MİMARLIK FAKÜLTESİ
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
Dersin Adı  
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Kadriye TOPÇU
Koordinator E-mail denizk selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Kent kimliği ve kent imgesi kavramlarının teorik ve pratikte Dünya ve Türk kentleri örneklerinde kapsamlı bir şekilde irdelenmesi, Kişinin, çevresini algılama ve değerlendirmesi sonucunda oluşacak, kentsel tasarım ve planlama çalışmalarına girdi oluşturacak bilişsel ve kimlik haritalarının üretilmesi ve üretilen bu haritaların planlama sürecinde değerlendirilmesinin öğretilmesi
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 45 10 45 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Algılama, Biliş, İmge ve Kimlik kavramlarının anlatımı Deniz, K., 2004. "Konyada Üç Farklı Kentsel Mekanda Kent Kimliği Araştırması", S.Ü. Fen Bilimleri Ens., Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya.
2 Kent İmgesi ve kent kimliği kavramlarının Türk ve Dünya kentlerinden örneklerle anlatımı Luque-Martinez, T., Del Barrio Garcia, S., Ibanez-Zapata, J.A. & Rodriguez Molina, M.A. (2007). Modeling a citys image: The case of Granada, Cities, 24(5), 335?352, Elsevier.Lynch K. (1960). The image of the city, The M.I.T Press, Cambridge.Nasar, J. (1990). The evaluative image of the city, Journal of the American Planning Association(JAPA), 56:1, 41-53.
3 Anlam, aidiyet, yer ruhu gibi soyut kavramların kent imge ve kimliğindeki yeri ve önemi Schulz, N. (1984). Genius loci, towards a phenomenology of architecture, Rizzoli, New York.
4 Kent mekânının okunabilirliği, imgelenebilirliği, algılanabilirliği kavramları Gouveia, A.P.S., Farias, P.L. & Gatto, P.S. (2009). Letters and cities: reading the urban environment with the help of perception theories, Visual Communication, 8 (3), 339-348., Sage pub.Zmudzinska-Nowak, M. (2003). Searching for legible city form: Kevin Lynchs theory in contemporary perspective, Journal of Urban Technology, 10 (3), 19-39, Carfax pub.
5 Algılamayı etkileyen, yönlendiren çeşitli kavramlar, mekân tasarımındaki pozitif etkileri Rapoport, A. (1977). Human aspects of urban form-towards a man-environment approach to urban form and design, Pergamon Press.
6 Kentsel mekanın algılanması, imgelenmesi ve davranış kalıpları etkileşimi Topcu, K.D., Topçu, M., 2012. Visual presentation of mental images in urban design education: cognitive maps, Procedia, Social and Behavioral Sciences, Elsevier.
7 Bilişsel Haritalar, Bilişsel Haritalama teknikleri ve planlamaya katkısı, objektif-sübjektif değerlendirmeler, ödev konularının belirlenmesi Kitchin, R.M. (1994). Cognitive maps: what they are and why we study them, Journal of EnvironmentalPsychology, 14, 10-19.Downs, R. M., & Stea, D. (1977), Maps in minds: reflections on cognitive mapping, New York.Long, Y. & Baran, P.K.,2006. Methodology for analyzing the relationships between objective and subjective evaluations of urban environment: space syntax, cognitive maps, and urban legibility, Spatial Cognition 06, Space Syntax and Spatial Cognition Workshop Proceedings, Bremen, Germany.
8 Davranış haritalarının oluşturulması, örneklerle anlatım Golledge, R. G. (1999). Wayfinding behavior: Cognitive mapping and other spatial processes, Baltimore: Johns Hopkins University Press.Golledge, R. G., & Stimson, R. J. (1997). Spatial behavior: A geographic perspective, New York: Guilford.Saarinen, T. F. (1976). Environmental planning: perception and behavior, Boston: Houghton.
9 Bilişsel haritalama egzersizleri Yeung, H. W. C. & Savage, V. R. (1996). Urban imagery and the main street of the nation: the legibility of Ord Road in the eyes of Singaporeans, Urban Studies, 33, 473?494.
10 Davranışsal haritalama egzersizleri Golledge, R. G., & Stimson, R. J. (1997). Spatial behavior: A geographic perspective, New York: Guilford. Golledge, R. G. (1999). Wayfinding behavior: Cognitive mapping and other spatial processes, Baltimore: Johns Hopkins University Press.
11 ARASINAV
12 Ödev sunumları ve tartışma Alan çalışması
13 Ödev sunumları ve tartışma Alan çalışması
14 Ödev sunumları ve tartışma Alan çalışması
15 Ödev sunumları ve tartışma Alan çalışması
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - 1 25
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 35
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 24
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 20
Final : 1 20
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Kent kimliği, imgesi ve ilgili kavramları anlamak 4
D.Ö.Ç. 2 Bilişsel haritalama yöntemi ile kentsel kimlik ve imaj haritası oluşturabilme yetisi kazanmak 4
D.Ö.Ç. 3 Bilişsel haritaların, imaj haritalarının kentsel tasarım ve planlama süreçlerinde nasıl kullanılacağının öğrenilmesi 4
D.Ö.Ç. 4 Kent kimliğini oluşturan öğeleri anlamak 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20