MİMARLIK FAKÜLTESİ
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
Dersin Adı   ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
3 3503358 2 / 2 3
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Özer KARAKAYACI
Koordinator E-mail karakayaci gmail.com
Öğretim Elemanı
Doç.Dr. Özer KARAKAYACI , Dr.Öğr.Üy. Fatih EREN
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Öğrencileri sosyal araştırmalar ile tanıştırmak genelde sosyal araştırmaların özelde ise planlama araştırmalarının doğasını, rolünü ve amacını anlatmak Farklı araştırma yaklaşımlarını göstermek, aralarındaki farkları anlatmak Öğrencileri niteliksel araştırma yöntemleri ile tanıştırmak Öğrencilere araştırma sorusu geliştirmeyi ve geliştirilen araştırma sorularını cevaplamada kullanılabilecek uygun teoriyi, araştırma stratejisini ve yöntemini seçmeyi öğretmek ve Geçerli kabul edilebilecek bir araştırmanın nasıl tasarlanacağını öğretmektir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
50 0 50 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Giriş-Portre oluşturma Clifford, N and Valentine, G (2003) (eds) Key Methods in Geography, Sage, London.
2 Araştırma nedir Flick, U (2002) An Introduction to Qualitative Research (2nd ed), Sage, London.
3 Araştırmanın rolü Flyvberg, B (2001) Making Social Science Matter: Why social enquiry fails and how it can succeed again, Cambridge University Press, Cambridge.
4 Araştırma Tasarımı Kitchin, R and Tate, N (2000) Conducting Research into Human Geography, Pearson, Harlow. Pages 20 ? 22.
5 Niteliksel Araştırmalar Maginn, P J (2006) Urban Policy Analysis through a qualitative lens: overview to special issue, Urban Policy and Research, Vol. 24, no. 1, pp 1 ? 16.
6 Yöntem: Gözlem ve Röportaj Thompson, S (2006) The Quest for Heartful Environments: A qualitative researchers journey, in Urban Policy and Research, Vol. 24, no. 1, pp 17 ? 38.
7 Araştırma günlüğü teslimi: gözlem denemesi Ders Notları
8 Yöntem: Görsel malzeme analizi Kitchin, R and Tate, N (2000) Conducting Research into Human Geography, Pearson, Harlow.
9 Örnek görsel malzeme incelemeleri Ders Notları
10 Yöntem: Alan çalışması Willis, K (2006) Interviewing, in Desai, V and Potter, R (eds) Doing Development Research, Sage Publications, London, pp 145 - 152
11 ARA SINAV Ders Notları
12 Örnek alan çalışması incelemeleri Ders Notları
13 Yöntem: Doküman analizi ? Veri analizi Wiles, J et al (2005) Narrative analysis as a strategy for understanding interview talk in geographic research, Area, Vol. 37. 1, pp 89 -99.
14 Örnek veri analizi incelemeleri Ders Notları
15 Seminer(veri kaynakları -veri toplama) Ders Notları
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - 1 60
Sunum ve Seminer : 1 20 - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : 1 20 - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   - - - -
Final   - - - -
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : - -
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 15
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : 1 15
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 30
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : - -
DERSİN AKTS KREDİSİ 2
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Planlamayla ilgili veya sosyal bir problem ile ilgili bir araştırma sorusu formüle etme, bir araştırma önerisi geliştirme ve araştırma sorusunu cevaplayabilecek pratik ve geçerli araştırma stratejisini belirleme becerisi kazanma 4
D.Ö.Ç. 2 Bir dizi niteliksel araştırma yöntemini kendisinin tasarlayacağı araştırmalarda kullanabilir hale gelme 4
D.Ö.Ç. 3 Bir araştırmacının kimliğinin, bir araştırma konusunun hususi özelliklerinin ve araştırmanın yapılacağı alanda yaşayan insanların sosyo-kültürel özelliklerinin araştırma sürecini nasıl şekillendirebileceğini kavrama 3
D.Ö.Ç. 4 Hem kendi hem de başkalarının yaptığı araştırmaların geçerliliğini ve inandırıcılığını değerlendirebilme yeteneği kazanma 3
D.Ö.Ç. 5 Sosyal araştırmalarda açıklama, genelleme ve geçerlilik kavramlarının ne anlama geldiğini anlama 3
D.Ö.Ç. 6 Sosyal bir araştırma tasarımı yapabilme ve bu yolla orijinal bilgi üretebilme becerisi kazanma 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20