MİMARLIK FAKÜLTESİ
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
Dersin Adı  
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Elif GÜNDÜZ
Koordinator E-mail egunduz selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Turizme konu alanlarda, sürdürülebilirlik ilkeleri kapsamında turizme yönelik planlama çalışmalarının benimsetilmesi.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Dersin tanıtımı, planlama ve turizm ilişkisi
2 Kalkınma-sürdürülebilirlik ilişkisini değerlendirme Kuntay, O., Sürdürülebilir Turizm Planlaması, Alp Kitap, Ankara, 2004 Gezici, F., 1998, Sürdürülebilir Bölgesel Kalkınma Amacında Turizm Eylemlerinin Etkisi: Türkiye Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma, Doktora Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
3 Kalkınma aracı olarak turizm sektörü ve etkileri (ekonomik, sosyo-kültürel, ekolojik ve mekansal, planlama boyutu) Gezici, F., 1998, Sürdürülebilir Bölgesel Kalkınma Amacında Turizm Eylemlerinin Etkisi: Türkiye Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma, Doktora Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.Rids, G. ve Hall, D. (2000) Tourism And Sustainable Community Development, London, New York: Routledge.
4 Sürdürülebilir turizm yaklaşımı ve gelişme koşulları ve stratejisi UNED-UK, (1999). Sustainable Tourism and Poverty Elimination, UNED-UK Reports for the United Nations Commission on Sustainable Development 7th Session, 1999, UNED-UK United Nation Association, London.Fainstein, S., L. M., Hoffman ve D. R., Judd, 2003, Making Theoretical Sense of Tourism, in L. M. Hoffman, S. S. Fainstein, ve D. R. Judd (Eds.), Cities and visitors: Regulating people, markets and city space, Oxford: Blackwell.
5 Türkiyede planlama sistemi ve turizm planlamasının tarihsel gelişimi Doğaner, S. (2001), Türkiye Turizm Coğrafyası, İstanbul, Çantay KitapeviKuntay, O., Sürdürülebilir Turizm Planlaması, Alp Kitap, Ankara, 2004
6 Dünyada turizm planlamasının tarihsel gelişimi McIntosh, R. W., Goeldner, C. R., Brent Ritchie, J.R., 1995, Tourism, Principles, Practices, Philosoplies, New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore: John Wiley & Sons, Ins. Newsome, D., 2002, Tourism Optimization Management Model, Aspects of Tourism 4: Natural Area Tourism: Ecology, Impacts and Management, Clevedon: Channel View Publications.
7 Sürdürülebilir turizm uygulama araçları (Merkezi ve yerel yönetimler, ulusal ve uluslar arası örgütler ve yaptırım grupları, yatırımcılar, turistler, bölge halkı) Fainstein, S., L. M., Hoffman ve D. R., Judd, 2003, Making Theoretical Sense of Tourism, in L. M. Hoffman, S. S. Fainstein, ve D. R. Judd (Eds.), Cities and visitors: Regulating people, markets and city space, Oxford: Blackwell. Leask, A., 2003, The Nature and Purpose of Visitor Attractions, Managing Visitor Attractions (Edited by Alan Fyall, Brian Garrod and Anna Leask), s.5-16, Butterworth-Heinemann publication, Burlington
8 Turizm planlamasının özellikleri Kuntay, O., Sürdürülebilir Turizm Planlaması, Alp Kitap, Ankara, 2004 Soykan, F. (2003b), ?Cografi Çevrenin Turizm Amaçlı Degerlendirilmesinde Turizm Potansiyelini Saptamanın Önemi?. Cografi Çevre Koruma ve Turizm Sempozyumu 16-18 Nisan 2003 Bildiriler Kitabı. S:17-24.
9 Turizm planlaması türleri (Planlanan alanın büyüklüğü bakımından, süresi bakımından, kapsamı bakımından) Kuntay, O., Sürdürülebilir Turizm Planlaması, Alp Kitap, Ankara, 2004 Newsome, D., 2002, Tourism Optimization Management Model, Aspects of Tourism 4: Natural Area Tourism: Ecology, Impacts and Management, Clevedon: Channel View Publications.
10 Sürdürülebilir turizm politikaları (ekolojik, kültürel, sosyal, ekonomik, kurumsal politikalar, estetik iyileştirme politikaları) McIntosh, R. W., Goeldner, C. R., Brent Ritchie, J.R., 1995, Tourism, Principles, Practices, Philosoplies, New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore: John Wiley & Sons, Ins.Fainstein, S., L. M., Hoffman ve D. R., Judd, 2003, Making Theoretical Sense of Tourism, in L. M. Hoffman, S. S. Fainstein, ve D. R. Judd (Eds.), Cities and visitors: Regulating people, markets and city space, Oxford: Blackwell.
11 Turizmi geliştirme ve çeşitlendirme etkinlikleri (altyapı, çeşitlendirme, tanıtım) Wainwright, J., Mulligan, M. (2004). Environmental Modelling: finding simplicity in complexity, John Wiley and Sons Ltd., England.Newsome, D., 2002, Tourism Optimization Management Model, Aspects of Tourism 4: Natural Area Tourism: Ecology, Impacts and Management, Clevedon: Channel View Publications.
12 Örnek alana odaklı çalışma ( turizm gelişimine ilişkin fizibilite çalışması kaynak analizi-turizm potansiyeli-taşıma kapasitesi) Gözlem ve incelemeler- ilgili akademik çalışmalar
13 Örnek alana odaklı çalışma (ilgi grubu analizi ve yerel organizasyon oluşturma) Gözlem ve incelemeler- ilgili akademik çalışmalar
14 Örnek alana odaklı çalışma (Sürdürülebilir turizm gelişim stratejisinin hazırlanması) Gözlem ve incelemeler- ilgili akademik çalışmalar
15 Örnek alana odaklı çalışma (sonuç) Gözlem ve incelemeler- ilgili akademik çalışmalar
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - 1 10
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - 1 40
Sunum ve Seminer : - - 2 10
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - - -
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : 2 10
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : 0 0
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 24
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 20
Final : - -
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Turizmin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme 4
D.Ö.Ç. 2 Turizm ve planlama ile ilgili bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20