MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. HARUN UĞUZ
Fakülte Adı:  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR YAZILIMI A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  BİLGİSAYAR YAZILIMI
E-Mail :  harun_uguz selcuk.edu.tr
Telefon : 03322231926
Adres : Selçuk Ün. Müh. Fak. Bilgisayar Müh. KONYA
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi, Müh. Fak. Bilgisayar Müh.1999 

  Akademik Yayınlar:

Tezler

1. “JavaTeknolojileri Kullanılarak Bir Elektronik Ticaret Uygulaması Geliştirilmesi(Sanal Mağaza Sistemi)”, Yüksek Lisans Tezi, S.Ü. Bilgisayar Müh. Anabilim Dalı,Konya, 2002.

2.  "SaklıMarkov Model Tabanlı Sınıflandırıcıların Geliştirilmesi", Doktora Tezi,S.Ü. Elektrik Elektronik  MühendisliğiAnabilim Dalı, 2007.


 

Uluslararası İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınlar


1. Kıran M.S., Haklı,H., Gündüz, M., UĞUZ, H., Artificial bee colonyalgorithm with variable search strategy for continuousoptimization, Information Sciences 300, 140–157, 2015, doi: 10.1016/j.ins.2014.12.043


2. Güraksın G.E., UĞUZ H., BAYKAN Ö. K., Bone age determination in young children from newborn to6 year-old using support vector machines, Turkish Journal of ElectricalEngineering & Computer Sciences, 2015, DOI: 10.3906/elk-1305-271


3. Güraksın, G. E., Haklı, H., UĞUZ, H., Support Vector Machines Classification Based onParticle Swarm Optimization for Bone Age Determination, Applied Soft Computing24,597-602, 2014, doi:10.1016/j.asoc.2014.08.007


4. Haklı, H., UĞUZ H., A novel particle swarmoptimization algorithm with Levy flight, Applied Soft Computing 23, 333-345, 2014,doi:10.1016/j.asoc.2014.06.034


5. UĞUZ H., A Two-Stage Feature SelectionMethod for Text Categorization by Using Information Gain, Principal ComponentAnalysis and Genetic Algorithm", Knowledge Based Systems, 1024-1032, 2011,10.1016/j.knosys.2011.04.014


6. UĞUZ, H., "A hybrid system based on information gain and principalcomponent analysis for classification of transcranial Doppler signals",Computer Methods and Programs in Biomedicine, 107(3), 598-609, 2012


7. UĞUZ, H., ARSLAN, A., "A new approach based on discrete hidden Markov modelusing Rocchio algorithm for the diagnosis of the brain diseases", DigitalSignal Processing, 20(3), 923-934, 2010


8. UĞUZ, H., ARSLAN, A., TÜRKOĞLU, İ., "A biomedical system based on hiddenMarkov model for diagnosis of the heart valve diseases", PatternRecognition Letters, 28(4), 395-404, 2007


9. UĞUZ, H., ARSLAN, A., SARAÇOĞLU S., TÜRKOĞLU, İ., "Detection of heart valvediseases by using fuzzy discrete hidden Markov model", Expert Systems withApplications, 34(4), 2799-2811, 2008


10. UĞUZ, H., ÖZTÜRK, A., SARAÇOĞLU, S., ARSLAN, A., "A biomedical system basedon fuzzy discrete hidden Markov model for the diagnosis of the braindiseases", Expert Systems with Applications, 35(3), 1104-1114, 2008


11. UĞUZ, H., GÜRAKSIN, G.E., ERGÜN, U., SARAÇOĞLU, R., "Biomedical system basedon the Discrete Hidden Markov Model using the Rocchio–Genetic approach for theclassification of internal carotid artery Doppler signals", ComputerMethods and Programs in Biomedicine, 103(1), 51-60, 2011


12. UĞUZ, H., KODAZ, H., "Classification of internal carotid artery Dopplersignals using fuzzy discrete hidden Markov model" , Expert Systemswith Applications, 38(6), 7407-7414, 2011


13. GÜRAKSIN, G.E., UĞUZ, H., "Classification of HeartSounds Based on the Least Squares Support Vector Machine", InternationalJournal of Innovative Computing, Information and Control, 7(12), 7131-7144,2011


14. UĞUZ, H., “Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System for Diagnosis of the Heart ValveDiseases Using Wavelet Transform with Entropy”, Neural Computing andApplications, 21, 1617-1628, 2012


15. UĞUZ, H., "Detection of Carotid Artery Disease by Using Learning VectorQuantization  Neural Network",Journal of Medical Systems, 36, 533-540, 2012


16. UĞUZ, H., "A Biomedical System Based on Artificial Neural Network andPrincipal Component Analysis for Diagnosis of the Heart Valve Diseases",Journal of Medical Systems, 36(1), 61-72, 2012


17. UĞUZ H., ARSLAN A., "A new approach based on a discrete hidden Markov modelusing the Rocchio algorithm for the diagnosis of heart valve diseases",Expert Systems, 25(5), 504-513, 2008


Projeler

1 Tübitak 1512

Proje NO: 2140015

Proje Adı:  Arazi Toplulaştırma İçin Optimizasyon Tabanlı Parselasyon Yazılımı

Projedeki Görevi: Yazılım Mühendisi

Süresi: 01.01.2015-31.12.2015


2. Tübitak 1001

Proje NO:114Y608

Proje Adı:Arazi Toplulaştırma Çalışmaları İçin Yeni Bir Dağıtım Modeli Geliştirilmesi

Projedeki Görevi: Araştırmacı

Süresi: 01.05.2015-31.10.2017


Uluslararası Konferanslarda Sunulan Yayınlar

1. HAKLI H., UĞUZ H., EstimatingEnergy Demand of Turkey using Bat Algorithm Model, International Journal ofArts & Sciences,Prague, Czech Rebuplic, 10-13 June, 2014.

2. Haklı,H., Güraksın, G. E., UĞUZ, H., Training Support VectorMachines by Using Particle Swarm Optimization and a Bone Age Example, EuroInforms MMXII 26th European Conference on Operational ResearchRome,Italy,1-4 July, 2013

3. Haklı, H., Uğuz, H., Levy Flight Distribution for Scout Bee inArtificial Bee Colony Algorithm, Lecture Notes on SoftwareEngineering, 1(3), 254-258, 2nd International Conference on Software andComputer Applications (ICSCA), Paris, France, 1-2 June,2013

4. UĞUZ, H., KODAZ H., "Classification of InternalCarotid Artery Doppler Signals Using Hidden Markov Model and Wavelet Transformwith Entropy", Advances in Information Technology, 4th InternationalConference, IAIT 2010, pp. 183-191, Bangkok, Thailand, 2010

5. ERGÜN, U., DEPERLİOĞLU, Ö., GÜRAKSIN, G.E., UĞUZ, H., “Classification of HeartSounds with Wavelet Neural Network”, International Symposium on Innovations inIntelligent Systems and Applications (INISTA 2010), pp. 287–291, Kayseri,Turkey, June 21–24, 2010

6. UĞUZ, H., KODAZ, H., ÇOMAK, E., ÜLKER, E., SIRAMKAYA, E.,ARSLAN, A., “Mining On Web Text Documents By Using Genetic Algorithms”, Proc.of 4th International Advanced Technologies Symposium (IATS), pp. 89-91, Konya,Türkiye, 2005

7. ÜLKER, E., SIRAMKAYA, E., ÇOMAK, E., UĞUZ, H. ARSLAN, A., “Finding RegularAssociation Rules By Applying The Apriori Algorithm”, Proc. of 4thInternational Advanced Technologies Symposium (IATS), pp. 59-62, Konya,Türkiye, 2005

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılanbildiriler

1. UĞUZ, H., KODAZ, H., SARAÇOĞLU, R., BAYKAN, Ö.K., “GenetikAlgoritmalar Kullanılarak Web Kullanım Madenciliği Yönteminin Sistem LogKayıtlarına Uygulanması”, TAINN03, Çanakkale, pp. 45-47, Turkey, July 2-4, 2003

2. UĞUZ, H., KODAZ, H., SARAÇOĞLU, R., İNAN, O., “GenetikAlgoritmalar Kullanılarak Interaktif Bir Web Sitesi Dizaynı”, TAINN03, pp.48-50, Çanakkale, Turkey, July 2-4, 2003

3. UĞUZ, H., KODAZ, H., ÇOMAK, E., BAYKAN, Ö.K., “AprioriAlgoritması Kullanılarak Web Kullanım Madenciliği Yönteminin Web LogKayıtlarına Uygulanması”, ICSP 2003, Çanakkale, Turkey, September 24-26, pp.499-501, 2003

4. ÇOMAK, E., UĞUZ,H., KODAZ, H., BAYKAN, Ö.K., ARSLAN, A., “Ecg Verileri  Üzerinde Svm Ve Ysa SınıflandırıcıPerformanslarının Karşılaştırılması”, ICSP 2003,  Çanakkale, Turkey, September 24-26, pp. 493-495,2003.

5. KODAZ, H., BAYKAN, Ö.K., UĞUZ, H., ÇOMAK, E., “İris Veri Kümesinin Yapay Sinir AğlarıKullanılarak Sınıflandırılması”, ICSP 2003, Çanakkale, Turkey, September 24-26,pp. 496-498,  2003

6. UĞUZ, H., KODAZ, H., SARAÇOĞLU, R., İNAN, O., “GeriyeYayılma Algoritmasındaki Öğrenme Katsayısının Performansa Etkisi” , II. UlusalMeslek Yüksekokulları Sempozyumu, pp. 259-262, Ege Üniversitesi, İzmir, 15-17Ekim, 2003


Ulusal bilimsel toplantılarda sözlü sunulanve Özeti yayınlanan bildiriler

1. YILDIZ, F., GÜNDÜZ, M., KODAZ, H., UĞUZ, H., “Verilere Doğrudan Erişim(Direct File Organization) Algoritmalarının Uygulaması Ve PerformanslarınınKarşılaştırılması”, Akademik Bilişim 2001, Selçuk Üniversitesi - Konya, 6-8Şubat, 2002

2. UĞUZ, H., "Elektoronik ticaret kapsamında sanal mağazasistemi", Akademik Bilişim 2003, Çukurova Üniversitesi, 3-5 Şubat 2003,Adana.(Bu bildiri sözlü olarak sunulmuş ve özeti web ortamında yayınlanmıştır.)

3. YILDIZ, F., GÜNDÜZ, M., BAYKAN, Ö.K., TEZEL, G., UĞUZ, H., KODAZ, H., “Internete DayalıUzaktan Eğitim”, Akademik Bilişim 2001, Selçuk Üniversitesi- Konya, 6-8 Şubat,2002. (Bu bildiri sözlü olarak sunulmuş ve özeti web ortamında yayınlanmıştır.)

Ulusal kitap yazarlığı

YILDIZ, F., GÜNDÜZ, M., BAYKAN, Ö.K., UĞUZ, H., "Temel BilgisayarBilimleri", Atlas Kitabevi, ISBN:975-6574-08-9, 2001  Yönetilen Tezler
1. Yağmur Burak YALDIZ, " ÇOK İŞLEMCİLİ MİMARİLER İÇİN ENERJİ OPTİMİZASYONU ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Bilgisayar Mühendisliği, 2012 - , Devam Ediyor
2. Hüseyin HAKLI, " Sürekli Fonksiyonların Optimizasyonu için Doğa Esinli Algoritmaların Geliştirilmesi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Bilgisayar Mühendisliği, 2012 - , Tamamlandı
3. Gür Emre Güraksın, " YAPAY ZEKA TEKNİKLERİ KULLANARAK KEMİK YAŞI TESPİTİ ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Bilgisayar Mühendisliği, 2011 - , Tamamlandı
4. Orhan BÖLÜKBAŞ, " YAPAY ZEKA TEKNİKLERİ KULLANILARAK, PEDİATRİK BEYİN HASTALIKLARININ TEŞHİSİ ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Bilgisayar Mühendisliği, 2011 - , Devam Ediyor

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Yazilimi A.B.D.Anabilim Dali Bşk.06/08/2015 
S.Ü. Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği BölümüBölüm Başkani09/02/201610/02/2017

 Ek Bilgi

 Dersler