MİMARLIK FAKÜLTESİ
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
 
 Adı Soyadı: ARŞ.GÖR. MUZAFFER ALİ YAYGIN
Fakülte Adı:  MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ ŞEHİRCİLİK A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  ŞEHİRCİLİK
E-Mail :  mayaygin gmail.com
Telefon : +90 332 223 22 28
Adres : Alaaddin Keykubad Kampüsü, Mühendislik Fakültesi D Blok No: 337
Url : www.muzafferali.net
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi Mimarlık Fakültesi2014 

  Akademik Yayınlar:
1. YAYGIN, M.A. TOPÇU, M., " A Morphological Examination of Urban Renewal Processes: The Sample of Konya City ", World Academy of Science, Engineering and Technology, International Science Index 115, International Journal of Civil, Environmental, Structural, Construction and Architectural Engineering, 10, , 891-898, 2016,( Konferans )
2. YAYGIN, M.A. TOPÇU, M., " Konut Alanlarında Morfolojik Değişimin Konya Kentindeki Sosyo-Kültürel Yapısı Üzerine Bir İnceleme ", 1. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, , , , 2016,( Konferans )


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:

 Ek Bilgi
Yüksek Lisans: Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehircilik Anabilim Dalı, Tez: Kent Dokusundaki Mekansal Değişimin Morfolojik Boyutta İncelenmesi

 Dersler