MİMARLIK FAKÜLTESİ
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
Dersin Adı  
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Elif GÜNDÜZ
Koordinator E-mail egunduz selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yrd. Doç. Dr. Elif GÜNDÜZ
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Kırsal alanların sahip olduğu kültürel, sosyal, demografik, ekonomik, çevresel, ve mekânsal çeşitliliğin kalkınma potansiyeli çerçevesinde değerlendirilebilmesini sağlamak
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 90 0 0 0 10
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Sözlü ve görsele dayalı anlatımlar, örnek alan incelemeleri
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Kırsal Planlamanın Kavramsal Çerçevesi (Planlama ve Kırsal Alan) Gülçubuk, B., 2006.?Kırsal Kalkınma?. Türkiyede Tarım Kitabı. TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ankara, 2006. Ayanoğlu, İ. 2008. Kırsal Kalkınma ve Türkiye için Bir Kırsal Kalkınma Modeli, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
2 Kırsal Yerleşme Planlaması Ayanoğlu, İ. 2008. Kırsal Kalkınma ve Türkiye için Bir Kırsal Kalkınma Modeli, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara. Can, M. 2007. Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programlarının Türkiyenin Kırsal Kalkınması Açısından İncelenmesi: SAPARD ve IPARD Örneği. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Tokat
3 Kırsal Planlama Alanında Etkili Olan Kırsal Kalkınma Yaklaşımları Gülçubuk,B. ve Karabıyık,E., 2002.?Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Türkiyenin Kırsal Kalkınma Politikası ve Yükümlülükleri?. Türkiye 5.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 18-20 Eylül 2002, Erzurum. Kole, N. M., 2005, An Evaluation of the Integrated Sustainable Rural Development Programme Highlighting Stakeholder Mobilisation and Engagement, MD in Agricultural Economics, Extansion and Rural Development, University of Pretoria
4 Kırsal Kalkınmada Etkili Aktörlerin Kırsal Kalkınma Yaklaşımları Kole, N. M., 2005, An Evaluation of the Integrated Sustainable Rural Development Programme Highlighting Stakeholder Mobilisation and Engagement, MD in Agricultural Economics, Extansion and Rural Development, University of Pretoria.Gülçubuk, B., 2006.?Kırsal Kalkınma?. Türkiyede Tarım Kitabı. TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ankara, 2006.
5 AB Kırsal Kalkınma Yaklaşımları Can, M. 2007. Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programlarının Türkiyenin Kırsal Kalkınması Açısından İncelenmesi: SAPARD ve IPARD Örneği. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Tokat.
6 Kırsal Kalkınma ve Yoksulluk Leatherman, John C. and David W. Marcouiller. 1996. Income distri bution acteristics of rural economic sectors: implications for local development policy. Growth and Change 27(4): 434-459 Kole, N. M., 2005, An Evaluation of the Integrated Sustainable Rural Development Programme Highlighting Stakeholder Mobilisation and Engagement, MD in Agricultural Economics, Extansion and Rural Development, University of Pretoria.
7 Kırsal Kalkınmada Yerel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Ilıcalı, G., 2005. Coğrafi İşaretler, Coğrafi İşaretlerde Denetim ve Denetimde Akreditasyonun Önemi, Ankara Üniversitesi, Avrupa Toplulukları Araştırma Uygulama Merkezi (ATAUM), 36. Dönem Avrupa Birliği Temel Eğitim Programı Semineri, Ankara.
8 Türkiyede Kırsal Alanın Analizi Gülçubuk,B. ve Karabıyık,E., 2002.?Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Türkiyenin Kırsal Kalkınma Politikası ve Yükümlülükleri?. Türkiye 5.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 18-20 Eylül 2002, ErzurumAyanoğlu, İ. 2008. Kırsal Kalkınma ve Türkiye için Bir Kırsal Kalkınma Modeli, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
9 Türkiyede Planlama Pratiğinde ve Yasal Düzenlemelerde Kırsal Alanlar Gülçubuk, B., 2006.?Kırsal Kalkınma?. Türkiyede Tarım Kitabı. TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ankara, 2006. Ayanoğlu, İ. 2008. Kırsal Kalkınma ve Türkiye için Bir Kırsal Kalkınma Modeli, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
10 Kırsal Gelişmeyi Yönlendiren Kurumsal Yapı (Merkezi Yönetim Kuruluşları, Yerel Yönetim Kuruluşları) Moselej, J.M.2003. Rural Development: Principle and Practice Sage Publications. London.
11 Türkiyede Kırsal Kalkınma Politika ve Uygulamaları Gülçubuk, B., 2006.?Kırsal Kalkınma?. Türkiyede Tarım Kitabı. TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ankara, 2006. Ayanoğlu, İ. 2008. Kırsal Kalkınma ve Türkiye için Bir Kırsal Kalkınma Modeli, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
12 Ödevler ve sunumları Belirlenen yerleşmeye ilişkin araştırma ve akademik çalışmalar
13 Ödevler ve sunumları Belirlenen yerleşmeye ilişkin araştırma ve akademik çalışmalar
14 Ödevler ve sunumları Belirlenen yerleşmeye ilişkin araştırma ve akademik çalışmalar
15 Ödevler ve sunumları Belirlenen yerleşmeye ilişkin araştırma ve akademik çalışmalar
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - 1 10
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - 1 40
Sunum ve Seminer : - - 2 10
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - - -
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : 2 10
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 24
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 2 10
Final : - -
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Kırsal alanların ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarıyla daha etkin bir şekilde analiz edilmesi 4
D.Ö.Ç. 2 Kırsal kalkınma politikalarının anlaşılması 4
D.Ö.Ç. 3 Yerelde farklılaşan sosyal, kültürel ve ekonomik özellikleri, ihtiyaçları, potansiyelleri ve dinamikleri dikkate alacak planlama yaklaşımlarının benimsenmesi 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20