MİMARLIK FAKÜLTESİ
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
Dersin Adı   Fiziksel Çevre Kontrolü
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
4 3503468 2 / 2 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Neslihan Serdaroğlu Sağ
Koordinator E-mail neslihans selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Çevre kirliliği, enerji krizi gibi problemleri bilinçsizce yaratmayacak, gerektiğinde önleyebilecek elemanlar yetiştirmesi. Çevre bilimi içerisinde ele alınan, insan konforunun (ısısal, görsel, işitsel) klimatoloji (kentsel-mikro, bölgesel-makro), pasif-aktif iklimlendirme, eğim, jeoloji, su, akustik, doğal-yapay aydınlatma gibi fiziksel planlamada sözü edilen konu alanlarında, öğrencilerin öncelikle kuramsal bilgiye ulaştırılması ve tasarım sürecinde aktarılabilecek becerinin kazandırılması.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
40 30 30 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım,Soru-Cevap,Sunum, Tasarım ve kritikler
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Giriş: Genel Kavramlar ve İçerik hakkında bilgilendirme Marcus, T.A., Morris, E.N., 1980, Buildings, Climate and Energy, Pitman Publishing Ltd., UK. Roaf, S., Hancock, M., 1992, Energy Efficient Building Design, Blackwell Scientific Publ., USA Olgyay, V., 1963, Design with climate: bioclimatic approach to architectural regionalism, Princeton University Press Princeton, N.J.
2 Yakın Çevre Planlama Süreci, Tarihi Gelişimi ve Çevresel Etik Brooks, R., G., 1988, Site Planning, Environment, Process, and Development, by Prentice Hall, A Division of Simon&Schuster Englewood Cliffs, New Jersey 07632.
3 İklim, İklimin İnsan Üzerindeki Etkileri, İklimsel konfor ve bunu etkileyen iklim elemanları, iklimsel verilerin elde edilişi ve yorumlanışı, makro çevrede iklim kontrolünde etkili olan yapma çevre değişkenleri, Biyo-iklimsel Şemal Marcus, T.A., Morris, E.N., 1980, Buildings, Climate and Energy, Pitman Publishing Ltd., UK. Roaf, S., Hancock, M., 1992, Energy Efficient Building Design, Blackwell Scientific Publ., USA Olgyay, V., 1963, Design with climate: bioclimatic approach to architectural regionalism, Princeton University Press Princeton, N.J.
4 İklimsel Elemanlar- Hava sıcaklığı, Radyasyon, Güneşe göre yönlenme, Etkili sıcaklık Bosselmann, P., and Friends, 1995, Urban Form and Climate, Journal of the American Planning Associaion Spring 1995 61, 2 ABI/INFORM Global.Olgyay, V., 1963, Design with climate: bioclimatic approach to architectural regionalism, Princeton University Press Princeton, N.J.
5 Mikroklima, Albedo, Kondüktivite, Konveksiyon Marcus, T.A., Morris, E.N., 1980, Buildings, Climate and Energy, Pitman Publishing Ltd., UK. Roaf, S., Hancock, M., 1992, Energy Efficient Building Design, Blackwell Scientific Publ., USA Olgyay, V., 1963, Design with climate: bioclimatic approach to architectural regionalism, Princeton University Press Princeton, N.J.
6 Eğim ve Yönlenme, Gölgelenme, Güneş Açısı OLGYAY, V., Design With Climate, New Jersey, Princeton University, 1963. WATSON, D. , LABS, K. , Climatical Design -Energy Efficient Design Principles end Practice- Mc Graw Hill Book Company, New York, 1983
7 Kent İklimi, Planlama Hedefleri, Tasarımın etkileri OLGYAY, V., Design With Climate, New Jersey, Princeton University, 1963. AWWA, 1997: Climate change and water resources. Journal of the American Water Works Association, 89, 107?110.
8 Konut tipleri ve iklimsel karakteristiklerle ilişkisi STEADMENT, P., 1977, Energy, Environment and Building,London, Cambridge University Press. OK, V.,1984, iklimsel Karakterlere Bağlı Olarak Optimum Performans Gösteren Yerleşme Yoğunluğunun Belirlenmesinde Gelştirilen Bir Yöntem, istanbul, iTÜ Mim.Fak. Doktora Tezi.
9 Topoğrafya, Jeoloji ve Toprak Yapısı Koslowski , J. , Hughes, J.T., 1972. `Threshold Analysis The Architectural Pres , London. Efe.M.,(2003),Kentsel Tarım Ve Şehir Planlamaya Entegrasyonu,Dokuz Eylül Üniversitesi,Yükseklisans Tezi,İzmir
10 Hidroloji, Bitki örtüsü, Arazi şekillendirme, dolaşım sistemleri Şen, Z., 2005, İklim Değişikliği ve Su Kaynaklarına Etkisi, 22 Mart Dünya Su Günü, İklim Değişikliğinin Su ve Enerji Kaynaklarımıza Etkisi Paneli, İstanbul. Arapkirlipğlu,K.(2003),Ekoloji ve Planlama,Planlama Dergisi 2003/1
11 Ara sınav
12 örnek yerleşmelerde öğrencilerin uygulamaları Çalışmalara yönelik kritikler. Ders yürütücüsü kişisel arşivi.
13 örnek yerleşmelerde öğrencilerin uygulamaları Çalışmalara yönelik kritikler. Ders yürütücüsü kişisel arşivi.
14 örnek yerleşmelerde öğrencilerin uygulamaları Çalışmalara yönelik kritikler. Ders yürütücüsü kişisel arşivi.
15 örnek yerleşmelerde öğrencilerin uygulamaları ve genel değerlendirme Çalışmalara yönelik kritikler. Ders yürütücüsü kişisel arşivi.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - 1 30
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 30
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 4
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 7 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : 1 30
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 10
Final : 1 10
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 DÖÇ. 1-Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimden haberdar olur. 3
D.Ö.Ç. 2 DÖÇ. 2-Doğal süreçler ve yerleşim tasarımına etkilerini anlar. 3
D.Ö.Ç. 3 DÖÇ. 3-Yer seçimi ve tasarım kriterleri, yapılaşma yoğunlukları, teknik servislerle tasarım ilişkilerini anlar. 3
D.Ö.Ç. 4 DÖÇ. 5-Farklı büyüklükteki yerleşmelere, farklı açılardan bakabilir, mekansal değerlendirmeleri farklı rollerde algılar, tanımlar ve ifade edebilir. 4
D.Ö.Ç. 5 DÖÇ. 4 Çevresel sistemlerin planlaması ve tasarımında iklimlendirme, enerji kullanımı konularının temel ilkelerini kavrar. 4
D.Ö.Ç. 6 DÖÇ. 6-Planlama ve tasarım sürecinde yaşam kalitesini arttırmaya yönelik yaklaşımlar kazanır. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20