MİMARLIK FAKÜLTESİ
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
Dersin Adı   Alışveriş Alanları Tasarımı ve Planlaması (SEÇMELİ)
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
5 3503560 2 / - 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Kadriye TOPCU
Koordinator E-mail denizk selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yrd. Doç.Dr. Kadriye TOPCU
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Kentsel alanların vazgeçilmez işlevsel kullanım alanlarından olan alışveriş/tüketim alanları ile ilgili tarihten günümüze kadar gelinen toplumsal ve mekansal değişim süreci hakkında bilgilendirme yapmak, gelinen noktayı ve bu tür alanların gelecekte nasıl planlanması ve tasarlanması gerektiğini tartışmak
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 60 10 30 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Slaytlar eşliğinde sözlü sunum, örnekler üzerinden tartışma ve bilgi alışverişi
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Tarihsel süreçte alışveriş alışkanlıkları ve değişimi, tüketim toplumu Topçu, K., Bilsel, S.G., 2010, Urban identities dissolvıng into the changing consumption culture, 14th International Planning History Society Conference (IPHS), İstanbul.Topçu, K., 2011. "Alışveriş Alanlarının Mekansal Kalite Açısından Değerlendirilmesi: Karşılaştırmalı Bir Analiz", S.Ü. Fen Bilimleri Ens., Basılmamış Doktora Tezi, Konya.Zukin, S., 1998, Urban lifestyles: diversity and standardisation in spaces of consumption, Urban Studies, vol.35., no.5-6, 825-839, Carfax pub.
2 Tarihsel süreçte alışveriş mekanları ve değişimi Antik çağ, Ortaçağ, Rönesans-Barok dönemleri Göçer, O. 1984, Şehirlerde ticaret alanları, İ.T.Ü. Matbaası, İstanbul.Osmay, S., 1999, 1923ten bugüne kent merkezlerinin dönüşümü, 75. Yılda Kent ve Mimarlık, sf.139-154, İstanbul.Coleman, P., 2006, Shopping environments evolution, planning and design, ISBN.9780750660013, Architectural pres, Elsevier.
3 Tarihsel süreçte alışveriş mekanları ve değişimi konusunun devamı Aydınlanma dönemi ve Yeniçağ Osmay, S., 1999, 1923ten bugüne kent merkezlerinin dönüşümü, 75. Yılda Kent ve Mimarlık, sf.139-154, İstanbul.
4 Alışveriş mekanları sınıflaması ve türleri Pazar Alanları Dökmeci, V., Yazgı, B., Özus, E., 2006, Informal retailing in a global age: The growth of periodic markets in Istanbul, 1980?2002,Cities, v.23, no.1, p.44-55, Elsevier.
5 Geleneksel Çarşılar, Türk ve Dünya kentlerinden örneklerle anlatım Steiner, R.L., 1996, Traditional neighbourhood shopping distirict: patterns of use and modes of access, PHD Thesis, University of California, Berkeley, USA.Moosavi, M.S., 2004, Bazaar and its role in the development of Iranian traditional cities, sf.1-9.
6 Çağdaş Alışveriş Sokakları, örneklerle anlatım Falk, P., Campbell, C., 1997, Introduction, The Shopping Experience, P. Falk & C. Campbell (ed.), Sage Publications, London, pp. 1-14.
7 Bina ölçeğindeki alışveriş üniteleri Büyük mağazalar, süpermarketler, hipermarketler, katlı çarşılar ve Alışveriş Merkezleri Smith, H., Hay, D., 2005, Streets, malls and supermarkets, Journal of Economics & Management Strategy, vol.14.,n.1., pp.29-59, Blackwell pub.
8 Alışveriş Merkezleri ve kentsel mekana etkileri Gillette, H., 1985, The evolution of the planned shopping center in suburb and city, Journal of the American Planning Association, Routledge.Goss, J., 1993, The ?magic of the mall: an analysis of form, function and meaning in the contemporary retail built environment, Annals of the Association of American Geographers, no.83, vol.1, p.18-47.Gruen, V., Smith, L., 1960, Shopping towns USA, Reinhold pub.corp., New York.
9 Başarılı alışveriş mekanı üretmede önemli olabilecek kriterlerin belirlenmesi, ödev konularının verilmesi Irklı, D., Aksulu, I., Bilsel, S.G., 1996, Geleneksel çarşı ve eski ticaret merkezlerinin yenilenmesinde kentsel tasarım ilkeleri, 4. Kentsel Koruma-Yenileme ve Uygulamalar Kolokyumu, İstanbul.
10 Başarılı alışveriş mekanı üretmede temel kriterlerin belirlenmesi konusuna devam edilmesi
11 ARASINAV
12 Ödev sunumları Alan çalışması
13 Ödev sunumları Alan çalışması
14 Ödev sunumları Alan çalışması
15 Ödev sunumları Alan çalışması
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - 1 20
Sunum ve Seminer : - - 1 20
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 20
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 17
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 17
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 15
Final : 1 15
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Tüketim alanlarına yönelik geliştirilecek tasarım çalışmalarına kavramsal ve kuramsal altlık oluşturmak 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20