MİMARLIK FAKÜLTESİ
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
Dersin Adı  
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Özer KARAKAYACI
Koordinator E-mail karakayaci selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bu ders kentsel ve bölgesel kalkınma paradigmalarındaki değişimle birlikte ortaya çıkan kentsel mekana yönelik yeni kavramsal ve kuramsal yaklaşımlar irdelenerek, ekonomik coğrafya perspektifinde mekana yüklenen yeni anlamların planlama disiplini açısından önemini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu dersten faydalanacak öğrenciler, kentsel ve bölgesel kalkınma paradigmalarındaki değişimi ile birlikte mekan üzerinde yeniden şekillenen ekonomik aktivitelerin üretim-dağıtım ilişkilerinin nasıl biçimlendiği, bu aktivitelerin davranış biçimlerinin geçirdiği değişim/dönüşüm sürecinin kent/bölge ekonomisi üzerindeki etkileri ve rollerinin neler olduğu, kentsel ve bölgesel rekabet açısından ne tür üstünlükler sağlayacağı bilgilerine sahip olacaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
30 0 70 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Ekonomik coğrafya temel kavramları ve yaklaşımları Essential Readings: Coe, N., Kelly, P. ve Yeung, H. (2007). Economic Geography: A Contemporary Introduction. Oxford: Blackwell, 2007 Further Readings: Clark, G., Feldman, M. ve Gertler, M. (2003). The Oxford Handbook of Economic Geography. Oxford: Oxford University Press. MacKinnon, D. ve Cumbers, A. (2007). An Introduction to Economic Geography: Globalization, Uneven Development and Place. Harlow: Pearson/Prentice Hall.
2 Ekonomik coğrafya yazınında mekan-ekonomi yaklaşımlarına ilişkin paradigma tartışmaları Essential Readings: Tickell, A., Sheppard, E., Peck, J. ve Barnes, T. (2007). Politics and Practice in Economic Geography. London: Sage. Barnes, T.J. (2001). Retheorizing Economic Geography: from the Quantitative Revolution to the ?cultural Turn?. Annals of the Association of American Geographers, 91: 546-565 Further Readings: Bathelt, H. ve Glücker, J. (2003). Toward a Relational Economic Geography. Journal of Economic Geography, 3: 117-144.
3 Ekonomik mekanda paradigma değişimi: mekansal oluşumu yeniden değerlendirmek 1 Essential Readings: Dicken, P. (1998). Global Shift: Transforming the World Economy. London: Paul Chapman Publishing (P.C.P). Further Readings: Rafiqui, P. (2009). Evolving Economic Landscapes: Why New Institutional Economics Matters for Economic Geography. Journal of Economic Geography, 9: 329-353.
4 Ekonomik mekanda paradigma değişimi: mekansal oluşumu yeniden değerlendirmek 2 Essential Readings: Barnes, T., ve Gertler, M. (1999). The New Industrial Geography. London: Routledge. Further Readings: Dicken, P. (1998). Global Shift: Transforming the World Economy. London: Paul Chapman Publishing (P.C.P).
5 Yığılma Ekonomileri Essential Readings: Fujita, M., ve Thisse, J., (2002). Economics of Agglomeration: Cities, Industrial Location, and Regional Growth. Chambridge: Chambridge University Press. Further Readings: Seyfeddinoğlu, Ü., ve Ayoğlu, D., (2007). Türk İmalat Sanayiinde İllere Göre Yerelleşme ve Kentleşme Ekonomilerinin Belirlenmesi. Bilig, 43: 169-192.
6 Yerelleşme ve Kentleşme Ekonomileri Essential Readings: Mills, E., ve Cheshire, P. (1999). Handbook of Regional and Urban Economics. Amsterdam: North-Holland. Further Readings: Seyfeddinoğlu, Ü., ve Ayoğlu, D., (2007). Türk İmalat Sanayiinde İllere Göre Yerelleşme ve Kentleşme Ekonomilerinin Belirlenmesi. Bilig, 43: 169-192.
7 Kümelenme Essential Readings: Porter, M. (1998). Clusters and the new economics of competition. Boston, MA: Harvard Business Review. Further Readings: Eraydin, A. ve Armatli-Koroglu, B. (2005). Innovation, networking and the new industrial clusters: the acteristics of networks and local innovation capabilities in the Turkish industrial clusters. Entrepreneurship & Regional Development, 17(4), pp.237-266.
8 Ekonomik mekanda firma ve davranışı Essential Readings: Curran, J. ve Blackburn, R. (1994). Small Firms and Local Economic Networks. London: Paul Chapman Publishing (P.C.P.). Further Readings: Maskell, P. (2001). The Firm in Economic Geography. Economic Geography, 77: 329- 344.
9 Ekonomik mekanı anlamaya yönelik metodolojik yaklaşımlar Danimarka Sanayi Araştırma Birimi (DRUID) tarafından yapılan araştırma raporları ve konferans bildirileri. www.druid.dk
10 ARA SINAV Ders Notları
11 Ekonomik mekanı anlamaya yönelik metodolojik yaklaşımlar Danimarka Sanayi Araştırma Birimi (DRUID) tarafından yapılan araştırma raporları ve konferans bildirileri. www.druid.dk
12 Öğrenci sunuşu ve tartışma İlişkili kaynaklar
13 Öğrenci sunuşu ve tartışma İlişkili kaynaklar
14 Öğrenci sunuşu ve tartışma İlişkili kaynaklar
15 Ekonomik mekana yönelik genel değerlendirme ve tartışmalar Dönem boyunca yapılan tüm okumalar ve öğrenci sunumları
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   1 40
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 15 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : 1 20
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : 0 0
Ödev : 0 0
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 10
Final : 1 10
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Mekanda ekonomik aktiviteleri biçimlendiren aktörlerin neler olduğunu ve bu aktörlerin rollerini anlama becerisi 4
D.Ö.Ç. 2 İlişkisel bir bakış açısıyla ekonomik mekanı analiz etme becerisi 4
D.Ö.Ç. 3 Yer seçim teorileri yardımıyla kentsel/bölgesel ölçekte alt bölgelerin ekonomik gelişimini analiz etme becerisi 4
D.Ö.Ç. 4 Kentsel/bölgesel ölçekte potansiyel ekonomik mekanların planlama/kalkınma sürecindeki rolü ve etkilerine yönelik uygulamalı çalışmalar yapma becerisi 3
D.Ö.Ç. 5 Ekonomik ve sosyal temelli çalışmaların analizinde ekonomik coğrafya yazınının önemini kavrama ve açıklama becerisi kazanma, diğer bir değişle ekonomik coğrafya perspektifinde ekonomik ve sosyal odaklı konuları değerlendirme becerisi 2
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20