MİMARLIK FAKÜLTESİ
HAKKINDA: 7 Ekim 2012 Tarihli ve 28434 Sayılı Resmî Gazete: "BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı:2012/3762 Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde bulunan Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin adının Mühendislik Fakültesi olarak değiştirilmesi ve adı geçen Rektörlüğe bağlı olarak Mimarlık Fakültesi kurulması Millî Eğitim Bakanlığının 7/9/2012 tarihli ve 2...
MISYON: Mimarlık ve kent planlama alanında insanlığın ihtiyaç duyduğu bilgiyi üretmek, hızla değişen dünyada, değişimin önünde düşünüp, toplumu ve onun ihtiyaç duyduğu geleceğin mekânlarını üreten, ulusal ve yerel değerlerini evrensele taşıyabilecek, tarih, kültür ve çevre bilincine sahip, toplumsal çıkarları önceleyen, çağdaş ve girişimci meslek adamları yetiştirmek bu meslek adamlarını ye...
VIZYON: Mimarlık ve kent planlama alanında, yerel değerlerimizi evrensel düzeye taşıyacak ve dün - bugün - yarın çizgisinde sürdürebilir mimari ve kentlere ulaşarak uğraş alanımızı insanı ve insanlığı yücelten bir araç, bilim ve uygulama alanı olarak toplumun hizmetine sunmak bu amaçla yerel, ulusal ve uluslararası seviyede eğitim, öğretim, araştırma, yayın ve uygul... devamı için tıklayınız...