MİMARLIK FAKÜLTESİ
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
Dersin Adı   SOSYOLOJİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 3503154 3,00 / 0,00 3,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Kadriye TOPÇU
Koordinator E-mail denizk selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yrd. Doç. Dr. Kadriye TOPÇU
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Toplumbilimsel düşüncenin öğrenilmesi, toplumsal değişim ve gelişim süreçlerinin, planlamaya altlık oluşturabilcek temel sosyolojik kavramların, araştırma yöntemlerinin anlaşılmasıdır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Sözlü anlatım, tartışma ve ödev sunumları
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Sosyoloji biliminin gelişmesi, öncü ve kurucuları, son dönem düşünürler Arslantürk, Z., Amman, M.T., 2000., ?Sosyoloji, Kavramlar, Kurumlar, Süreçler, Teoriler?, Kaktüs yayınları, İstanbul. Giddens, A., 2000. ?Sosyoloji?, Ayraç yayınları, Ankara. Dinçkol, A., 2001. ?Sosyolojiye Giriş?, Der yayınları, İstanbul.
2 Sosyoloji ile ilgili temel kavramlar Topluluk-toplum kavramları, sosyal grup, etnik grup, örf-adet, sosyal rol, sosyal statü, sosyal norm, sosyal mesafe, sosyal olay, sosyal değişme, aile, kültür vb Erkal, M., 1996, Sosyoloji (Toplumbilimi), Der yayınları, İstanbul. Josheph Fichter, Sosyoloji Nedir?, Anı Yayıncılık, Ankara, 2002
3 Tarihsel süreçte değişen toplum yapısı ve değişimde etkili önemli süreçler: Endüstri öncesi toplumsal yapı Giddens, A., 2000. "Sosyoloji", Ayraç Yay. Ankara.
4 Endüstri Toplumu, Fordizm, Postfordizm süreçleri Giddens, A., 2000. "Sosyoloji", Ayraç Yay. Ankara. Bal, H., 2008., "Kent sosyolojisi", Fakülte kitabevi, Isparta
5 Bilgi toplumu Giddens, A., 2000. "Sosyoloji", Ayraç Yay. Ankara. Bal, H., 2008., "Kent sosyolojisi", Fakülte kitabevi, Isparta
6 Sosyal Planlama Giddens, A., 2000. "Sosyoloji", Ayraç Yay. Ankara. Bal, H., 2008., "Kent sosyolojisi", Fakülte kitabevi, Isparta, Osmay, S., Duruöz, C.N., 1995., "Urban Sociology and Urbanization Selected Readings", ODTÜ Mimarlık Fak. Ara yay., Ankara.
7 Kent kültürü, göç olgusu, kentlileşememe, soylulaştırma, mekânsal ayrışma, ötekileştirme konuları Osmay, S., Duruöz, C.N., 1995., "Urban Sociology and Urbanization Selected Readings", ODTÜ Mimarlık Fak. Ara yay., Ankara.
8 Temel toplum gereksinimleri, Toplum yararı-kamu yararı Osmay, S., Duruöz, C.N., 1995., "Urban Sociology and Urbanization Selected Readings", ODTÜ Mimarlık Fak. Ara yay., Ankara.
9 Sosyolojik araştırma yöntem ve teknikleri Giddens, A., 2000. "Sosyoloji", Ayraç Yay. Ankara. Bal, H., 2008., "Kent sosyolojisi", Fakülte kitabevi, Isparta. Osmay, S., Duruöz, C.N., 1995., "Urban Sociology and Urbanization Selected Readings", ODTÜ Mimarlık Fak. Ara yay., Ankara.
10 Arasınav
11 Ödev sunumları ve tartışma Alan çalışmaları
12 Ödev sunumları ve tartışma Alan çalışmaları
13 Ödev sunumları ve tartışma Alan çalışmaları
14 Ödev sunumları ve tartışma Alan çalışmaları
15 Genel Değerlendirme Kişisel arşiv
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - 1 30
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 30
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 10
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 12
Final : 1 12
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Sosyolojinin temel kavramlarını, gelişim evrelerini ve konularını tanır 3
D.Ö.Ç. 2 Sosyolojinin araştırma, yöntem ve tekniklerini öğrenir 3
D.Ö.Ç. 3 Sosyal planlama hakkında bilgi sahibi olur 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20