MİMARLIK FAKÜLTESİ
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
Dersin Adı   YERLEŞME VE KONUT POLİTİKALARI
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
4 3503454 3 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. H. Filiz ALKAN MEŞHUR
Koordinator E-mail hfilizalkan yahoo.com
Öğretim Elemanı
Doç. Dr. H. Filiz ALKAN MEŞHUR
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, yeni yerleşmeleri, yeni şehirleri, alt kentleri, sosyal konut, toplu konut alanlarını, konut politikalarını ve aktörlerini kent planlama bakış açısı içinde tartışmaktır. Sürdürülebilir kentsel tasarım akımları ve kent modelleri yerleşme ve konut politikaları bağlamında değerlendirilecektir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 10 90 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Görsel içerik destekli sözlü anlatım
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Derse giriş ve genel açıklamalar, Yerleşim sistemleri ve Yeni Yerleşimlerin Doğuşu, Yeni Yerleşimler ve Özellikleri, Modernleşmenin 1. Kuşağı Sanayi Devrimi ve Kentler Hall, Peter (1988). Cities of Tomorrow, Oxford: Basil Blackwell.
2 Sanayi Kenti Çözüm Arayışları (Garden City, Broadacre City, Le Courbusier, Paris Haussman, Park Hareketi, Güzel Kent Hareketi) Howard, Ebenezer (1945). Garden Cities of Tomorrow, London: Faber & Faber (orig. 1898).
3 Sanayi Devrimi Sonrası Ortaya Çıkan Yerleşme Tipolojilerinin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi (Bahçe Kent, Yeni Kent, Alt Kent, Uydu Kent) Hall, Peter (1988). Cities of Tomorrow, Oxford: Basil Blackwell.
4 Alt kentleşme ve Alt kentlere Yerleşme Sebepleri, Alt kentleşmenin Sonuçları ve Değerlendirilmesi Baldassare, M. (1992). Suburban Communities, Annual Review of Sociology, v.18, p.476. Alkan, H.F. (1999) "A Study on Environmental Analysis of the Qualitative Values in Mass Housing Areas in Suburbs: A Case Study in Ankara-Eryaman", A Thesis Submitted to the Middle East Technical University, Master in The Department of City and Regional Planning, METU, Ankara.
5 Yeni Şehir Kavramı ve Politikaları, Gelişmiş ülkelerde yeni şehir kavramı ve örnekler (İngiltere, Fransa, Hollanda, İsrail, Amerika) Suher, Hande (Editör) (1991). Kentleşme ve Kentlileşme Politikaları, TÜSES Yay., İst. Tankut, G. (1993) Bir Başkentin İmarı, Anahtar Kitaplar Yayın evi.
6 Sanayi devriminde konut sorunu, Toplu konut ve sosyal konut kavramları, Toplu konut kavramının gelişimi Tekeli, İ. (2010). Konut Sorununu Konut Sunum Biçimleriyle Düşünmek, Türk Tarih Vakfı Yayınları
7 Türkiyede yerleşim sistemleri ve özellikleri, Konut ve konut sorununun tanımı, Türkiyede konut politikalarının değerlendirilmesi Tekeli, İ. (2010). Konut Sorununu Konut Sunum Biçimleriyle Düşünmek, Türk Tarih Vakfı Yayınları Tekeli, İlhan (1998). "Türkiyede Cumhuriyet Döneminde Kentsel Gelişme ve Kent Planlaması". 75 Yılda Değişen Kent ve Mimarlık İçinde İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları.
8 Türkiyede Toplu Konut ve Sosyal Konut Kavramları, Tarihsel süreç içerisinde değerlendirilmesi Tekeli, İ. (2012). Türkiyede Yaşamda Ve Yazında Konutun Öyküsü, Türk Tarih Vakfı YayınlarıBilgin, İhsan (1998) "Modernleşmenin ve Toplumsal Hareketliliğin Yörüngesinde Cumhuriyetin İmarı". 75 Yılda Değişen Kent ve Mimarlık İçinde İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları.
9 Türkiyede Konut sunum biçimleri, ortaya çıkış nedenleri, konut piyasasındaki aktörler Slum ve Gecekondu kavramları, nedenleri ve sorunları, Örneklerle değerlendirilmesi Tekeli, İ. (2010). Konut Sorununu Konut Sunum Biçimleriyle Düşünmek, Türk Tarih Vakfı Yayınları
10 Konut Alanları Planlama İlkeleri, dış mekân ilişkileri, konut tipolojileri Gür, Şengül Öymen, (2000), Konut Kültürü, YEM Yayınları, İstanbul. Bulos, M.., Teymur, N., (1993), Housing: Design, Research, Education, Avebury. Konutlar-Toplu konutlar, (2001), Tasarım Yayın Grubu, İstanbul.
11 Ara Sınav Haftası
12 Hollandada kentsel tasarım ve planlama örnekleri, konut alanları planlamasında Woonerf sistemi ve örnekleri Collarte, N. (2012). The Woonerf Concept, Rethinking a Residential Street in Somerville, http://nacto.org/docs/usdg/woonerf_concept_collarte.pdf
13 Sürdürülebilir kentsel tasarım akımlarının yerleşimler ve konut alanları açısından değerlendirilmesi Duru, Bülent ve Alkan Ayten (2002) 20. Yüzyıl Kenti, der. ve çev. , Ankara: İmge Kitabevi. Özdemir, D. ve Gülersoy, N. (2006) İstanbulda Yeni Yerleşme Alanlarının Yeni Şehircilik Akımına Göre Değerlendirilmesi, İTÜ A-Z Dergisi, İstanbul.
14 Konut alanları tasarımında yeni/çağdaş yaklaşımlar ve akımlar Gurin, D. (2003), Understanding Sprawl A Citizens Guide, David Suzuki F., Canada. Duany, A., Krieger, A., Lennertz, WR. (1991), Towns and townmaking principles, Rizzoli.
15 Konut Piyasasındaki Aktörler Balamir, Murat, (1993), Konut Üretim Modeli, ODTÜ Yayınını, Ankara.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - 1 10
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 50
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 10
Final : 1 10
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Yerleşmelerin ortaya çıkışı ve kentleşme ilişkisini bilir. 4
D.Ö.Ç. 2 Yeni şehir kavramı ve politikalarını açıklar. 4
D.Ö.Ç. 3 Türkiyedeki yerleşim sistemleri ve politikalarını bilir. 4
D.Ö.Ç. 4 Toplu konut ve sosyal konut kavramları ve politikalarını kavrar. 4
D.Ö.Ç. 5 Yasa dışı yerleşmeler hakkında temel sorunları kavrar ve bu sorunlara yönelik çözümler önerir. 4
D.Ö.Ç. 6 Konut alanları planlaması, dış mekân tasarım ilkeleri ve konut tipolojilerine ilişkin tasarım kriterlerini bilir. 4
D.Ö.Ç. 7 Yeni şehircilik ve akıllı büyüme gibi sürdürülebilir kentsel tasarım akımlarının konut alanları planlaması açısından analiz eder. 4
D.Ö.Ç. 8 Türkiyedeki konut sunum biçimlerini kritik eder. 4
D.Ö.Ç. 9 Türkiyedeki konut piyasasında etkili aktörler ve uygulanan politikalarını değerlendirir. 4
D.Ö.Ç. 10 Konut alanları tasarımında çağdaş/güncel yaklaşımları bilir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20