MİMARLIK FAKÜLTESİ
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
Dersin Adı   PLANLAMAYA GİRİŞ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 3503152 2 / - 3
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üy. Fatih EREN
Koordinator E-mail feren3000 gmail.com
Öğretim Elemanı
Dr.Öğr.Üy. Fatih EREN
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Şehir denen organizmayı öğrencilere tanıtmak şehir nasıl ortaya çıkar, mekan nasıl üretilir göstermek planlama, mekansal gelişme ve kentleşme kavramlarını irdelemek Türk Planlama Sistemini anlatmak.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
10 30 50 0 10 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders Anlatımı Seminer
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Kent Planlama nedir? Şehir Plancısı kimdir? Plancıların çalıştığı yerler, çalışma koşulları. Guide to Undergraduate and Graduate Education in Urban and Regional Planning (2011) , The Association of Collegiate Schools of Planning (ACSP), 17th Edition.
2 Geçmişte şehir ve kentleşme kavramları neye karşılık geliyordu? Eade J. & Mele C. (eds) (2002) Understanding the city: contemporary and future perspectives. London: Blackwell.
3 Günümüzde şehir ve kentleşme kavramları neye karşılık geliyor? Clark D. (1996) Urban world / global city. London: Routledge.
4 Kent Planlamanın ortaya çıkışı Ambrose, P. (1986) Whatever happened to planning, Methuen: London.
5 Kent Planlama: farklı tanımlar ve yaklaşımlar Campbell, S. and S. Fainstein (eds.) (1996) Readings in Planning Theory, Blackwell: Oxford
6 Şehircilik ilkeleri, planlama esasları, kamu yararı Campbell, H.J. (2006) Just planning: the art of situated ethical judgement, Journal of Planning Education and Research, 26(1), 92-106.
7 Mekansal gelişim düşünceleri Vigar G., Graham S. & Healey P. (2005) In search of the city in spatial strategies: past legacies, future imaginings. Urban Studies 42(8): 1391-1410.
8 Kent Planlama Süreci Friedmann, J. (1987) Planning in the public domain: from knowledge to action, Princeton University Press: New Jersey.
9 Türkiyede plan kademelenmesi: üst ölçekli planlar https://mpgm.csb.gov.tr/
10 Türkiyede plan kademelenmesi: alt ölçekli planlar http://www.csb.gov.tr/gm/mpgm/index.php?Sayfa=sayfa&Tur=webmenu&Id=11711
11 ARA SINAV Ders Notları
12 Plan notu, plan raporu, pafta düzeni, sorun-potansiyel tablosu, swot analizi, lejand, pafta anahtarı. Muhtelif örnekler
13 Yapı nizamı, yapılaşma koşulları, imar hakkı hesaplamaları http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.4877&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
14 Türkiye Planlama Sistemi: eleştiriler ve öneriler Şehircilik Şurası (Ekim, 2017). Komisyon Raporları. TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara.
15 Seminer (genel tartışma) Ders Notları
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : 1 20 - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 20 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 1
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 8
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 35
Final : 1 35
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Kent Planlamaya dair temel kavramlarla tanışma, temel bilgileri edinme 4
D.Ö.Ç. 2 Kent planlamaya ilişkin farklı bakış açılarını öğrenme 4
D.Ö.Ç. 3 Planlama sürecinin aşamalarına vakıf olma 2
D.Ö.Ç. 4 Planlama mesleğini yakından tanıma 3
D.Ö.Ç. 5 Planlamanın gerekliliğini kavrama 3
D.Ö.Ç. 6 Sosyal bilimlerdeki farklı disiplinlerle planlama arasındaki etkileşimi farketme 4
D.Ö.Ç. 7 Planlama ile ilgili yenilikçi fikirleri görme, planlamanın geleceğine dair bir fikir sahibi olma. 4
D.Ö.Ç. 8 Plancıların ne tür işler yaptığını ve nerelerde istihdam edildiğini öğrenme 3
D.Ö.Ç. 9 Analitik ve akademik düşünme becerisi kazanma 2
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20