MİMARLIK FAKÜLTESİ
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
Dersin Adı  
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Neslihan SERDAROĞLU SAĞ
Koordinator E-mail neslihans selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yrd.Doç.Dr. Neslihan SERDAROĞLU SAĞ
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Dünya ve Türkiyeden kentsel dönüşüm örneklerinin incelenmesi ile öğrencilerin farklı dönüşüm türlerinin ortaklık modelleri, stratejileri, finansal mekanizmaları, aktörleri, yasal ve kurumsal organizasyonları hakkında bilgilendirilmesi kentsel dönüşümün geçmişteki ve şimdiki deneyimlerinden yola çıkarak, gelecekteki rolünün tartışılması Workshop ve grup çalışmaları vasıtası ile öğrencilerin tartışma ve sunum yeteneklerini, çok yönlü bakış perspektiflerini geliştirmelerinin sağlanması.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
30 10 60 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım,Soru-Cevap,Sunum
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Dersin tanıtımı ve giriş Özden, P.P.,(2008) Kentsel Yenileme: Yasal Yönetsel Boyut, Planlama ve Uygulama, İmge Kitapevi, Ankara, ISBN: 978-975-533-571-1. Thorns, D., 2004, Kentlerin Dönüşümü, Kent Teorisi ve Kentsel Yaşam, CSA Global Yayın Ajansı, İstanbul.
2 Kentsel Dönüşüm Planlama ve Politikaları, Dünyada ve Türkiyede Dönüşüm Süreci Campbell, S. and Fainstein, S., 1996, Introduction: The structure and debates of planning theory, in S. Campbell and S. Fainstein (eds) Readings in Planning Theory, Oxford: Blackwell. Akkar, Z. M., 2006, Kentsel dönüşüm üzerine batıdaki kavramlar, tanımlar, süreçler ve Türkiye, Planlama, 2006/2, Ankara.
3 Kentsel Dönüşümü Modelleri Edgar, B. and Taylor, J., 2000, Urban Regeneration: A Handbook, ed. By Peter Roberts, Hugh Sykes SAGE Pub., London, s 153-175. Couch, C. and Fraser, C., 2003, Introduction: the European context and theoretical framework, in Couch, C, Fraser, C and Percy, S (eds.)(2003), Urban Regeneration in Europe, Oxford: Blackwell. P. 2.
4 Kentsel Dönüşümde Kurumsallaşma Teknikleri, paydaş analizleri Couch, C. and Fraser, C., 2003, Introduction: the European context and theoretical framework, in Couch, C, Fraser, C and Percy, S (eds.)(2003), Urban Regeneration in Europe, Oxford: Blackwell. P. 2.
5 Ekonomik Dönüşüm ve Finansman (örnek projelerin aktarımı) Noon, D., Smith-Canham, J. and Eagland, M., 2000, Economic regeneration and funding, Urban Regeneration: A Handbook, Peter Roberts and Hugh Sykes (der.), London,Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications, 61-85. DETR,1997, Single Regeneration Budget Challenge Fund Round 4: Supplementary Guidance, DETR, London. HMSO.
6 Fiziksel Dönüşüm (örnek projelerin aktarımı) Karaman, A., 2003, Dönüşüm projelerinde kentsel tasarımın rolü, Uluslar Arası 14. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu, Kentsel Yenileşme ve Kentsel Tasarım, 28-29-30 Mayıs 2003, MSÜ, İstanbul. McDonald, S., Malys, N. and Maliene, V., 2009, Urban regeneration for sustainable communities:a case study, Technological and Economic Development of Economy, Baltic Journal on Sustainability, 15(1), 49-59.
7 Konut Dönüşümü (örnek projelerin aktarımı) Andersen, H. S. and Leather, P., 1998, Housing Renewal in Europe, Bristol: The Policy Press. Görgülü, Z., Dinçer, İ., Enlil, Z., Örnek, E., Kurtarır, E. and Altınok, E., 2006, Mahalle ölçeğinde kentsel dönüşüm modeli, İstanbulun Eylem Planlamasına Yönelik Mekansal Gelişme Stratejileri Araştırma ve Model Geliştirme İşi, Y.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, BİMTAŞ, İstanbul.
8 İş ve Eğitim Dönüşümü (örnek projelerin aktarımı) Hart, T., and Johnston, I., 2000, Employment, education and training, Urban Regeneration, A Handbook, ed. Roberts B. and Skyes H., Sage Publications, London, Thousand Oaks, New Delhi,129-152.
9 Sosyal-Toplumsal Dönüşüm (örnek projelerin aktarımı) Görgülü, Z., Dinçer, İ., Enlil, Z., Örnek, E., Kurtarır, E. and Altınok, E., 2006, Mahalle ölçeğinde kentsel dönüşüm modeli, İstanbulun Eylem Planlamasına Yönelik Mekansal Gelişme Stratejileri Araştırma ve Model Geliştirme İşi, Y.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, BİMTAŞ, İstanbul. Jacobs, B. and Dutton, C., 2000, Social and community ıssues, Urban Regeneration, A Handbook, ed. Roberts B. and Skyes H., Sage Publications, London, Thousand Oaks, New Delhi, 109-128.
10 Kentsel Dönüşümde Proje Yönetimi ve Finansman, Kentsel Dönüşümde Karar Alma ve Fonlama (örnek projelerin aktarımı) McCharty, J., 2004, The practice of partnership for regeneration, International Urban Regeneration, Scottish Journal of Community Work and Development, 1, 55-65 İstanbul. ODPM (2004) The Egan Review: Skills for Sustainable Communities. ODPM.
11 Ara Sınav
12 Kentsel Dönüşüm, Yönetişim ve Toplum İletişim ve Katılımın Teori ve Uygulaması, İletişim ve Katılımın Süreç ve Planı Adair, A., Berry, J., McGreal, S., Deddis, B. and Hirst, S., 1999, Evaluation of investor behaviour in urban regeneration, Urban Studies, Vol. 36, No.12, 2031-2045. Carley, M. (2000) ?Urban patnerships, governance and the regeneration of Britains Cities?, International Planning Stud. 5
13 Kentsel Dönüşümde Toplum Geliştirme: Araçlar ve ilkeler, Uygulama Örnekleri İletişim ve Katılımda Tecrübeler Forester, J. (1999) The Deliberative Practitioner: Encouraging Participatory Planning Processes. Mass, MIT Press. James, S. & Lahti, T. (2004) The Natural Step for Communities: How Cities and Towns can Change to Sustainable Practices. Gabriola Island, New Society Publishers.
14 Kentsel Dönüşümde Sosyal Sermayenin Rolü Harris, M. & Rochester, C. Ed (2000) Voluntary Organisations and Social Policy in Britain. London, Palgrave. James, S. & Lahti, T. (2004) The Natural Step for Communities: How Cities and Towns can Change to Sustainable Practices. Gabriola Island, New Society Publishers.
15 Öğrenci sunuşları, Genel Değerlendirme Gittel, R. & Vidal, A. (1998) Community Organising: Building Social Capital as a Development Strategy. London, Sage. Harris, M. & Rochester, C. Ed (2000) Voluntary Organisations and Social Policy in Britain. London, Palgrave.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - 1 30
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 30
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 8 4
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 20
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 20
Final : 1 20
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 D.Ö.Ç. 1 Kentsel dönüşüm konusunda güncel tartışmaları takip eder, tartışır. 3
D.Ö.Ç. 2 D.Ö.Ç. 2 Güncel gelişmelerin, Dünyada ve Türkiyedeki dönüşüm örnekleri üzerindeki etkilerini anlar. 3
D.Ö.Ç. 3 D.Ö.Ç. 3 Farklı kentsel dönüşüm modelleri arasında karşılaştırma yapma becerisini kazanır. 4
D.Ö.Ç. 4 D.Ö.Ç. 4 Sürdürülebilir kentsel dönüşüm ve toplum gelişimi prensipleri ile ilgili teorileri yorumlar ve analiz edebilir. 4
D.Ö.Ç. 5 D.Ö.Ç. 5 Dönüşümde katılımın yer alması ve kolaylaştırılması için kullanılan yöntemleri analiz eder ve değerlendirir. 4
D.Ö.Ç. 6 D.Ö.Ç. 6 Etkili dönüşüm ve gelişimde rolleri analiz eder. 3
D.Ö.Ç. 7 D.Ö.Ç. 7 Sürdürülebilir toplumlar ve kentsel dönüşüm gelişimi için sürdürülebilir planlamanın etkilerini değerlendirir. 3
D.Ö.Ç. 8 D.Ö.Ç. 8 Kentsel dönüşüm uygulamaları için uygun olan planlama& tasarım stratejileri seçme ve kullanma becerisini kazanır. 3
D.Ö.Ç. 9 D.Ö.Ç. 9 Kentsel dönüşüm alanlarında ortaya çıkan sorunlara yanıt üretmek amacı ile çeşitli yöntem ve modelleri kullanır. 2
D.Ö.Ç. 10 D.Ö.Ç. 10 Kentsel dönüşüm projelerini, fiziksel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik konularında mesleki etiğe uygunluğunu değerlendirebilir. 2
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20