MİMARLIK FAKÜLTESİ
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
Dersin Adı   PLANLAMADA NİTELİKSEL VE NİCELİKSEL YÖNTEMLER (SEÇMELİ)
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
6 3503678 2 / - 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Fatih EREN
Koordinator E-mail feren3000 gmail.com
Öğretim Elemanı
Yrd.Doç.Dr. Fatih EREN
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Öğrencileri sosyal araştırmalar ile tanıştırmak genelde sosyal araştırmaların özelde ise planlama araştırmalarının doğasını, rolünü ve amacını anlatmak Farklı araştırma yaklaşımlarını göstermek, aralarındaki farkları anlatmak Öğrencileri niteliksel araştırma yöntemleri ile tanıştırmak Öğrencilere veri analizi ve yorumlama yapmayı öğretmek Öğrencilere araştırma sorusu geliştirmeyi ve geliştirilen araştırma sorularını cevaplamada kullanılabilecek uygun teoriyi, araştırma stratejisini ve yöntemini seçmeyi öğretmek Geçerli kabul edilebilecek bir araştırmanın nasıl tasarlanacağını göstermek Öğrencileri planlamada kullanılan niceliksel araştırma yöntemleri ile tanıştırmak Öğrencilere sayısal veri analizi ve yorumlaması yapmayı öğretmek Plancıların çalışma hayatında kullanabilecekleri basit sayısal yöntemleri göstermek Plancıların çalışma hayatında karşılaşabilecekleri sayısal hesaplamalar ve veriler hakkında bilgi vermektir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
50 0 50 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Giriş: Portre Oluşturma Ders Notları
2 Araştırma Nedir? Araştırmanın Rolü. Denzin, N.K. (1989) The Research Act: A theoretical introduction to sociological methods (3rd ed) New Jersey: Prentice Hall.
3 Araştırma Tasarımı Yates, S. (2004) Doing social science research, London: SAGE/Open University.
4 Niteliksel Araştırmalar Denzin, N.K. and Lincoln, Y.S. (eds) (1994) Handbook of Qualitative Research, Thousand Oaks: SAGE.
5 Gözlem, Röportaj, Görsel Malzeme Analizi May T. (2001) Social research: issues, methods and process (3rd edition). Buckingham: Open University Press.
6 Sınıf İçi Uygulama Ders Notları
7 Alan Çalışması, Döküman Analizi Sapsford R. & Jupp V. (eds) (1996) Data collection and analysis. London: Sage.
8 Seminer: Internette Veri Kaynakları ve Veri Toplama Yöntemleri Ders Notları
9 Niceliksel Araştırmalar Kaplan, D (ed) (2004) The SAGE handbook of quantitative methodology for the social sciences, Thousand Oaks: SAGE.
10 Pozitivist Paradigma ve Bilimsel Araştırma Süreci Altunışık, R. Ve Ark. (2010) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Sakarya Yayıncılık, SAKARYA
11 ARA SINAV Ders Notları
12 Bilimsel Araştırma Tasarımı, Hipotez Geliştirme Lindsay, J. (1997) Techniques in Human Geography, Routledge, LONDON
13 Yer Seçimi Katsayısı, Temel Çarpan, Bağımlılık Oranı Çubukçu, K.M. (2008) Planlamada Klasik Sayısal Yöntemler, ODTÜ Yayıncılık, ANKARA
14 Fayda-Maliyet Analizi Sayer, A. (1992) Method in Social Science, Routledge, LONDON
15 Oyun Teorisi, Karar Ağacı Metodu StatSoft, Inc. (2001) Electronic Statistics Textbook. Tulsa, OK: StatSoft. WEB: http://www.statsoft.com/Textbook
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : 1 22 - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - 1 60
Sunum ve Seminer : 1 18 - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   - - - -
Final   - - - -
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : 2 30
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 30
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : - -
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Bir dizi niteliksel ve niceliksel araştırma yöntemini kullanabilir hale gelme 3
D.Ö.Ç. 2 Bir araştırmacının/bilim adamının kimliğinin, bir araştırma konusunun hususi özelliklerinin ve araştırmanın yapılacağı alanda yaşayan insanların sosyo-kültürel özelliklerinin araştırma sürecini nasıl şekillendirebileceğini kavrama 3
D.Ö.Ç. 3 Sosyal ve sayısal araştırmalarda açıklama, genelleme ve geçerlilik kavramlarının ne anlama geldiğini anlama 4
D.Ö.Ç. 4 Bir araştırma tasarımı yapabilme ve bu yolla orijinal bilgi üretebilme becerisi kazanma 4
D.Ö.Ç. 5 Planlamayla ilgili veya sosyal bir problem ile ilgili bir araştırma sorusu formüle etme, hipotez geliştirme, bir araştırma önerisi geliştirme ve araştırma sorusunu cevaplayabilecek veya araştırma hipotezini test edecek pratik ve geçerli araştırma stratejisini belirleme becerisi kazanma 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20