FACULTY OF ARCHITECTURE
CITY AND REGIONAL PLANNING
 
 Name and Surname: Assoc. Prof. Dr. MEHMET TOPÇU
Name of the Faculty:  FACULTY OF ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CITY AND REGIONAL PLANNING PROGRAM OF PLANNING
 
E-Mail  topcu selcuk.edu.tr
Phone +90 332 241 00 41
Address Selçuk Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Url:
 
  Professional Background:
InstitutionStart DateFinish Date
Selçuk Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi20052013
University of California/ Berkeley20132014
Selçuk Universitesi, Mimarlık Fakültesi2014 

  Publications:

      Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

TOPÇU M., SOUTHWORTH M. (2014). A comparative study of the morphologicalcharacteristics of residential areas in San Francisco. A/Z Itu Journal of TheFaculty of Architecture, 11(2), 173-189., 


TOPÇU M,. (2009). Accessibility effecton urban land values. Scientific Research and Essays, 4(11), 1286-1291., 


TOPÇU K., TOPÇU M (2012).Visual Presentation of Mental Images in Urban Design Education: Cognitive Maps.Procedia - Social and Behavioral Sciences, 51, 573-582., Doi:10.1016/j.sbspro.2012.08.208, 


KUBAT A.S., TOPÇU M (2009). Antakya ve Konya tarihi kent dokularının morfolojik açıdan karşılaştırılması.InternationalJournal of Human Sciences, 6(2), 334-347.,

YAYGIN M.A., TOPÇU M. (2016). A Morphological Examination of Urban Renewal Processes: The Sample ofKonya City.International Journal of Civil, Environmental, Structural, Construction andArchitectural Engineering, 10(7), 118-125., 

        Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve (proceedings) basılan bildiriler:  

 

TOPÇU M., KUBAT A.S. (2012). Old and New City: morphological analysis ofAntakya. Eighth International Space Syntax Symposium, 1(8251), 1-16. (Tam metinbildiri)


TOPÇU M., KUBAT A.S. (2009). TheAnalysis of Urban Features that Affect Land Values in Residential Areas. 7thInternational Space Syntax Symposium, 1(7), 26-38. (Tam metin bildiri) 


TOPÇU M., KUBAT A.S. (2007).Morphological Comparison of Two Historical Anatolian Towns. 6th. InternationalSpace Syntax Symposium, 1(028), 1-12. (Tam metin bildiri) 


TOPÇU M., TOPÇU K., KUBAT A.S. (2007). Movement Economy Depending on Urban Design. 6th. InternationalSpace Syntax Symposium, 2(117), 1-6. (Poster) 


KUBAT A.S., INCE GÜNEY Y., ÖZER Ö., TOPÇU M., SÜVEYDA B.(2009). The Effects of the New Development Projects on the Urban Macroform ofDubai. 7th International Space Syntax Symposium, 1(60), 1-6. 


TOPÇU M. (2013). BigUrban Projects in the Re-Construction Process of the Cities, Its Effects to theHousing Values. European Network for Housing Research (ENHR), 1(1), 46-46.


TOPÇU M., (2015). Relationship BetweenUrban Development And Housing Values: The Example Of Konya. 22nd AnnualEuropean Real Estate Society Conference in İstanbul, Turkey (özet bildiri) 

 

TOPÇU M., TOPCU K. (2016).Changing spatial identity with urban regeneration projects — the case of Konyacity / Turkey. 17th IPHS Conference, History-Urbanizm-Resilience, Delft,Holland (özet bildiri) 


 YAYGIN MUZAFFER ALI,TOPÇU MEHMET (2016). Konut Alanlarında Morfolojik Degisimin Konya Kentindeki Sosyo-Kültürel Yapısı Üzerine Bir Inceleme. 1. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, 57-57. (Özet bildiri)

 

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

 

Economy and Space, Bölüm adı:(Impacts of Gated HousingEstates on Housing Values: Case of Konya TURKEY) (2013)., TOPÇU M., WroclawUniversity of Economics, Editör:Stanislaw Korenik, Niki Derlukiewicz, Basımsayısı:1, ISBN:978-83-7695-391-5, Ingilizce(Bilimsel Kitap),


Ksztaltowanie sie nowej przestrzeni wgospodarce globalnej, Bölüm adı:(The Effects of New Consupmtion Spaces to TheirEnvirons in the Process of Constituting Urban Value) (2011)., TOPÇU K., TOPÇU M., Wroclaw Ekonomi Üniversitesi Polonya, Editör:StanislawKorenik, Marek Lyszczak, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 215,ISBN:978-83-7695-150-8, İngilizce (Bilimsel Kitap), 

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

TOPÇU M., KUBAT A.S. (2009). Konut bölgelerinde mekansal yapı - arazi değer ilişkisi. İtüDergisi/a, 8(2), 17-26. 

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 

TOPÇU M., TOPÇU K., DÖKMECI V. (2008). Ticari Komplekslerin çevrelerindeki Konut Değerlerine Etki Eden Faktörler: Konya örneği.32. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu, 1 (32), 843-851. 


MESHUR M.Ç., TOPÇU M., YAVUZ F., YENICE M.S. (2007).Koruma-Planlama İlişkisi(sizliği): Gelibolu da Tarihi ve Kültürel MirasınKorunmasına Yönelik (Karsı) Müdahaleler. 31. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu,1(31), 359-370., 


TOPÇU M., (2015). Konut Bölgelerinde Morfolojik Bir İnceleme; San Francisco örneği. Türkiye Kentsel Morfoloji Sempozyumu, 

 

Diğer yayınlar:

 

TOPÇU M., The Effect of Gated Communities on Urban Development Dynamics.Conference of the International Journal of Arts and Sciences


TOPÇU M., Kimlik Kent ve Konya. Sürdürülebilir Kentleşme ve ToplumdaKentlilik Bilinci Oluşturma Paneli


Bilimsel Kuruluslara Üyelikler

     Türkiye Kentsel Morfoloji Arastırma Agı, Üye , 2014

     TMMOB Sehir Plancıları Odası, Üye , 2003


Bilimsel dergilerde editörlük:

     ICONARP International Journal of Architecture & Planning 

dergisinin editötörlüğü (2016 - devam ediyor)(http://iconarp.selcuk.edu.tr/iconarp) 


  Theses
1. Muzaffer Ali Yaygın, " Kent Dokusundaki Mekansal Değişimin Morfolojik Boyutta İncelenmesi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Şehir ve Bölge Planlama, 2013 - 2016, Tamamlandı

  Administrative Positions:

 Internal Management Tasks:
InstitutionPositionStart DateFinish Date
S.Ü. Mimarlik FakültesiDekan Yrd.26/07/201609/08/2016
S.Ü. Mimarlik FakültesiDekan Yrd.10/08/201603/04/2018

 Additional Information

 The Courses