MİMARLIK FAKÜLTESİ
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
Dersin Adı   Planlama Kuramları
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
4 3503473 2 / 0 3
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Arzu TAYLAN SUSAN
Koordinator E-mail ataylan selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilerin bilimsel bilginin gelişimi, toplumsal ve ekonomik gelişmeler ile planlama kuramının ve uygulamasının gelişimi hakkında bir genel görüş kazanmasını sağlamaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
20 10 60 0 10 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Planlama Kuramına Giriş Ersoy, Melih (2008) Kentsel Planlama Kuramları, Ankara: İmge Kitabevi. Tekel, Ayşe (2009) Planlama Kuramları ve Metropoliten Planlamaya Yansımaları: Türkiye Özelinde Bir Değerlendirme, Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt 18 Sayı 2, s. 1-16. Taylor, Nigel (1999): Anglo-American town planning theory since 1945: three significant developments but no paradigm shifts, Planning Perspectives, 14:4, 327-345
2 Kuram ve Planlama Kuramı Bilimsel Kuramın Gelişimi ve Planlamada kullanılması Ersoy, Melih (2008) Kentsel Planlama Kuramları, Ankara: İmge Kitabevi. Petter NÆss & Inger-Lise Saglie (2000): Surviving Between the Trenches: Planning Research, Methodology and Theory of Science, European Planning Studies, 8:6, 729-750
3 Planlamaya Öncülük Eden Değerler: Sanayileşme Öncesi ve Sonrası Planlama İlk Ütopyacılar Engels, F. (1892) ?The Great Towns?. Pp. 23 ? 74 in The Condition of the Working-Class in England in 1844. London: Swan Sonnenschein. http://www.kurtuluscephesi.org/orjinal/ingiliz.pdf (Türkçe)
4 20. yy. Ütopyacı Düşünürleri: Ebenezer Howard, Frank Lloyd Wright, Le Corbusier Ersoy, Melih (2008) Kentsel Planlama Kuramları, Ankara: İmge Kitabevi. Ertan, K. A. (2004) 20. Yüzyıl Kent Ütopyaları, Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt 13 Sayı: 3, s.5-21. Fishman, Robert: ?20. Yüzyılda Kent Ütopyaları: Ebenezer Howard, Frank Lloyd Wright, LeCorbusier?, s.107-126. (Bülent Duru, Ayten Aklan derl. (2002). 20.Yüzyıl Kenti, Ankara: İmge). Meyerson, M. (1996) Ütopya Gelenekleri ve Kentlerin Planlanması, Cogito: Kent ve Kültürü, YPK Yayınları, Sayı:8.
5 İlk Planlama Şemaları: Komşuluk birimi, Radburn Planı ve Güzel Şehir Hareketi Duru, Bülent ve Aklan, Ayten derl. (2002) 20.Yüzyıl Kenti, Ankara: İmge Kitabevi
6 Araçsal Akılcılık ve Planlamada Akılcı Düşünce: Akılcı Kapsamlı Planlama Ersoy, Melih (2008) Kentsel Planlama Kuramları, Ankara: İmge Kitabevi. Friedmann, John (1965): A Response to Altshuler: Comprehensive Planning As a Process, Journal of the American Institute of Planners, 31:3, 195-197. Friedmann, John (1971) The Future of Comprehensive Urban Planning: A Critique, Public Administration Review, Vol. 31, No. 3, pp. 315-326
7 Akılcı Kapsamlı Planlama Yaklaşımının Eleştirisi: Aşamalı Planlama (Charles Lindblom) Ersoy, Melih (2008) Kentsel Planlama Kuramları, Ankara: İmge Kitabevi. Stephen Grabow And & Allan Heskin (1973): Foundations for a Radical Concept of Planning, Journal of the American Institute of Planners, 39:2, 106-114.
8 Akılcı Kapsamlı Planlama Yaklaşımının Eleştirisi: Karma Yaklaşım Sistem Yaklaşımı ve Yapısal Planlama Etzioni, Amitai (1967) Mixed-Scanning: A "Third" Approach to Decision-Making, Public Administration Review, Vol. 27, No. 5, pp. 385-392
9 Akılcı Kapsamlı Planlama Yaklaşımının Eleştirisi: Savunmacı Planlama Anlayışı (Paul Davidoff) & Jane Jacobsın Eleştirisi ve Yaklaşımı Ersoy, Melih (2008) Kentsel Planlama Kuramları, Ankara: İmge Kitabevi.
10 Eleştirel Kuram ve Eleştirel-Yapısalcı (Neo-Marksist) Yaklaşımlar Ersoy, Melih (2008) Kentsel Planlama Kuramları, Ankara: İmge Kitabevi. Forester, John (1980): Critical Theory and Planning Practice, Journal of the American Planning Association, 46:3, 275-286
11 Ara Sınav Haftası
12 İletişimsel Akılcılık ve Müzakereci (Katılımcı) Planlama Ersoy, Melih (2008) Kentsel Planlama Kuramları, Ankara: İmge Kitabevi. Ataöv, Anlı (2007) Planlamada Sosyal Bilimcinın Değişen Rolü: Toplumdan Biri Olmak, METU JFA 2007/1(24:1) 139-152.Healey, Patsy (2003) Collaborative Planning in Perspective, Planning Theory 2 (2):101. Innes, Judith E. 1994. Planning Theorys Emerging Paradigm: Communicative Action and Interactive Practice: University of California, Berkeley.
13 Stratejik Mekânsal Planlama Ersoy, Melih (2008) Kentsel Planlama Kuramları, Ankara: İmge Kitabevi. Gordon, Ian (1999) Internationalisation and Urban Competition, Urban Studies 36 1001. Short, John Rennie Breitbach, Carrie Buckman, Steven & Essex, Jamey (2000): From world cities to gateway cities: Extending the boundaries of globalization theory, City: analysis of urban trends, culture, theory, policy, action, 4:3, 317-340
14 Ekoloji, Sürdürülebilirlik ve Yeni Kentçilik Grant, Jill L. (2009): Theory and Practice in Planning the Suburbs: Challenges to Implementing New Urbanism, Smart Growth, and Sustainability Principles, Planning Theory & Practice, 10:1, 11-33
15 Yeni Kentçilik, Adil Kent ve Yavaş Kent Yaklaşımı Fainstein, Susan S. (2000) New Directions in Planning Theory, Urban Affairs Review, 35: 451. Deitrick, Sabina and Ellis, Cliff (2004) New Urbanism in the Inner City- A Case Study of Pittsburgh, Journal of the American Pianning Association, Vol. 70, No. 4. Sönmez, İpek Özbek (2012) Kent Planlama veAdalet İlişkisinin Değişen İçeriği, TBB Dergisi, 98, s. 283-300.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : 10 5 4 4
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - 1 20
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 35 - -
Final   - - 1 36
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 20
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 20
Final : 1 24
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Doğal, çevresel ve kültürel değerlere sahip çıkma ve çözüm üretme bilgi, becerisi ve yetkinliğine sahip olur. 3
D.Ö.Ç. 2 Eleştirel yaklaşma ve öğrenme yetkinliğine sahiptir. 3
D.Ö.Ç. 3 Müzakere ve işbirliği geliştirme bilgi ve becerisine sahiptir. 3
D.Ö.Ç. 4 Planlama karar ve politikaları üretirken, dünyadaki değişimler ve söylemleri göz önüne alma ve uygulamaya yönelik planlama modeli seçme ve çözüm üretme bilgi ve becerisine sahiptir. 4
D.Ö.Ç. 5 İnsan hakları temelinde sosyal adaleti sağlama yetkinliğine sahiptir. 4
D.Ö.Ç. 6 Bilimsel bilginin gelişimi ile felsefi yöntemleri ilişkilendirme, sorgulama ve eleştirel yaklaşma bilgi ve kavrayışına sahiptir. 4
D.Ö.Ç. 7 Bilimsel bilginin gelişimi ile toplumsal-ekonomik konularla ilişkisi hakkında kavramsal ve kuramsal olarak bilgi ve kavrayışa sahiptir. 4
D.Ö.Ç. 8 Küresel bağlamdaki toplumsal, ekonomik ve çevre konularında çok boyutlu kuramları planlama kuramları ve uygulamalarıyla ilişkilendirmek için bilgi ve kavrayışa sahiptir. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20