FACULTY OF ARCHITECTURE
CITY AND REGIONAL PLANNING
CITY AND REGIONAL PLANNING
Course Name   URBAN INFRASTRUCTURE PLANNING (ELECTIVE)
Semester Course Code Theoretical / Practice time ECTS
6 3503679 2 / 0 4
Course Degree Bachelor's degree
Course Language Turkish
Format of Delivery: Face to Face
Course Coordinator Prof. Dr. Ahmet ALKAN
Coordinator e-mail alkan selcuk.edu.tr
Instructors
Asistant Instructors
Course Objectives This course aims to examine factors that prepared the infrastructure problems with urban infrastructure by addressing, economic infrastructure, social infrastructure and technical infrastructure concepts. Also, the course aims to evaluate urban technical infrastructure planning-implementation process in a critical approach with evaluating the approaches of urbanization and infrastructure problems in the countries of the world.
Basic Sciences Engineering Scinces Social Sciences Educational Sciences Artistic sciences Medical Science Agricultural sciences
0 50 50 0 0 0 0
Course Learning Methods and Techniquies
Week Course Content Resource
1 Introduction, scope and general deion Atalık G. ve diğ. (1985). Şehircilik, İTÜ Yayını, İstanbul.
2 Conceptual framework and definitions, economic, social and technique infrastructure Rainer, G. (1990). Understanding Infrastructure, John Wiley&Sons, Inc.
3 Evaluation of infrastructure problem in historical background Tekeli, İ. (1991). Şehirlerimizdeki Altyapı Sorunları, Tekeli, i. Kent Planlaması Konuşmaları, s: 154?165, TMMOB Mimarlar Odası Yayını, Ankara.
4 The factors leading to infrastructure problems Erdin, H. E.(2001). Şehir Planlamada Su ve Kanalizasyon Sistemleri Proje Eşiklerinin Değerlendirilmesi (İzmir Büyükşehir Bütününde Bir Deneme). DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
5 The future of and importance technical infrastructure Tekeli, İ. (2009). Kentsel Arsa Altyapı ve Kentsel Hizmetler, Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
6 The components and classification of urban infrastructure Alkan. A. (1983). Kentsel Teknik Altyapı Planlaması, Konya. Aktan, C.C., Dileyici, D. ve Vural, İ.Y. (2005). Altyapı Ekonomisi Altyapı Hizmetlerinde Serbestleşme ve Özelleştirme, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
7 The approaches towards to urbanization and infrastructure problems in the countries of the world Neuman, M. ve Smith, S., (2010). City Planning and Infrastructure: Once and Future Partners, Journal of Planning History, 9:21.
8 The methods used in the planning of urban infrastructure Şahin, S.Z. (2012). Kent Planlama Süreci ile Kentsel Altyapı Yatırımlarının İlişkisi: Ankara Örneği, TMH - 473 ? 2012/3. http://www.imo.org.tr/resimler/dosya_ekler/7a52f2b6bb5d895_ek.pdf?dergi=269
9 Development Plan and urban infrastructure Kentsel Teknik Altyapı Sorunlarının Belirlenmesine İli?kin Bir Yakla?ım Örnek Alan: Tire Belediyesi (İzmir), Planlama Dergisi, 2010?1. Hesaptar, A. ve G. (1997). İmar Planı Kentsel Altyapı İlişkileri, Planlama Pratiğinde Planlama-Uygulama Sorunları Semineri, 13?15 Ekim 1997.
10 Urban technique infrastructure and transportation Kentleşme Şurası (2009). Kentsel teknik Altyapı ve Ulaşım Komisyonu Raporu, Ankara. http://www.kentges.gov.tr/_dosyalar/sura_raporlari/kitap2.pdf
11 Midterm Examination
12 Social and physical infrastructure in Turkish cities Altaban, Ö. ve Okyay, V. (1976). Büyük şehirlerimizde Sosyal ve Fiziksel Altyapının Bugünkü Durumu, Mimarlık, S.1, s.38?41.
13 Urban technique infrastructure planning in Konya Alkan. A. (1983). Kentsel Teknik Altyapı Planlaması, Konya.
14 Solutions for infrastructure problems in Konya and discussion Alkan. A. (1983). Kentsel Teknik Altyapı Planlaması, Konya.
15 General evaluation and discussion
Assesment Criteria   Mid-term exam Final exam
  Quantity Percentage Quantity Percentage  
Term Studies : - - - -
Attendance / Participation : - - - -
Practical Exam : - - - -
Special Course Exam : - - - -
Quiz : - - - -
Homework : - - - -
Presentations and Seminars : - - - -
Projects : - - - -
Workshop / Laboratory Applications : - - - -
Case studies : - - - -
Field Studies : - - - -
Clinical Studies : - - - -
Other Studies : - - - -
Mid-term exam   1 40 - -
Final exam   - - 1 60
ECTS WORK LOAD TABLE   Number Duration
Course Duration : 2 14
Classroom Work Time : 14 3
Presentations and Seminars : - -
Course Internship : - -
Workshop / Laboratory Applications : - -
Field Studies : - -
Case studies : - -
Projects : - -
Homework : - -
Quiz : - -
Mid-term exam : 1 25
Final Exam : 1 25
ECTS 4
No COURSE LEARNING OUTCOMES CONTRIBUTION
D.Ö.Ç. 1 Explains the concept of social and economic infrastructure and its components 4
D.Ö.Ç. 2 Knows the economic importance of technical infrastructure 4
D.Ö.Ç. 3 Learns the basic concepts related to urban infrastructure planning 4
D.Ö.Ç. 4 Acquires the ability to evaluate the theoretical information related to technical infrastructure, social infrastructure and cultural infrastructure 4
D.Ö.Ç. 5 Classifies urban infrastructure 4
D.Ö.Ç. 6 Knows the standards and the costs of the urban infrastructure 4
D.Ö.Ç. 7 Explains the approaches to infrastructure problems in the countries of the world 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
COURSE LEARNING OUTCOMES AND PROGRAM OUTCOMES AND RELATIONSHIPS MATRIX

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20