MİMARLIK FAKÜLTESİ
SÜYÖS 2017 Ek Yerleştirme Başvuru Sonuçları

Sonuçların değerlendirilmesi 13.09.2017 tarih 2017/28-1 sayılı yönetim kurulu kararı ekidir.

SÜYÖS 2017 Ek Yerleştirme Başvuru Sonuçları için Tıklanıyınız.

Yedek kazananlar 18 Eylül 2017 saat  17.00 den sonra ilan edilecektir.

 

14-18 Eylül 2017    

      Ek Yerleştirme Asil Adayların Kaydı

21-22 Eylül 2017

      Ek Yerleştirme Yedek Adayların Kaydı

 

Kesin Kayıtta İstenen Belgeler

Kesin kayıt yaptıracağına dair dilekçe, (kayıt esnasında öğrenci tarafından hazır dilekçe doldurulacaktır.)

a) Lise diplomasının aslı,

b) Diploma denklik belgesi (İl Milli Eğitim müdürlükleri veya Türk Dış Temsilciliklerden alınır),

c) Pasaportun noter tasdikli kopyası veya fotokopisi (pasaportun aslı fotokopisi ile birlikte getirildiği takdirde ilgili birimce onaylanır)

d) Türk Dış Temsilciliklerinden alınacak Öğrenim Vizesinin noter tasdikli kopyası veya fotokopisi (öğrenim vizesinin aslı fotokopisi ile birlikte getirildiği takdirde ilgili birimce onaylanır)

e) İkamet Tezkeresinin fotokopisi,

f) T.C. uyruklu adayların T.C. Kimlik No beyanı veya Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

g) T.C. uyruklu erkek adayların Askerlik Durum Beyanı,

h) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyruklulardan Vukuatlı Nüfus Kayıt örneği,

ı) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlardan (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil) transkript (karne),

i) Öğrenci katkı payının yatırıldığına dair banka dekontu,

j) Fotoğraf (6 adet),

k) Varsa, Yabancı Dil Yeterlik Belgesi,

l) Varsa, Türkçe Yeterlik Belgesi,