MİMARLIK FAKÜLTESİ
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
Dersin Adı  
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Özer KARAKAYACI
Koordinator E-mail karakayaci selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yrd.Doç.Dr.Özer KARAKAYACI
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bu ders toplumsal ve ekonomik değişim/dönüşüm sürecini coğrafya/mekanla ilişkilendirerek açıklayan ekonomik coğrafya teorileri, kavramları ve yaklaşımlarını planlama perspektifi çerçevesinde sunmayı amaçlamaktadır. Bu derste sosyal, üretim, tüketim coğrafyasını etkileyen küresel ve yerel dinamiklerin nasıl roller üstlendiklerini, bu süreçte hangi aktörlerin belirleyici yada baskın oldukları, yazında nasıl bir paradigma değişimi yaşandığı, yeni ekonomik merkezlerin ortaya çıkışında hangi coğrafik, sosyal ve kültürel üstünlüklerin belirleyici olacağı tartışılmaktadır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
20 0 80 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Ekonomik coğrafya nedir, Niçin ekonomik coğrafya önemlidir, Temel Okuma: Coe, N., Kelly, P. ve Yeung, H. (2007). Economic Geography: A Contemporary Introduction. Oxford: Blackwell, 2007 Sonraki Okuma: Clark, G., Feldman, M. ve Gertler, M. (2003). The Oxford Handbook of Economic Geography. Oxford: Oxford University Press. MacKinnon, D. ve Cumbers, A. (2007). An Introduction to Economic Geography: Globalization, Uneven Development and Place. Harlow: Pearson/Prentice Hall.
2 Ekonomi mekan üzerinde nasıl çalışır ya da sosyal ve ekonomik paradigmalarına göre ekonomik coğrafya yaklaşımları nelerdir. Temel Okuma: Coe, N., Kelly, P. ve Yeung, H. (2007). Economic Geography: A Contemporary Introduction. Oxford: Blackwell. Sonraki Okuma: Clark, G., Feldman, M. ve Gertler, M. (2003). The Oxford Handbook of Economic Geography. Oxford: Oxford University Press.
3 Ekonomik coğrafyada neo-klasik yaklaşımlar. Temel Okuma: Dicken, P. ve Lloyd, P. (1990). Location in Space: Theoretical Perspectives in Economic Geography. New York: Harper Collins. Tickell, A., Sheppard, E., Peck, J. ve Barnes, T. (2007). Politics and Practice in Economic Geography. London: Sage. Sonraki Okuma: Sheppard, E. (2001). Quantitative Geography: Representations, Practices, and Possibilities. Environment and Planning D: Society and Space, 19: 535-554.
4 Ekonomik coğrafyada yapısalcı yaklaşımlar. Temel Okuma: Barnes, T.J. (2001). Retheorizing Economic Geography: from the Quantitative Revolution to the ?Cultural Turn?. Annals of the Association of American Geographers, 91: 546-565 Sonraki Okuma: Dicken, P. ve Lloyd, P. (1990). Location in Space: Theoretical Perspectives in Economic Geography. New York: Harper Collins.
5 Ekonomik coğrafyada kurumsal yaklaşımlar. Temel Okuma: Amin, A., ve Thrift, N. (1994). Globalization, Insitutions and Regional Development in Europe. Oxford: Oxford University Press. Bryson, J., Henry, N., Keeble, D. ve Martin, R. (1999). The Economic Geography Reader. Chichester: John Wiley & Sons Ltd. Sonraki Okuma: Sheppard, E. ve Barnes, T. (2000). A Companion to Economic Geography. Oxford and Malden MA: Blackwell Publishing.
6 Yeni ekonomik coğrafya, ilişkisel ekonomik coğrafya. Temel Okuma: Bryson, J., Henry, N., Keeble, D. ve Martin, R. (1999). The Economic Geography Reader. Chichester: John Wiley & Sons Ltd. Sonraki Okuma: Bathelt, H. ve Glücker, J. (2003). Toward a Relational Economic Geography. Journal of Economic Geography, 3: 117-144. Boggs, J. ve Rantisi, N. (2003). The `Relational Turn in Economic Geography. Journal of Economic Geography, 3: 109-116.
7 Yeni ekonomik coğrafyada sosyal sermaye, güven ve ağ. Temel Okuma: Field, J. (2003). Social capital. London: Routledge. Fukuyama, F. (1995). Trust. New York: Free Press. Lin, N. (2001). Social capital. Cambridge: Cambridge University Press. Sonraki Okuma: Gunadi, A. (2011). Social networks and innovation (Handicraft Industry in Bantul, Yogyakarta). Munich Personal Repec Archive Paper No: 28032, Munich. Deroı¨an, F. (2002). Formation of social networks and diffusion of innovations. Research Policy, 31: 835-846.
8 Yeni ekonomik coğrafyada üretimin yeni mekanları ve yenilikçilik. Temel Okuma: Bryson, J., Henry, N., Keeble, D. ve Martin, R. (1999). The Economic Geography Reader. Chichester: John Wiley & Sons Ltd. 3. kısım bölüm 3.4., tum makaleler (sf 217-268). Sonraki Okuma: Scott, A. (1988). Flexible Production Systems and Regional Development. Journal of Urban and Regional Research, 11: 171-185. Scott, A. (1986). Hightech Industry and Territorial Development: The Rise of the Orange County Complex. Urban Geography, 7: 3-45.
9 Yeni ekonomik coğrafyada çok uluslu firmalar ve bilgi ağları/odakları. Temel Okuma: Dicken, P. (1998). Global Shift: Transforming the World Economy. London: Paul Chapman Publishing (P.C.P), 2. Kısım 6.,7., 8. bölümü (sf. 177-280) Sonraki Okuma: Dicken, P. ve Malmberg, A. (2001). Firms in Territories: A Relational Perspective. Economic Geography, 77: 345-363.
10 ARA SINAV Ders Notları
11 Ekonomik coğrafyada mekan, yer, ölçek. Temel Okuma: Coe, N., Kelly, P. ve Yeung, H. (2007). Economic Geography: A Contemporary Introduction. Oxford: Blackwell. Sonraki Okuma: Dicken, P. ve Lloyd, P. (1990). Location in Space: Theoretical Perspectives in Economic Geography. New York: Harper Collins Publishers. Hudson, R. (2005) Economic Geographies: Circuits, Flows and Spaces. London: Sage.
12 Ekonomik coğrafya ve politik söylemler: Neo-liberal yaklaşımlar. Temel Okuma: Sokol, M. (2011). Economic Geographies of Globalisation: A Short Introduction. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. 4. Bölüm (sf 61-79) Sonraki Okuma: Martin, R. and Sunley, P. (2001). Rethinking the "Economic" in Economic Geography: Broadening Our Vision or Losing Our Focus?. Antipode, 33: 148-161.
13 Ekonomik coğrafya ve politik söylemler: Marksist yaklaşımlar Temel Okuma: Sokol, M. (2011). Economic Geographies of Globalisation: A Short Introduction. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. 5. Bölüm (sf 80-92) Sonraki Okuma: Lovering, J. (1998). Theory Led by Policy: the Inadequacies of the `New Regionalism in Economic Geography (Illustrated from the case of Wales). International Journal of Urban and Regional Research, 23: 379-395.
14 Ekonomik coğrafya ve politik söylemler: Üçüncü yol yaklaşımı Temel Okuma: Sokol, M. (2011). Economic Geographies of Globalisation: A Short Introduction. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. 6. 7. ve 8. Bölümler (sf 93-159) Sonraki Okuma: Keating, M. ve Loughlin, J. (1997). The Political Economy of Regionalism. London: Frank Cass.
15 Ekonomik coğrafya perspektifinde geleceğe yönelik politik ve fikir tartışması. Dönem boyunca yapılan tüm okumalar.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   1 40
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 10 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 10
Final : 1 12
DERSİN AKTS KREDİSİ 2
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 İlişkisel ve kurumsal bağlamda planlama-ekonomik coğrafya ilişkisini eleştirel olarak değerlendirme ve tartışma becerisi kazanma 3
D.Ö.Ç. 2 Coğrafik üstünlükler ile ekonomi arasındaki ilişkiyi kurma ve tartışabilme becerisi kazanma 3
D.Ö.Ç. 3 Ekonomik ve sosyal temelli çalışmaların analizinde ekonomik coğrafya yazınının önemini kavrama ve açıklama becerisi kazanma, diğer bir değişle ekonomik coğrafya perspektifinde ekonomik ve sosyal odaklı konuları değerlendirme becerisi 3
D.Ö.Ç. 4 Üst ölçekli planlama sorunsalına yönelik ekonomik coğrafya yaklaşımları perspektifinde politika ve strateji belirleme becerisi kazanma 4
D.Ö.Ç. 5 Toplumsal ve ekonomik gelişmeleri analiz ederek bölgesel kalkınma problemlerinin üstesinden gelecek dinamik ve rekabetçi politikaları belirleme becerisi kazanma 4
D.Ö.Ç. 6 Ekonomik coğrafya yazınında yer alan teorik yaklaşımları ve kavramları anlama ve tartışma becerisi kazanma 4
D.Ö.Ç. 7 Coğrafyaya ekonomik ve sosyal boyutta değerlendirme ve coğrafyanın oluşum sürecinde ekonomik ve sosyal olayların rolünü anlayabilme becerisi kazanma 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20