MİMARLIK FAKÜLTESİ
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
Dersin Adı   PLANNING STUDIO 6 (ERASMUS ELECTIVE)
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
6 3503664 4 / 4 8
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Arzu TAYLAN
Koordinator E-mail ataylan selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yrd. Doç. Dr. Arzu TAYLAN
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Kent biçimi, kentin yapısal elemanlarının mekânsal örüntüsü ve örgütlenmesinin tarihsel süreç içindeki değişimi ve kuramsal arka planı hakkında ve kentsel büyümenin kontrol edilmesi ile ilgili planlama araç ve teknikleri hakkında bilgi ve kavrayışı arttırmak.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 10 90 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Sözlü anlatım, tartışma, ödev sunumu
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Dersin Tanıtılması ve Genel Bilgi Verilmesi ALFELD, L. E. and A. K. GRAHAM. (1976) Introduction to Urban Dynamics. Wright-Allen Press, Cambridge, MA, USA.BLUMENFELD, H. (1972) Theory of City Form, Past and Present, in Spreiregen (ed), The Modern Metropolis: Its Origins, Growth and Form
2 Kentsel Yapı ve Form Öğeler ve Arazi Kullanım Örüntüsünün Özellikleri ve Bileşenleri BLUMENFELD, H. (1972) Theory of City Form, Past and Present, in Spreiregen (ed), The Modern Metropolis: Its Origins, Growth and Form.
3 Kentsel Büyüme Kuramları: Merkezi Yer Seçimi Kuramı (Christaller, Isard), BLUMENFELD, H. (1972) Theory of City Form, Past and Present, in Spreiregen (ed), The Modern Metropolis: Its Origins, Growth and Form
4 entsel Büyüme Kuramları: Ekolojik Kuşak, Kentsel Büyüme ve Kentsel Biçim Kuramı HOYT, H. (2000) The Land Boom of the First Skyscrapers and the First Worlds Fair, 1878?98. Chapter IV in One Hundred Years of Land Planning in Chicago: the Relationship of the growth of Chicago to the rise of Its land Values, 1830?1933. Beard Books, LYNCH, K. (1984) Dimensions of Performance. Chapter 6 in Good City Form. MIT Press, pp. 111?20.
5 Kentsel Büyüme Kuramları: Politik Ekonomik Yaklaşım HARVEY, D. (1985) The Urbanization of Capital. The Urbanization of Capital. Baltimore, MD: John Hopkins University Press, , pp. 185-226.
6 Kentsel Büyüme Kuramları: Sistem Yaklaşımı BERTALANFFY, L. V. (1968) General systems Theory. New York. George Brazillier
7 Kentsel Büyüme Kuramları: Kentsel Rant BALCHIN, P.N., BULL, G.H. and KIEVE, J.L. (1995) Urban Land Economics and Public Policy, MacMillan, Great Britain. Turan, M. (2009) Türkiyede Kentsel Rant Devlet Mülkiyetinden Özel Mülkiyete, Tan, Ankara
8 Kentsel büyümenin tarihsel yapısı Endüstri öncesi kent, Endüstri devrimi, Birinci dünya savaşının kent dokusuna etkisi GORDON, D. (1984) Capitalist Development and the History of American Cities" In Marxism and the Metropolis. Edited by William K. Tabb and Larry Sawers. New York, NY: Oxford University Press, pp. 21-53. JEFFEREY, M. (2004) Urbanization and the Social Origins of National Policies Toward Sprawl." In Urban Sprawl in Western Europe and the United States. Edited by Harry Ridson. Burlington, VT: Ashgate Press
9 Kentsel büyümenin tarihsel yapısı İkinci dünya savaşı sonrası uydukentleşme KOSTOF, S. (1991) The City Shaped: urban patterns and meanings through history, London: Thames and Hudson. GOTTDİENER, M. (1977) Planned Sprawl: Private and Public Interests in Suburbia. Beverly Hills, CA: Sage Publications, pp. 67-146.
10 Küreselleşme Sonrası Kentsel Dinamikler, Kent Biçimleri ve Mekânsal Yapı KEYDER, Ç. (2005) Globalization and Social Exclusion in Istanbul, International Journal of Urban and Regional Research, 291: 124-134. MARCUSE, P. & KEMPEN, R. (2000) Globalizing Cities: A New Spatial Order, Mass: Blackwell Publishers, Oxford. SOJA, E.W. (1989) Post Modern Geographies, The Reassertion of Space in Critical Social Theory, Vers, Neo, Londra, New York.
11 ARA SINAV
12 Kent Çeperinde Nedenleri ve Sonuçları ile Yayılma ve Saçaklanma EWING, R. (1994) Characteristics, Causes and Effects of Sprawl: A Literature Review, Environmental and Urban Issues, 21(2), pp:1-15. DEVAS, N., and RAKODI, C. (1993) The Urban Challenge. Chapter 1 in Managing Fast Growing Cities: New Approaches to Urban Planning and Management in the Developing World. Longman Group, pp. 1?40.
13 Kentsel Büyümenin Kontrolü için Yeni Yaklaşımlar: Sürdürülebilir Kentsel Büyüme, Akıllı Büyüme ve Derişik Kent Formu NEWMAN, P., and KENWORTHY, J. (1999). The Concept of Sustainability and Its Relationship to Cities." Chapter 1 in Sustainability in Cities: Overcoming Automobile Dependence. Island Press, 1999, pp. 1?26. DOWNS, A. (2005) Smart Growth: Why We Discuss It More Than We Do It, Journal of the American Planning Association 71, no. 4: 367-378. NEUMAN, M. (2005) The Compact City Fallacy." Journal of Planning Education and Research 25, no. 1: 11-26.
14 Kentsel Büyümenin Kontrolü: Planlamada Bölgeleme HABRAKEN, N. J. (1987) The Control of Complexity. Places 4, no. 2: 3?15. 12. SO, F. S., and GETZELS, J. (2000) Zoning. Chapter 15 in The Practice of Local Government Planning. International City Management Association in cooperation with the American Planning Association, pp. 416-443.
15 Kentsel Büyümenin Kontrolü: Bölgeleme Buluşları, Karma-Kullanım ve Teşvikler Godschalk, D. (2000) Land Use Planning Challenges: Coping With Conflicts in Visions of Sustainable Development and Livable Communities. Journal of the American Planning Association 70, no. 1: 5-13.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : 10 5 4 4
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - 1 30
Sunum ve Seminer : - - 1 26
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 35 - -
Final   - - - -
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 4
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 10
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 12
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 14
Final : - -
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Kentleri planlarken, kentlerin gelecekteki büyüme biçimlerini ve yönlerini analiz etme bilgi ve becerisine sahip olur. 4
D.Ö.Ç. 2 Kentleri planlarken, kentlerin gelecekteki büyüme biçimlerini kontrol etmeye yönelik planlama kararları ve mekansal strateji üretme bilgi ve becerisine sahip olur. 4
D.Ö.Ç. 3 Kentleri planlarken, kentin gelişimini tarihsel süreç içinde yorumlama ve tartışma konusunda bilgi altyapısına sahip olur. 3
D.Ö.Ç. 4 Kentsel büyüme ve kent formu ile ilgili tarihsel süreçteki gelişimi hakkında bilgi ve kavrayışa sahip olur. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20