MİMARLIK FAKÜLTESİ
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
Dersin Adı   PLANLAMA STÜDYOSU 1
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 3503151 4,00 / 4,00 15
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Neslihan SERDAROĞLU SAĞ
Koordinator E-mail neslihanserdaroglu gmail.com
Öğretim Elemanı
Öğr. Grv.Haluk Hüsnü Korkmaz , Arş. Grv. Saim Korur , Yrd. Doç. Dr. Neslihan SERDAROĞLU SAĞ
Yardımcı Öğretim Elemanları
Arş. Gör. Kübra KARKIN , Arş. Grv. Çiğdem FINDIKLAR
Dersin Amacı Öğrencilere soyut düşünmeye yönlendirmek, ve iki ve üç boyutlu düşünme ve ifade yeteneğini geliştirmek, mekanı tanıma, algılama ve yorumlama becerisi kazandırmak.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
20 0 50 0 30 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Sınıf içi uygulama, ödev, sunum
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Dersin ve kullanılacak malzemelerin tanıtımı
2 Geometrik temel çizimler olarak dik çizme, doğruları ve açıları eşit parçalara bölme uygulamaları GÖRSEL SANATLAR VE MİMARLIK İÇİN TEMEL TASAR,İ.HULUSİ GÜNGÖR,ESEN OFSET MATBAASI,İSTANBUL,2005
3 Teknik çizim ve anlatım tekniklerinin kavratılması GÖRSEL SANATLAR VE MİMARLIK İÇİN TEMEL TASAR,İ.HULUSİ GÜNGÖR,ESEN OFSET MATBAASI,İSTANBUL,2005
4 Teknik çizim ve anlatım tekniklerinin kavratılması MİMARLIK, BİÇİM ,MEKAN,DÜZEN,CHİNG,2004 YEM YAYINLARI, İSTANBUL,GÖRSEL SANATLAR VE MİMARLIK İÇİN TEMEL TASAR,İ.HULUSİ GÜNGÖR,ESEN OFSET MATBAASI,İSTANBUL,2005
5 Teknik çizim ve tasarım ilkeleri MİMARLIK, BİÇİM ,MEKAN,DÜZEN,CHİNG,2004 YEM YAYINLARI, İSTANBUL,GÖRSEL SANATLAR VE MİMARLIK İÇİN TEMEL TASAR,İ.HULUSİ GÜNGÖR,ESEN OFSET MATBAASI,İSTANBUL,2005
6 Teknik çizim ve tasarım ilkeleri MİMARLIK, BİÇİM ,MEKAN,DÜZEN,CHİNG,2004 YEM YAYINLARI, İSTANBUL,GÖRSEL SANATLAR VE MİMARLIK İÇİN TEMEL TASAR,İ.HULUSİ GÜNGÖR,ESEN OFSET MATBAASI,İSTANBUL,2005
7 Üçüncü boyutu algılamaya yönelik çalışmalar MİMARLIK, BİÇİM ,MEKAN,DÜZEN,CHİNG,2004 YEM YAYINLARI, İSTANBUL
8 Kentin algılanması - semt ölçeği Cullen, G., The Concise townscape, Architectural Press.
9 Kentin algılanması - analiz çalışması Lynch, K., The Image of the City.
10 Kentin algılanması - analiz çalışması Lynch, K., The Image of the City.
11 Ara sınav
12 Kentin algılanması - analiz çalışması Önceki dönemlere ilişkin örnek çalışmalar
13 Kentin algılanması - analiz çalışmasının değerlendirilmesi Alan araştırması toplantıları, çalışmaya yönelik kritikler
14 Kentin algılanması - analiz çalışmasının değerlendirilmesi Alan araştırması toplantıları, çalışmaya yönelik kritikler
15 Kentin algılanması - analiz çalışmalarının değerlendirilmesi Alan araştırması toplantıları, çalışmaya yönelik kritikler
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : 8 20 4 20
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 20 - -
Final   - - 1 40
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 8
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 8
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 14 12
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 13
Final : 1 15
DERSİN AKTS KREDİSİ 14
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Teknik çizim bilgi ve becerisini tasarımlarında tekrarlar. 4
D.Ö.Ç. 2 Soyut düşünme ve ifade edebilme becerisi kazanır. 4
D.Ö.Ç. 3 Mekanı okuma ve analiz etme yeteneğini geliştirir. 4
D.Ö.Ç. 4 İki ve üç boyutlu algılama yeteneğini kullanarak, mekan tasarımında natifler üretebilir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20