MİMARLIK FAKÜLTESİ
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
Dersin Adı   Kent İşletmeciliği(Seçmeli)
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
7 3503763 2 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Neslihan Serdaroğlu Sağ
Koordinator E-mail neslihans selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yrd.Doç.Dr. Neslihan Serdaroğlu Sağ
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı önetim ve Kamu yönetimi kavramları ile ilişkilendirerek Kent İşletmesi Kavramının, bileşenlerinin ve etkileşim içinde olduğu alanların irdelenmesi. Kentin bir işletme olarak ele alınmasıyla ortaya çıkan sorun ya da potansiyellerin ortaya konulması, çözüm yollarının aktarılması. Yaşanabilir kent olgusuyla birlikte kentin işletiminin nasıl ele alınması gerektiğinin değerlendirilmesi.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
30 10 60 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım,Soru-Cevap,Sunum
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Dersin amaç ve içeriğinin tanıtımı Economist Intelligence Unit, (2010), `Liveable cities, Challenges and opportunities for policymakers, London.
2 Yönetim Nedir? / Örgüt, Organizasyon, Sistem ve Yönetim Bileşenleri. Kent Yönetimi ? Planlama Yönetimi İlişkileri. QANU(Quality Assurance Netherlands Universities), (2011), `Urban Management and Development, Insttitute for housing and Urban Development Studies, Erasmus University Rotterdam. TORTOP,N, İŞBİR, E,AYKAÇ,B (2007) Yönetim Bilimi, Nobel Yayınları, İstanbul.
3 yerel yönetişim, İşletme olarak kent ve kentsel fonksiyonların gerektirdikleri QANU(Quality Assurance Netherlands Universities), (2011), `Urban Management and Development, Insttitute for housing and Urban Development Studies, Erasmus University Rotterdam.TORTOP,N, İŞBİR,E,AYKAÇ,B (2007) Yönetim Bilimi, Nobel Yayınları, İstanbul.
4 Planlama ve Kent Yönetim Süreçleri BLACKMAN,T(1995), Urban Policy in Practice,NY.NEWMAN,P, THORNLERY,A. (1988) Planning World Cities, UK. TORTOP,N, İŞBİR,E,AYKAÇ,B (2007) Yönetim Bilimi, Nobel Yayınları, İstanbul.
5 Kent İşletmesi Kavramı-Planlama Yönetimi ve Kent İşletmesi ? Plancı Faktörü ? Kimliği QANU(Quality Assurance Netherlands Universities), (2011), `Urban Management and Development, Insttitute for housing and Urban Development Studies, Erasmus University Rotterdam. ERKUL,H.(2010) Türkiyede Yerel Yönetimler, Detay Yayınları, Ankara.
6 Uluslar Arası Uygulama ve İşleyiş Örneklerinin Sunumu / Tartışma HEINELT,H.,KUBLER,D.(2005) Metropolitan Governance, Routledge,NY. NEWMAN,P, THORNLERY,A. (1988) Planning World Cities, UK SCHULER,RS. (1981) Personal and Human Resources Management, West Publishing Company, St. Paul
7 Yaşanabilir-sağlıklı kent planlaması ilkeleri, Avrupa şehirleri deneyimleri Economist Intelligence Unit, (2010), `Liveable cities, Challenges and opportunities for policymakers, London. ICLEI, UNEP, (2007), `Liveable Cities, The Benefits of Urban Environmental Planning, Cities, Alliance Study on Good Practices and Useful Tools, Washington, DC. QANU(Quality Assurance Netherlands Universities), (2011), `Urban Management and Development, Insttitute for housing and Urban Development Studies, Erasmus University Rotterdam.
8 Kent işletmesini yönlendiren yasal düzenlemeler-Proje Yönetim Süreçleri DİNÇER,Ö (2010) Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, İstanbul EREN,E, (2009) Yönetim ve Organizasyon, Beta, İstanbul.TORTOP,N, İŞBİR,E,AYKAÇ,B (2007) Yönetim Bilimi, Nobel Yayınları, İstanbul.PARLAK,B.,(2010) Yerel Yönetimler Yerel Siyaset ve Kentsel Politikalar, Dora Yayınları,Bursa
9 Stratejik Yönetim / Stratejik Planlama ve Diğer Stratejik Yönetim Konuları: Kriz Yönetimi, Risk Yönetimi DİNÇER,Ö (2010) Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, İstanbul EREN,E, (2009) Yönetim ve Organizasyon, Beta, İstanbul.SALET,W.,THORNLEY,A.,KREUKELS,A. (2003), Metropolitan Governance and Spatial Planning, Spon Press,NY.
10 Konaklama işletmeciliği, alışveriş merkezleri işletmeciliği ve öğrenci sunumu Ders yürütücüsü kişisel arşivi. Ders notları
11 Ara sınav
12 kent atölyeleri, mobese işletmeciliği, tatil siteleri işletmeciliği ve öğrenci sunumu Ders yürütücüsü kişisel arşivi. Ders notları
13 atıkların toplanması ve depolama işletmeciliği, dokümantasyon ve arşiv işletmeciliği, ulaştırma işletmeciliği ve öğrenci sunumu Ders yürütücüsü kişisel arşivi. Ders notları
14 park ve spor alanları işletmeciliği, enerji sistemleri işletmeciliği v.b. örnek işletme modelleri ve öğrenci sunumu Ders yürütücüsü kişisel arşivi. Ders notları
15 Öğrenci sunumları ve genel değerlendirme Çalışmalara yönelik kritikler. Ders yürütücüsü kişisel arşivi.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - 1 30
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 30
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 8 4
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 20
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 20
Final : 1 20
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 DÖÇ. 1- Kent ve yerel yönetim alanındaki gelişmeleri öğrenir. 3
D.Ö.Ç. 2 DÖÇ. 2- kent planlarının uygulanabilirliği adına plancının taşıması gerektiği bakış açısını kazanır. 4
D.Ö.Ç. 3 DÖÇ. 3-planlama ve proje yönetim süreçlerinin organizasyon ve koordinasyonunu konusunda bilgilenir. 4
D.Ö.Ç. 4 DÖÇ. 4- Yaşanabilir kent ölçütlerinin var olan işletme yapısında bulunup bulunmadığını muhakeme etme becerisi kazanır. 3
D.Ö.Ç. 5 DÖÇ. 5- İşletmesi düşünülmeden alınan plan kararlarının yerel yönetim çalışmalarına etkilerini değerlendirebilme vizyonunu kazanır. 2
D.Ö.Ç. 6 DÖÇ. 6- Günümüz yönetim ve özellikle kamu yönetimi vizyonu çerçevesinde yerel yönetimlerin içinde bulundukları yapı ve ilişkiler hakkında planlama disiplininin sorunlarına yaklaşma becerisini edinir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20