MİMARLIK FAKÜLTESİ
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
Dersin Adı  
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç.Dr.Mehmet Çağlar MEŞHUR
Koordinator E-mail mcmeshur yahoo.com
Öğretim Elemanı
Doç.Dr.Mehmet Çağlar MEŞHUR
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Kentlerin üretilmesi sürecinde, uygulanan plan ve projeler üzerinde yaşanan çatışmalarının/uyuşmazlıkların tartışılması ve bu tartışmaların örnek uygulamalar ışığında somutlaştırılmasıdır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 30 50 0 20 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Sözlü anlatım, plan ve proje uygulamalarına ilişkin örneklerin sunumu
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Planlamaya yön veren aktörler: Kent Plancıları-Siyasetçiler-Taşınmaz/Arsa Sahipleri-İnşaat Sektörü-Yatırımcılar, Planlamaya yön veren aktörlerin kentin üretilmesine ilişkin bakış açıları ve yaşanan gerilimler Planlama Dergisi (1997), "Kentsel Tasarım Sayısı", TMMOB Şehir Plancıları Odası, 1997 / 2, Ankara.
2 Katılım, müzakere, rol paylaşımı kavramları. Zorunlu bir katılım oluşturma süreci olarak idari yargıya başvurma. İdari yargının işleyiş biçimi (başvuru süreçleri, yürütmeyi durdurma, iptal, red, vb karar örnekleri) Ders notları.
3 Dava açma ehliyeti, doğrudan-dolaylı etkilenme, 3.şahısların dava açabilmesi durumu. Tamer GÖK (1983), İmar Kararları ve Yargı Denetimi, ODTÜ, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Ankara.
4 İdari yargıya başvurmada süreler, imar planları, kamulaştırma, arazi ve arsa düzenlemesi, bilgilenme tarihi, başvuru tarihi. Halil KALABALIK (2003) İmar Hukuku Dersleri (Planlama, Yapı, Arsa, Koruma), Seçkin Yayınları, Ankara.
5 İdari yargı kararı ile iptal edilen plan ve uygulamalar. İptal edilen işlemler sonrasında yerel yönetimlerin izlemesi gereken yollar. Ders notları, ders yürütücüsü kişisel arşivi.
6 Kentin üretilmesi sürecinde yaşanan temel uyuşmazlık konularına ilişkin genel açıklamalar Ders notları, ders yürütücüsü kişisel arşivi.
7 İmar planı değişiklikleri üzerinde yaşanan uyuşmazlıklar Melih ERSOY ve Çağatay KESKİNOK (Derleyenler) (2000), Mekan Planlama ve Yargı Denetimi, Yargı Yayınevi, Ankara.
8 Kent bütününü ilgilendiren projeler, meydan düzenlemeleri, kamu arazilerin satışı, kente mal olmuş alanlara yönelik müdahaleler üzerinde yaşanan uyuşmazlıklar Ders yürütücüsü kişisel arşivi.
9 Verimli tarım arazilerinde mülkiyetin bölünmesi/parçalanması sorunu ve bu alanların yapılaşmaya açılmasına yönelik planlar Ders yürütücüsü kişisel arşivi.
10 Kaldırılan ya da konumu değiştirilen sosyal ve teknik altyapı alanları, aynı bölge içerisinde tanımı, eşitlik ve yeterlilik tartışmaları. Belma BABACAN TEKİNBAŞ (2008), Yargı Kararlarında Planlama, TMMOB, Şehir Plancıları Odası, Ankara.
11 Arasınav değerlendirmesi
12 Planlarla öngörülmesine karşın oluşturulmayan teknik-sosyal altyapı alanları, mağduriyetler, çözüm yolları, Kamu Ortaklık Payı (KOP) kavramına ilişkin tartışmalar. Belma BABACAN TEKİNBAŞ (2008), Yargı Kararlarında Planlama, TMMOB, Şehir Plancıları Odası, Ankara.
13 Arazi ve arsa düzenlemeleri (18.madde uygulamaları) Ders yürütücüsü kişisel arşivi.
14 İmar planları ile oluşan değer artışının paylaşımında yaşanan hakçalık sorunları İlhan Tekeli (1992), Kentsel Topraklarda Mülkiyet Kurumunun Varlığının Toplumsal Sonuçları ve Yeniden Düzenleme Olanakları Üzerine, TMMOB, Şehir Plancıları Odası, Planlama Dergisi, 1992/1-4.
15 Birden fazla planlama otoritesinin bulunduğu alanlarda yaşanan planlama ve uygulama sorunları Ders yürütücüsü kişisel arşivi.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - 1 10
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - 1 30
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 20
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 6 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 30
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 20
Final : 1 24
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Kent planlamanın, farklı aktörlerin yön verdiği bir süreç olduğunu bilir. 4
D.Ö.Ç. 2 Kentin planlanması ve planların uygulanması sürecinde ortaya çıkacak çıkar çatışmalarının müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğinin farkındadır. 4
D.Ö.Ç. 3 Edindiği deneyimler ışığında, kentte yapılmış uygulamaları analiz eder. 4
D.Ö.Ç. 4 İdari yargı sürecinin aşamalarını bilir, bunları (gerektiğinde) meslek yaşamında kullanır. 3
D.Ö.Ç. 5 Planlarının üretilmesinin ve uygulanmasının, meşru/ahlaki temeller üzerine kurgulanması durumunda halk tarafından sahiplenileceğinin farkındadır. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20