MİMARLIK FAKÜLTESİ
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
Dersin Adı   Kentsel Ulaşım Planlaması
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
3 3503354 3 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Kıvanç ERTUĞAY
Koordinator E-mail kivancertugay gmail.com
Öğretim Elemanı
Yrd. Doç. Dr. Kıvanç ERTUĞAY
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Ulaşım planlaması, sürdürülebilir ulaşım planlamasına ilişkin tüm konu, kavram ve stratejileri ele almaktadır. Bu ders kapsamında ulaşım master planları, sürdürülebilir ulaşım planlaması, ulaşım-arazi kullanımı ilişkisi, ulaşım kalkınma ilişkisi, ulaşım kent formu ilişkisi, karbon ayakizi, trafik durultma, akıllı ulaşım sistemleri, yaya, bisiklet ve toplutaşım sistemleri, ulaşım türleri, özellikleri ve entegrasyon, ulaşım kademelenmesi, ulaşım planlamasının önemi, amaçları, temel ilkeleri ve sehir planlama ile ulaşım planlaması arasındaki ilişkiler vb, incelenmektedir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
20 30 50 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Yazılı ve görsel materyaller/sunu mazlemeleri eşliğinde interaktif sözlü tartışmalı anlatım.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Genel kavramlar, erişebilirlik Kılınçaslan T. "Kentsel Ulaşım". Ninova Yayıncılık, 2012
2 Ulaşım master planları ve planlama süreci Kılınçaslan T. "Kentsel Ulaşım". Ninova Yayıncılık, 2012
3 Ulaşım türleri, ulaşım kalkınma ilişkisi Kılınçaslan T. "Kentsel Ulaşım". Ninova Yayıncılık, 2012
4 Ulaşım kent formu ilişkisi Kılınçaslan T. "Kentsel Ulaşım". Ninova Yayıncılık, 2012
5 Ulaşım arazi kullanım ilişkisi Kılınçaslan T. "Kentsel Ulaşım". Ninova Yayıncılık, 2012
6 Ulaşımda kademelenme Kılınçaslan T. "Kentsel Ulaşım". Ninova Yayıncılık, 2012
7 Sürdürülebilir ulaşım planlaması kavramı Kılınçaslan T. "Kentsel Ulaşım". Ninova Yayıncılık, 2012
8 Bisiklet, yaya koridorları ve toplu taşım sistemleri Kılınçaslan T. "Kentsel Ulaşım". Ninova Yayıncılık, 2012
9 Trafik durultma, karbon ayakizi, hava kirliliği, enerji, çevre Kılınçaslan T. "Kentsel Ulaşım". Ninova Yayıncılık, 2012
10 Akıllı ulaşım sistemleri, fiyatlandırma, konfor, sıklık, maliyet, arz talep Kılınçaslan T. "Kentsel Ulaşım". Ninova Yayıncılık, 2012
11 Ara sınav
12 Dünya örnekleri, stratejiler, uygulamalar, planlar, politikalar, Tartışma http://www.des.ucdavis.edu/faculty/handy/UTPLinks.html
13 Dünya örnekleri, stratejiler, uygulamalar, planlar, politikalar,Tartışma http://www.des.ucdavis.edu/faculty/handy/UTPLinks.html
14 Dünya örnekleri, stratejiler, uygulamalar, planlar, politikalar, Tartışma http://www.des.ucdavis.edu/faculty/handy/UTPLinks.html
15 Dünya örnekleri, stratejiler, uygulamalar, planlar, politikalar, Tartışma http://www.des.ucdavis.edu/faculty/handy/UTPLinks.html
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   1 40
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 15 4
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 3
Final : 1 3
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Sürdürülebilir ulaşım planlaması kavram, strateji ve uygulamalarını anlama ve uygulama becerisi kazanma 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20