzerine Bir Çalışma ", 3. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi - Tıp Bilişimi 2006, 16-19 Kasım, Lara/Antalya, , , 65-69, 2006,( Konferans )
21. Babaoğlu, İ., Aygül, N., Özdemir, K., Bayrak, M., " Koroner Anjiyografi ve Perkütan Transluminal Koroner Anjiyoplasti Sonuçlarının Arşivlenmesi ve Standardizasyonu Üzerine Bir Çalışma ", 3. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi - Tıp Bilişimi 2006, 16-19 Kasım, Lara/Antalya, , , 60-64, 2006,( Konferans )
22. Yıldız, F., Yakar, M., Baykan, Ö.K., Babaoğlu, İ., Akhan, N., " Tarayıcılarda Renk Doğruluğu Üzerine Bir Çalışma ", Akademik Bilişim 2002, , , , 2002,( Konferans )
23. Bildirici, İ.Ö., Yıldız, F., Babaoğlu, İ., Kaya, E., " Digital Chart Of The World Coğrafi Veri Tabanının Kartografik Olarak Kullanımı ", Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yıl Sempozyumu, , , 364-372, 2002,( Konferans )


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:

 Ek Bilgi

 Dersler