FACULTY OF ARCHITECTURE
CITY AND REGIONAL PLANNING
CITY AND REGIONAL PLANNING
Course Name   Urban Transportation Planning
Semester Course Code Theoretical / Practice time ECTS
3 3503354 3 / 0 4
Course Degree Bachelor's degree
Course Language Turkish
Format of Delivery: Face to Face
Course Coordinator Assist. Prof. Dr. Kıvanç ERTUĞAY
Coordinator e-mail kivancertugay gmail.com
Instructors
Yrd. Doç. Dr. Kıvanç ERTUĞAY
Asistant Instructors
Course Objectives Transportation planning concentrates on the subjects of the movement of people and goods among several places.This course deals with transportation-land use interrelations, the modes of and acteristics of transportation, the classification of roads, the importance, goals and principles of transportation planning and an interaction between urban and transportation planning.
Basic Sciences Engineering Scinces Social Sciences Educational Sciences Artistic sciences Medical Science Agricultural sciences
20 30 50 0 0 0 0
Course Learning Methods and Techniquies
lectures, presentations, discussions
Week Course Content Resource
1 Explanation of the importance of transportation in urban planning, the concept of transportation planning and traffic, urban planners role in transportation planning. Gülgeç, İ.: Ulaşım Planlaması. Kaplan, H.: Ulaşım Planlaması Ders Notları, Gazi Üniversitesi. Aysan, M.: Şehirsel Ulaşım Ders Notları, İTÜ.
2 Explanation of basic terms about transportation infrastructure and superstructure Kılınçaslan T. "Kentsel Ulaşım". Ninova Yayıncılık, 2012
3 Explanation of basic terms about transportation infrastructure and superstructure Kılınçaslan T. "Kentsel Ulaşım". Ninova Yayıncılık, 2012
4 Examination of urban transportation stages with hierarchical organization, explanation of urban transportation approachs and transportation planning policies Kılınçaslan T. "Kentsel Ulaşım". Ninova Yayıncılık, 2012
5 Explanation of transportation planning process ERYİĞİT S. 2005, "Bütünleşik Planlama Yaklaşımı İle HRSlerin Diğer Ulaşım Sistemleri İle İlişkisinin İrdelenmesi Konya Örneği ?, Selçuk Universitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2005, Konya.
6 Explanation of relationship between transportation and land use ERYİĞİT S. 2005, "Bütünleşik Planlama Yaklaşımı İle HRSlerin Diğer Ulaşım Sistemleri İle İlişkisinin İrdelenmesi Konya Örneği ?, Selçuk Universitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2005, Konya.
7 Explanation of relations between city form and transportation. To be examined in terms forms of urban transport ÖNCÜ E. 1979*. "Ulaşım Türlerinin Kent Yapısına Etkileri: Tarihsel Gelişim Ve Ankara Batı Gelişmesinde Demiryolunun Rolü?, ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara., Eryiğit S. "Ulaşım Planlama Sürecinde Konya Raylı Sistem Hatlarının İrdelenmesi", Selçuk Üniversitesi, fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Semineri (Basılmamış), 2003
8 Explanation of transportation hierarchy, and the classification of roads in general and the metropolitan area. Kılınçaslan T. "Kentsel Ulaşım". Ninova Yayıncılık, 2012
9 Classification of transportation modes and explaining the advantages and disadvantages of transportation modes. Kılınçaslan T. "Kentsel Ulaşım". Ninova Yayıncılık, 2012
10 Intersection types and classification, the principles to be taken into consideration in the planning of the junction, to be obtained data in the design of the intersection, and examination examples of peer-storey junction Yetkin Z. "Türkiye de Şehiriçi Kavşak Tasarım ve Uygulamalarının Trafik Kazalarına Etkileri" , Doktora Tezi, 2000., Karayolları tasarımı raporu ek 1, Çubuk. K. M. "Köprülü kavşak tiplerinin avantaj ve dezavantajları", 2. Ulaşım ve trafik Kongresi, Karayolları Tasarımı Raporu Ek2 "Modern Dönel Kavşaklar için Önerilern Tasarım Esasları" 2000, Ankara.
11 MIDTERM EXAMINATION
12 The role of the central government and local governments in transportation, explanation of transport-related laws, regulations and the authority sharing. Eryiğit, S. 2012, ?Sürdürülebilir Ulaşımın Sosyal Boyutunda Bisikletin Yeri?, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Konya.
13 Explanation of integrated transportation planning and integrated transportation planning policies, the integration of urban transportation modes ERYİĞİT S. 2005, "Bütünleşik Planlama Yaklaşımı İle HRSlerin Diğer Ulaşım Sistemleri İle İlişkisinin İrdelenmesi Konya Örneği ?, Selçuk Universitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2005, Konya.
14 Explanation of short and long-term transportation plan. Transportation planning period should be dealt with according to the explanation of issues and priorities in planning Yüksel Proje-Ulaşım Art Ortaklığı 2000*. Konya Büyükşehir Alanı Kent İçi Ve Yakın Çevre Ulaşım Master Planı Çalışması, Final Raporu-4, Konya.
15 Representation in the transportation plan 3194 sayılı İmar Mevzuatı
Assesment Criteria   Mid-term exam Final exam
  Quantity Percentage Quantity Percentage  
Term Studies : - -
Attendance / Participation : - -
Practical Exam : - -
Special Course Exam : - -
Quiz : - -
Homework : - -
Presentations and Seminars : - -
Projects : - -
Workshop / Laboratory Applications : - -
Case studies : - -
Field Studies : - -
Clinical Studies : - -
Other Studies : - -
Mid-term exam   1 40
Final exam   1 60
ECTS WORK LOAD TABLE   Number Duration
Course Duration : 15 3
Classroom Work Time : 15 4
Presentations and Seminars : - -
Course Internship : - -
Workshop / Laboratory Applications : - -
Field Studies : - -
Case studies : - -
Projects : - -
Homework : - -
Quiz : - -
Mid-term exam : 1 3
Final Exam : 1 3
ECTS 3
No COURSE LEARNING OUTCOMES CONTRIBUTION
D.Ö.Ç. 1 The definition of urban transportation planning, the role and importance of transport planning in urban planning
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
COURSE LEARNING OUTCOMES AND PROGRAM OUTCOMES AND RELATIONSHIPS MATRIX

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20