MİMARLIK FAKÜLTESİ
YÖS 2018 Ek Yerleştirme Başvuru Sonuçları

KAYTLIR TAMAMLANMIŞTIR YEDEK KAYIT YAPILMAYACAKTIR.15.10.2018

 

 

 

Sonuçların değerlendirilmesi 03.10.2018 tarih 2018/31-2 sayılı yönetim kurulu kararı ekidir.

YÖS 2018 Ek Yerleştirme Başvuru Sonuçları için Tıklanıyınız.

Yedek kazananlar 12 Ekim 2018 saat  17.00 den sonra ilan edilecektir.

 

10-12 Ekim 2018    

      Ek Yerleştirme Asil Adayların Kaydı

15-16 Ekim 2018

      Ek Yerleştirme Yedek Adayların Kaydı

 

Kesin Kayıtta İstenen Belgeler

Kesin kayıt yaptıracağına dair dilekçe, (kayıt esnasında öğrenci tarafından hazır dilekçe doldurulacaktır.)

a) Lise diplomasının aslı,

b) Diploma denklik belgesi (İl Milli Eğitim müdürlükleri veya Türk Dış Temsilciliklerden alınır),

c) Pasaportun noter tasdikli kopyası veya fotokopisi (pasaportun aslı fotokopisi ile birlikte getirildiği takdirde ilgili birimce onaylanır)

d) Türk Dış Temsilciliklerinden alınacak Öğrenim Vizesinin noter tasdikli kopyası veya fotokopisi (öğrenim vizesinin aslı fotokopisi ile birlikte getirildiği takdirde ilgili birimce onaylanır)

e) İkamet Tezkeresinin fotokopisi,

f) T.C. uyruklu adayların T.C. Kimlik No beyanı veya Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

g) T.C. uyruklu erkek adayların Askerlik Durum Beyanı,

h) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyruklulardan Vukuatlı Nüfus Kayıt örneği,

ı) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlardan (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil) transkript (karne),

i) Öğrenci katkı payının yatırıldığına dair banka dekontu,

j) Fotoğraf (6 adet),

k) Varsa, Yabancı Dil Yeterlik Belgesi,

l) Varsa, Türkçe Yeterlik Belgesi,