MİMARLIK FAKÜLTESİ
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
Dersin Adı   Mekânsal Risk Azaltma Planlaması (SEÇMELİ)
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
6 3503658 2 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Arzu TAYLAN SUSAN
Koordinator E-mail ataylan selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yrd. Doç. Dr. Arzu TAYLAN SUSAN
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bölgesel ve kentsel düzeydeki mekânsal risklerin artmasının nedenleri hakkında farkındalığı arttırmak ve bu risklerin analizi, yönetimi ve azaltılması yolu ile dirençli kentlerin oluşturulması için gerekli sakınım planları ve politikaları hakkında bilgi, kavrayış ve beceriyi geliştirmek.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
10 20 70 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Sözlü anlatım, tartışma, ödev sunumu
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Giriş ve Bilgilendirme: Afetin ve Riskin Bileşenleri ve Türleri SMITH, K. (1998) Environmental Hazards ? Second Edition, Assessing risk and reducing disaster, Routledge, London and New York. UN/ISDR (2009) United Nations International Strategy For Disaster Reduction Terminology.
2 Afetlerin Artan Etkileri ve Risk Azaltmanın Önemi Afet, Kalkınma ve Kentleşme İlişkisi BLAIKIE, P. CANNON, T. DAVIS, I. WISNER, B. (1994) At Risk ? Natural hazards, peoples vulnerability, and disasters, Routledge, London and New York. UNDP (2004) A Global Report: Reducing Disaster Risk ? A Challenge for Development, United Nations Development, Programme, New York, USA
3 Afet Bakış Açısı ve Geleneksel Afet Yönetimi: Afet Sonrası Aşamalar, Geçici ve Kalıcı Konut Yerleşiminin Planlanması TMMOB (2007) Afet Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara.
4 Afet ve Riske Farklı Yaklaşımlar: Coğrafyacıların Mekânsal Bakış Açısı Politik Ekonomik Bakış Açısı Zarar Görebilirlik Yaklaşımı ALBALA-BERTRAND, J. M. (1993). Political economy of large natural disasters: with special reference to developing countries. OUP Catalogue. BURBY, R.J. (1998) Cooperating with Nature: Confronting Natural Hazards with Land-Use Planning for Sustainable Communities, Joseph Henry Press: Washington D.C.CUTTER, S. L., BORUFF, B. J., & SHİRLEY, W. L. (2003). Social vulnerability to environmental hazards*. Social science quarterly, 84(2), 242-261.
5 Uluslararası Risk Azaltma Politikası Yaklaşımı, Sürdürülebilirlik ve Planlama BALAMIR, M. (2001) Disaster Policies and Social Organisation, Paper to be presented at the 5th Conference of ESA, Helsinki, August 28-September 1, 2001. EL-MASRI, S. and TIPPLE, G. (2002). ?Natural Disaster, Mitigation and Sustainability: The Case of Developing Countries?. International Planning Studies, 7:2, 157-175.
6 Doğal Afet Risk Yönetimi ve Planlama: Aşamaları, İlkeleri, Aktörler ve Rolleri BURBY, R.J. (1998) Cooperating with Nature: Confronting Natural Hazards with Land-Use Planning for Sustainable Communities, Joseph Henry Press: Washington D.C. IDB (2003). ?The Notion of Disaster Risk ? Conceptual Framework for Integrated Management?, Information and Indicators Program for Disaster Risk Management, Instituto de Estudius Ambientales IDEA- UN, Manizales- Colombia
7 Mekânsal Risk Azaltma (Sakınım) Planlaması İlkeleri ve Aşamaları BERKE, P. R. (1995) Natural-hazard reduction and sustainable development: A global assessment, Journal of Planning Literature, May95, Vol. 9 Issue 4, p370, 13p. GODSCHALK, D.R. KAISER, E.J. and BERKE, P. (1998). ?Integrating Hazard Mitigation and Local Land Use Planning?. In Burby, R.J. (ed.) Cooperating with Nature: Confronting Natural Hazards with Land-Use Planning for Sustainable Communities, Joseph Henry Press: Washington D.C.
8 Mekânsal Risk Azaltma Planlaması: Bölgesel Ölçekte Analiz Yöntemleri ve Mekânsal Stratejiler BIRKMANN, J. (2007) ?Risk and vulnerability indicators at different scales: Applicability, usefulness and policy implications.? Environmental Hazards 7:20?31. DAMM, M., FEKETE, A. and BOGARDI, J. J n.d. ?Intersectoral vulnerability indices as tools for framing risk mitigation measures and spatial planning.? Public Health. BRATA, A. G. (2010) ?Regional Development for a Disastrous Country.? Review Literature And Arts Of The Americas 2010:28?29.
9 Mekânsal Risk Azaltma Planlaması: Kentsel Ölçekte Analiz Yöntemleri ve Mekânsal Stratejiler BURBY, R.J. (1998) Cooperating with Nature - Confronting Natural Hazards with Land-Use Planning for Sustainable Communities. Joseph Henry Press: Washington D.C. KATURI, A. K., SHARIFI, M.A. and VAN WESTEN, C. J. (2004) ?Urban mapping and land use acterisation for risk assessment.? in Commission VI, WG VI/4. TÜDEŞ, Ş. and GÜLTEKIN, Y ( 2009) ?Evaluation of Relationship of Spatial Planning-Georisks and Urban Risk Analysis?: The Case Study of Bartin.? G.U. Journal of Science 22(4):395?411.
10 Mekânsal Risk Azaltma Politikaları Geliştirilmesi: Risk Algısı, Yönetişim ve Katılım ADPC. 2010. Urban Governance and Community Resilience Guides, Planning for Disaster Risk Reduction. edited by Gabrielle Iglesias. The Asian Disaster PReparedness Center (ADPC). BURBY, R. J. (2001) ?Involving citizens in hazard mitigation planning?: making the right choices.? Australian Journal of Emergency Management 45?51.
11 ARA SINAV
12 Türkiyede Afetler, Riskler ve Yönetimi: Dönemsel Yaklaşımlar ve Değişimler BALAMIR, M. (2001) Disaster Policies and Social Organisation, Paper to be presented at the 5th Conference of ESA, Helsinki, August 28-September 1, 2001.KELEŞ, R. (2004). ?Turkish Government Structure from a Disaster Management Perspective?. In Demeter K., Guner A., Erkan N. E., (eds.) The Role of Local Governments in Reducing the Risk of Disasters, Center of Local Government Studies and Training, Marmara University, Istanbul.
13 Türkiyede Mekânsal Risk Azaltma Stratejileri ve Yasal-Yönetsel Mevzuat ve Deneyimler BALAMIR, M. (2001) Disaster Policies and Social Organisation, Paper to be presented at the 5th Conference of ESA, Helsinki, August 28-September 1, 2001.KELEŞ, R. (2004). ?Turkish Government Structure from a Disaster Management Perspective?. In Demeter K., Guner A., Erkan N. E., (eds.) The Role of Local Governments in Reducing the Risk of Disasters, Center of Local Government Studies and Training, Marmara University, Istanbul.
14 Araştırma Sunumları: Ülke Örnekleri Mekânsal Risk Analizi Öğrencilerin seçilen konulara göre araştırmaları
15 Araştırma Sunumları: Ülke Örnekleri ? Mekânsal Risk Azaltma Plan ve Politikaları Öğrencilerin seçilen konulara göre araştırmaları
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : 10 5 4 4
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - 1 26
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 35 - -
Final   - - 1 30
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 18
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 20
Final : 1 26
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Afet ve risk kavramları ve bunlarla ilişkili afet yönetimi ve risk yönetimi kavramlarının benzer ve farklılaşan yönleri hakkında bilgi sahibi olur. 3
D.Ö.Ç. 2 Mekânsal risklerin bölgesel ve kentsel düzeyde üretilmesine neden olan sosyo-ekonomik süreçleri eleştirel bakış açısıyla araştırma ve tartışma bilgi, kavrayış ve becerisine sahip olur. 3
D.Ö.Ç. 3 Uluslararası afet ve risk politikaları ve farklı ülke deneyimleri hakkında bilgi sahibi olur. 4
D.Ö.Ç. 4 Mekânsal risk analizi yapmak için gerekli bilgi altyapısına sahip olur. 4
D.Ö.Ç. 5 Afete karşı dirençli toplum oluşturmak için mekânsal sakınım (risk azaltma) planlaması yöntem ve araçları hakkında bilgi ve kavrayışa sahip olur. 4
D.Ö.Ç. 6 Risk yönetiminin çeşitli aşamalarında yer alan farklı meslek alanları ile şehir planlama meslek alanı arasındaki ilişkileri anlama, disiplinler arası ortak çalışma becerisine sahip olur. 3
D.Ö.Ç. 7 Türkiyede mekânsal risklerin azaltılması ile ilgili yasal ve yönetsel düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olur. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20