MİMARLIK FAKÜLTESİ
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
Dersin Adı  
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Öğr. Grv. Ruhugül Özge Ocak
Koordinator E-mail ozgeocak selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Planlama çalışmaları içinde peyzajın öneminin tanımlanması, yaşanabilir kentsel çevrelerin planlanmasında doğal ve kültürel peyzaj ögelerinin uyumlu tasarımının gerekliliğinin ve tasarım ilkelerinin kavratılması.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
20 0 70 0 10 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Peyzaj, peyzaj planlama, peyzaj tasarımı ve peyzaj mimarlığı kavramlarının tanıtılması. Korkut, A. 1995."Peyaj Mimarlığı", Hasad Yayıncılık, İstanbul
2 Planlama çalışmaları içinde peyzaj planlamanın yeri ve önemi. Korkut, A. 1995."Peyaj Mimarlığı", Hasad Yayıncılık, İstanbul
3 Peyzaj tasarımının tarihsel gelişimi. Korkut, A. 1995."Peyaj Mimarlığı", Hasad Yayıncılık, İstanbul
4 Peyzaj Planlama süreci. Korkut, A. 1995."Peyaj Mimarlığı", Hasad Yayıncılık, İstanbul
5 Peyzaj tasarımında analiz ve sentez . Altunkasa, F. 1993. Rekreasyonel Planlama Organizasyonu. Çukurova Üniversitesi Yayınları No: 132, Genel Yayın No: 54, Yardımcı Ders Kitapları Yayın No: 4, Adana.
6 Peyzaj tasarım ilkeleri Korkut, A. 1995."Peyaj Mimarlığı", Hasad Yayıncılık, İstanbul
7 Kentsel açık ve yeşil alan sistemi, planlama ilkeleri (ödev konularının verilmesi) Uzun, G. 1993. Kentsel Rekreasyon Alan Planlaması. Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Ders Kitabı, No: 48, sf:14-20, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Ofset ve Teksir Atölyesi, Adana.
8 Kentsel açık ve yeşil alan tasarımı, parklar Korkut, A. 1995."Peyaj Mimarlığı", Hasad Yayıncılık, İstanbul
9 Kentsel açık ve yeşil alan tasarımı , meydanlar Korkut, A. 1995."Peyaj Mimarlığı", Hasad Yayıncılık, İstanbul
10 Kentsel açık ve yeşil alan tasarımı , yaya alanları , bisiklet yolları. Korkut, A. 1995."Peyaj Mimarlığı", Hasad Yayıncılık, İstanbul
11 Arasınav
12 Bitkisel materyalin peyzaj tasarımında kullanımı. Uzun, G. 1993. Kentsel Rekreasyon Alan Planlaması. Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Ders Kitabı, No: 48, sf:14-20, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Ofset ve Teksir Atölyesi, Adana.
13 Suyun peyzaj tasarımında kullanımı Uzun, G. 1993. Kentsel Rekreasyon Alan Planlaması. Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Ders Kitabı, No: 48, sf:14-20, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Ofset ve Teksir Atölyesi, Adana.
14 Kent kimliği ve karakterinde kentsel peyzaj. Altunkasa, F. 1993. Rekreasyonel Planlama Organizasyonu. Çukurova Üniversitesi Yayınları No: 132, Genel Yayın No: 54, Yardımcı Ders Kitapları Yayın No: 4, Adana.
15 Ödev konularının sunumu
16 Final değerlendirme.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - 1 20
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 40
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 5 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 14
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 12
Final : 1 12
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Doğal ve kültürel peyzaj ögelerini ve tasarım çalışmalarında nasıl değerlendirilmesi gerektiğini kavrar. 3
D.Ö.Ç. 2 Planlama çalışmaları içerisinde peyzaj tasarımının önemini tartışabilir. 3
D.Ö.Ç. 3 Yaşanabilir kentsel çevrelerin tasarlanmasında peyzaj tasarım ilkelerini kullanabilir. 4
D.Ö.Ç. 4 Peyzaj kavramını tanımlayabilir. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20