FACULTY OF ARCHITECTURE
CITY AND REGIONAL PLANNING
CITY AND REGIONAL PLANNING
Course Name   URBAN PLANNING AND UNIVERSAL DESIGN (ELECTIVE)
Semester Course Code Theoretical / Practice time ECTS
6 3503660 2 / 0 4
Course Degree Bachelor's degree
Course Language Turkish
Format of Delivery: Face to Face
Course Coordinator Assoc. Prof. Dr. H. Filiz ALKAN MEŞHUR
Coordinator e-mail hfilizalkan yahoo.com
Instructors
Doç.Dr. H. Filiz ALKAN MEŞHUR
Asistant Instructors
Course Objectives The purpose of this course is to discuss barrier-free planning and universal design principles. The problems of disabled people encountered into the urban, social and working life and the implementation of legislation will be evaluated.
Basic Sciences Engineering Scinces Social Sciences Educational Sciences Artistic sciences Medical Science Agricultural sciences
10 10 80 0 0 0 0
Course Learning Methods and Techniquies
Visual presentation and face to face lecture
Week Course Content Resource
1 Introduction to the course and general overview Aysoy, M. (2004). Avrupa Birliği Sürecinde Özürlüler Politikası, Açı Kitaplar, Bilge Matbaacılık, İstanbul
2 Conceptual framework on disability and disability classification Polat, E. (1998). Accessible and livable pedestrians spaces in design for disabled: in Ankara centre Kızılay pedestrian area a sample of Sakarya street pedestrian space. (Masters thesis, Gazi University, Ankara, Turkey).
3 The social and psychological effects of disability Atıcı, İ. (2007). Fiziksel Engelliler ve Kentsel Mekânın Kullanımı, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Ankara.
4 The sociology of disability, globalization, the EU and disability polices Aysoy, M. (2004). Avrupa Birliği Sürecinde Özürlüler Politikası, Açı Kitaplar, Bilge Matbaacılık, İstanbul.
5 The possibilities of disability policies in Turkey, local governance and legal arrangements for the disabled, international and national standards Atak, E. (2001). Engelsiz yapılı çevre düzenlemelerinin mevzuat kapsamında incelenmesi. Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Özürlüler Uzmanlığı Tezi, Ankara. Aysoy, M. (2004). Avrupa Birliği Sürecinde Özürlüler Politikası, Açı Kitaplar, Bilge Matbaacılık, İstanbul.
6 The factors into the interaction of disabled person and the city Koç, H. (2001). Erişebilir-Engelsiz yerleşmeler Arayışında, Planlama Dergisi, TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını, 2001/1-2, Ankara, s.50-56.
7 The concept of design for all, universal design and barrier-free design principles Dostoğlu N., Şahin E. ve Taneli Y. (2009). Tasarıma Kapsayıcı Yaklaşım: Herkes için Tasarım, Evrensel Tasarım: Tanımlar, Hedefler, İlkeler, Mimarlık, sayı:347. Story, M.F., J.L. Mueller ve R.L. Mace (1998). The Universal Design File: Designing for Peopleof All Ages and Abilities, NC State University, The Center for Universal Design.
8 Objectives, principles and basic determinants into the arrangements of urban spaces for the disabled people Mace, R.L. (1998). A Perspective on Universal Design, Designing for the 21st Century: An International Conference on Universal Design, FAIA. Mace, R.L., G.J. Hardie ve J.P. Place (1991). Accessible Environments: Toward Universal Design,NC State University, The Center for Universal Design. Kaplan H. ve Öztürk M. (2004). Engelliler, Kamu Mekânı ve Engelsiz Tasarım: Kamusal İç Mekânlarda İrdelenmesi İçin Bir Çerçeve, Planlama, 2004 / 2, ss. 67-74.
9 The design of public areas and outdoor activities which into the urban spaces for the disabled people TSE (1999). Şehir içi yollar- özürlü ve yaşlılar için sokak, cadde, meydan ve yollarda yapısal önlemler ve işaretlerin tasarım kuralları, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.
10 The importance and opportunities of information technologes for disabled people Alkan Meşhur (2006). Engellilerin Bir İstihdam Seçeneği Olarak Tele Çalışma: Modellenmesi ve Modelin Kent Planlama Açısından İrdelenmesi, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Mimarlık Ana bilim Dalı, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
11 Midterm examination
12 Barrier-free design and planning examples in the developed countries Asmervik, S. (2002). Cities, buildings and parks for everyone, a universal design compendium. In J. Christophersen (Ed.), Universal Design: 17 ways of thinking and teaching, Husbanken, Oslo, Norway.
13 Seminer-discussion
14 Seminer-discussion
15 General evaluation and discussion Mace, R.L. (1998). A Perspective on Universal Design, Designing for the 21st Century: An International Conference on Universal Design, FAIA. Mace, R.L., G.J. Hardie ve J.P. Place, 1991, Accessible Environments: Toward Universal Design,NC State University, The Center for Universal Design. Kaplan H. ve Öztürk M. (2004). Engelliler, Kamu Mekânı ve Engelsiz Tasarım: Kamusal İç Mekânlarda İrdelenmesi İçin Bir Çerçeve, Planlama, 2004 / 2, ss. 67-74.
Assesment Criteria   Mid-term exam Final exam
  Quantity Percentage Quantity Percentage  
Term Studies : - - - -
Attendance / Participation : - - 1 10
Practical Exam : - - - -
Special Course Exam : - - - -
Quiz : - - - -
Homework : - - 1 40
Presentations and Seminars : - - 1 10
Projects : - - - -
Workshop / Laboratory Applications : - - - -
Case studies : - - - -
Field Studies : - - - -
Clinical Studies : - - - -
Other Studies : - - - -
Mid-term exam   1 40 - -
Final exam   - - - -
ECTS WORK LOAD TABLE   Number Duration
Course Duration : 14 2
Classroom Work Time : 14 2
Presentations and Seminars : 1 24
Course Internship : - -
Workshop / Laboratory Applications : - -
Field Studies : - -
Case studies : - -
Projects : - -
Homework : 1 24
Quiz : - -
Mid-term exam : 1 16
Final Exam : - -
ECTS 4
No COURSE LEARNING OUTCOMES CONTRIBUTION
D.Ö.Ç. 1 Knows the basic concepts of disability. 4
D.Ö.Ç. 2 Understands the social and psychological impact of being disabled. 4
D.Ö.Ç. 3 Explains the sociology of disability in globalization process, and disability policies in the EU. 4
D.Ö.Ç. 4 Possibilities of disability policy in Turkey, local authorities and disabled legal regulations, international and national standards comprehend. 4
D.Ö.Ç. 5 Comprehends the possibilities of disability policies, local authorities and disabled legal regulations, international and national standards in Turkey. 4
D.Ö.Ç. 6 Knows disabled people interacting factors in the city. 4
D.Ö.Ç. 7 Establishes a relationship between design for all, universal and barrier-free design principle and planning discipline. 4
D.Ö.Ç. 8 Explains the objectives, principles and basic determinants into the arrangements of urban spaces for disabled. 4
D.Ö.Ç. 9 Knows the possibilities of information technologies for people with disabilities. 4
D.Ö.Ç. 10 Knows the examples of barrier free design and planning in developed countries. 4
D.Ö.Ç. 11 Designs the classification and program related to spatial analysis for the field survey. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
COURSE LEARNING OUTCOMES AND PROGRAM OUTCOMES AND RELATIONSHIPS MATRIX

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20