MİMARLIK FAKÜLTESİ
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
Dersin Adı   Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
7 3503780 2 / - 2
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Okt. Serap TAŞTEKİN
Koordinator E-mail
Öğretim Elemanı
Okt. Serap TAŞTEKİN
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin amacı öğrencilere Türkiye Cumhuriyetinin hangi koşullarda nasıl kurulduğunu anlatarak, devletin temelini oluşturan Atatürk İlkelerini benimsetmek, Atatürkün asker kişiliği kadar, büyük devlet adamı, inkılâpçı kişiliği ve önderliğini, ırkçılığı reddeden milliyetçilik anlayışını, uluslar arası barışın kurulması hususundaki çabalarını anlatmaktadır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders Anlatımı
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersini okumanın amacı ve o dönemi ilgilendiren kavramların tanımı (İnkılap, İhtilal, Islahat,Tekamül, Batılılaşma vs. gibi ) Kemal ATATÜRK, Nutuk 1919-1927, (Yayına Haz. Zeynep KORKMAZ), Atatürk Araştırma Merkezi, 1998.
2 Osmanlı İmparatorluğunun yıkılış nedenleri ve yıkılışının nedenlerinin açıklanması. Atatürkün Söylev ve Demeçleri, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 1989.
3 Osmanlı imparatorluğunda devletin yıkılmaması için yapılan yenileşme hareketleri ve izahı Refik TURAN (ve diğerleri), Atatürk ilkeleri ve İnkılâp Tarihi, Siyasal K.evi, 5. bsk, Ankara 1997.
4 Osmanlı İmparatorluğunda demokratikleşme ve cumhuriye giden yol (Senedi İttifak, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı 1.ve II Meşrutiyet hareketleri). Ergün AYBARS, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Ege Ün.B.evi, İzmir 1984.
5 Osmanlı İmparatorluğunda meydan gelen düşünce akınları ve izahı (Osmanlıcılık, Türkçülük, İslamcılık, Batıcılık) Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, C. I-II, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2000.
6 Osmanlı tarihinde azınlıkların faaliyetleri özelliklede Ermeni meselesinin ortaya çıkışının ve bu güne olan yansımaları Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, C. I, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2000.
7 Birinci Dünya savaşının çıkış nedenleri ve Osmanlı Devletinin savaşa katılışı Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, C. I-II, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2000.
8 İşgaller karşısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşa nın tepkisi Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, C. I-II, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2000.
9 Mustafa Kemal Paşa nın Samsun a çıkması düşüncesinin uygulamaya başlaması ordu ve mülki idere ile temas kurması. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, C. I, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2000.
10 Vize Sınavı Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, C. I-II, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2000.
11 Milli mücadele için atılan ilk adımlar:Amasya Genelgesi Erzurum ve Sivas Kongreleri ve bu kongrelerin milli mücadele içindeki yeri ve önemi Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, C. I-II, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2000.
12 Kuvayi Milliye ve Misakı Milli teşkilatlarının kurulmaları ve meydane gelen siyasi gelişmeler. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, C. I-II, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2000.
13 TBMM açılması ve istklal savaşı yönetimini eline alması Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, C. I-II, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2000.
14 Mondros ateşkes anlaşması hükümlerinin uygulanması ve Türkiye ye yönelik tehditler açısından değerlendirilmesi Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, C. I-II, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2000.
15 Milli mücadele de TBMM karşı meydana gelen isyanlar (1 ve II. Bozkır Zeynelabidin İsyanları, Yozgat İsyanları, Bolu ve Düzce isyanları ve diğerleri) Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, C. I-II, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2000.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 12 1
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 0 0
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 8
Final : 1 10
DERSİN AKTS KREDİSİ 2
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Türkiye Cumhuriyetinin kurucu temel ilkeleri ve Türk İnkılâbı çerçevesinde, bu düşünceyi akıl ve bilim, çağdaşlık normları içinde millî esaslara göre uyarlayarak ve uygunlaştırarak toplum, birey ve ülke seviyesinde çağdaş sorunların çözümü üzerine sınıflama, betimleme, açıklama, analiz yeteneği 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20