FACULTY OF ARCHITECTURE
CITY AND REGIONAL PLANNING
 
 Name and Surname: Assistant. HALE ÖNCEL
Name of the Faculty:  FACULTY OF ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CITY AND REGIONAL PLANNING PROGRAM OF PLANNING
 
E-Mail  
Phone
Address
Url:
 
  Professional Background:

  Publications:

- Akseki, H., Meşhur, M.Ç., 2013, Konya Kentinin Kentsel Yayılma Süreci Üzerine Bir İnceleme, 25. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi, Bursa.

 

-Akseki, H., Meşhur, M.Ç., 2013, Kentsel Yayılma Sonucu Yapılaşmaya Açılan Verimli Tarım Alanları: Konya kenti deneyimleri, Megaron, 2013; 8 (3): 165-174.


  Theses

  Administrative Positions:

 Internal Management Tasks:

 Additional Information

 The Courses