MİMARLIK FAKÜLTESİ
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
Dersin Adı  
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yard. Doç. Dr. Elif GÜNDÜZ
Koordinator E-mail egunduz selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Sürdürülebilir kentlerin planlanmasında ekolojik yaklaşımların öneminin vurgulanması ve kentsel yaşamın sürdürülebilirliğinde doğaya ve çevreye saygılı ekolojik tasarımların dünyanın başarılı örneklerinin irdelenerek ortaya konması.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
20 20 55 0 0 5 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Temel tanım ve kavramlar Keleş, R., Hamamcı, C.: Çevre bilim, İmge Kitabevi, Ankara, 1993
2 Çevre Sorunsalı ve Toplumsal Sistemler Gürpınar, E.: Kent ve Çevre Sorunlarına Bir Bakış,Der Yayınları, İstanbul, 1996,- Görmez, K., Türkiyede Çevre Politikaları, Gazi Büro, Ankara, 1991
3 Kentsel Büyüme ve Kentsel Çevre Emür,S.H.,Onsekiz.,D.Kentsel Yaşam Kalitesi Bileşenleri Arasında Açık ve Yeşil Alanların ÖnemiSosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı : 22 Yıl : 2007/1 (367-396 s.)Kayseri.
4 Çevre Sorunları ve Kirlilik Kontrolü CURKOVIC S. MELYNK S.A., CALANTONE R., HANDFIELD R.,(1999), Environmentally Responsible Manfacturing: Past Research, Cureent Results, and Future Directions for Research, Working Paper, Department of Marketing and Supply Chain Management, Michigan State University, 5
5 Çevre Sorunları ve Kirlilik Kontrolü CURKOVIC S. MELYNK S.A., CALANTONE R., HANDFIELD R.,(1999), Environmentally Responsible Manfacturing: Past Research, Cureent Results, and Future Directions for Research, Working Paper, Department of Marketing and Supply Chain Management, Michigan State University, 5
6 Kentsel Gelişme ve Sürdürülebilirlik Kavramları Ekolojik Planlama Godschalk, David. "Land Use Planning Challenges: CopingWith Conflicts in Visions of Sustainable Development and Livable Communities." Journal of theAmerican Planning Association 70, no. 1 (Winter 2004): 5-13.
7 Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi Godschalk, David. "Land Use Planning Challenges: CopingWith Conflicts in Visions of Sustainable Development and Livable Communities." Journal of theAmerican Planning Association 70, no. 1 (Winter 2004): 5-13.
8 Sürdürülebilir kentsel gelişme için ilkeler Andersson, E. 2006. Urban landscapes and sustainable cities. Ecology and Society 11(1): 34. online URL: http://www.ecologyandsociety.org/vol11/iss1/art34/
9 Ekolojik planlama örnekleri Groc, Isabelle. "KeepYour FootprintOut of My Backyard." Planning (January 2007): 32- 35.
10 Ekolojik planlama örnekleri Groc, Isabelle. "KeepYour FootprintOut of My Backyard." Planning (January 2007): 32- 35.
11 Arasınav
12 Öğrenci çalışmalarının sunumu ve tartışılması İncelemeler-alan çalışması tartışmaları
13 Öğrenci çalışmalarının sunumu ve tartışılması İncelemeler-alan çalışması tartışmaları
14 Öğrenci çalışmalarının sunumu ve tartışılması İncelemeler-alan çalışması tartışmaları
15 Öğrenci çalışmalarının sunumu ve tartışılması İncelemeler-alan çalışması tartışmaları
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - 1 30
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 30
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 5 9
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 20
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 12
Final : 1 15
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Doğal çevre, yapay çevre ve insan sağlığı arasındaki ilişkiyi kurgular. 4
D.Ö.Ç. 2 Sürdürülebilir kentlerin planlanması için eylemleri değerlendirebilme ve önerme yeteneği kazanır. 4
D.Ö.Ç. 3 Planlama çalışmalarında ekolojik sistemin önemini kavrar. 4
D.Ö.Ç. 4 Ekolojik planlamanın gerekçelerini ve önemini kavrar. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20